Změna pro Opavu podpořila změny ve vedení městských firem

Dne 25.3.2015 současná koalice ve vedení města Opavy přijala následující rozhodnutí ve věci vedení městských společností, a to:

  • odvolání ředitele Městského dopravního podniku Opava,
  • odvolání ředitele Technických služeb Opava a pověřením současného ředitele vedením společnosti do nástupu nového ředitele,
  • vypsáním výběrového řízení na ředitele Slezského divadla (současný ředitel nadále zůstává ve své funkci),
  • odvolání ředitele Městských lesů Opava.

V novém volebním období s výrazně sníženými finančními možnostmi města Opavy, zděděnými po působení několika předchozích vedení města, hledáme nové koncepce a případně manažery s novou vizí, která v souladu s aktuálními rozpočtovými možnostmi města naplní očekávání a potřeby občanů, jejichž důvěru nechceme zklamat.

Změna pro Opavu chce tímto poděkovat všem manažerům za dosavadní práci pro město Opava, jmenovitě panu Aleši Žižlavskému, panu Radku Filipczykovi, panu René Binarovi a panu Jindřichu Paskerovi.

Veškeré výše uvedené manažerské pozice budou vybrány v transparentním a nestranném výběrovém řízení, do nichž se mohou přihlásit rovněž současní manažeři s novou koncepcí pro vedení společnosti.

V Opavě 25. března 2015

Změna pro Opavu

Comments are closed.