Vyjádření Změny pro Opavu k důvodům změn v městských společnostech

Všichni si jistě pamatujeme na situaci z minulého volebního období, kdy byl v rozporu s platnými právními předpisy odvolán manažer SFC, což skončilo mimosoudím vyrovnáním a škodou pro SFC ve výši 804.000 Kč, dále na situaci, kdy nebyla prodloužena smlouva řediteli Městských lesů, Městské pily, když byl odvolán ředitel MDPO, OKO či Městské policie, důvody jak „dobrovolně” odstoupila vedoucí sociálního odboru či ředitel Městské policie … jaké informace měla veřejnost či opozice? Minimální. My jsme ihned v den konání rady, kde jsme tyto záležitosti projednávali, svolali tiskovou konferenci a následně vydali i tiskovou zprávu, kde jsme veřejnost naprosto otevřeně informovali.

Ti, co dnes nejvíce křičí, že koalice odmítá komunikovat, by si měli zamést před vlastním prahem a třeba se zamyslet, jak nahradit zbytečnou škodu, která vznikla SFC kvůli jejich nezodpovědnému jednání před několika lety.

My chceme být lepší než naši předchůdci, proto si dovolujeme podat znovu a opakovaně vysvětlení naší podpory pro změny ve vedení městských společností, které schválila Rada města Opavy počátkem dubna 2015.

Slezské divadlo

Ředitel Slezského divadla Jindřich Pasker nikdy neprošel výběrovým řízením a tak se s ním dohodl náměstek primátora Mgr.Dalibor Halátek na tom, že tím výběrovým řízením projde, aby nemohla být jeho pozice neustále zpochybňována. Ředitel nebyl odvolán a je nadále ve své funkci. Fungování divadla tak není nijak ohroženo.

Technické služby Opava

U Technických služeb se jednatelé a dozorčí rada shodli na tom, že společnost současný ředitel již dál neposune a ani zlevnění výkonů pro město tak, jak je navrhl, není pro nás přijatelné, dozorčí rada tak doporučila ve svém zápisu jednatelům odvolat současného ředitele a následně vypsat výběrové řízení. V privátním sektoru je hledání úspor v rozsahu do cca 10% naprosto běžným úkolem, ale ani po několika měsících jsme však neměli takový návrh řešení, který by manažer společnosti alespoň vyrovnal hospodaření této společnosti. S ohledem na to, že komunikace s náměstky ředitele byla bezproblémová, nic nám nikdo nezatajoval, dospěli jsme k názoru, že společnost nebude nijak narušena a do doby výběru nového ředitele může být pan Žižlavský jako třetí jednatel společnosti pověřen vedením do nástupu nového ředitele.

Městský dopravní podnik v Opavě

Ředitel dopravního podniku je samostatný příběh, kdy mu nejen rada na jednání v prosinci zadala vyjít v letošním roce s 66 miliony, ale i zastupitelstvo schválením rozpočtu v témže měsíci. V lednu předložil rozpočet na 72, na jednání valné hromady, kdy bylo radě navrženo jeho odvolání, byl dotázán na nový jízdní řád od dubna 2015, který omezuje dopravu na některých linkách, aby nám vyčíslil kolik ušetříme …

Došel k 70 milionům a že bude potřebovat dofinancování projektů minimálně 1,8 milionu. V tuto chvíli je navíc protizákonné, aby byl ředitelem i předsedou představenstva, proto je na zastupitelstvo přichystán návrh na změnu stanov a změnu představenstva. Nicméně vzhledem k liknavosti a rozdílným informacím, které nám ředitel poskytuje v průběhu času, k němu důvěru rozhodně nechováme. Současný ředitel nemá odbornou způsobilost dle drážních předpisů, takže jeho odvolání nemá na licenci MDPO žádný vliv. Držitelů takové způsobilosti je jen v okrese Opava vice než 160, kontinuita řízení podniku bude i nadále zajištěna.

Městské lesy Opava

Co se týče ředitele Městských lesů, tak ty jsou úplně mimo můj dohled a nemám důvod zpochybňovat rozhodnutí pověřeného radního (primátora), že je pro dobro příspěvkovky nutná výměna ředitele, vedením firmy je pověřen jeho zástupce a pan Binar zůstává dále zaměstnancem Městských lesů, takže i v tomto případě není ohrožena činnost firmy.

Toto vše bylo sděleno již v den konání rady na tiskové konferenci. Nemáme žádné informace o tom, že by kdokoliv z členů a příznivců Změny kandidoval na kteroukoliv z manažerských pozicí v uvedených společnostech a nemáme ani žádnou preferenci pro jakéhokoliv kandidáta. Od počátku si přejeme vybrat toho nejlepšího kandidáta, podle odbornosti, nikoliv podle stranickosti.

Krásný den,

Mgr. Dalibor Halátek
náměstek primátora a místopředseda politického hnutí Změna v Opavě

Změna pro Opavu je základní organizace politického hnutí Změna, které působí v celé České republice.

Jsme lidé jako vy

  • Jsme lidé, jako vy. Máme podobné starosti, podobné problémy, podobně vnímáme politiku. Nejraději bychom se věnovali svým povoláním, zálibám či rodinám a ne politice.

Jsme ti, kteří jen nemluví

  • O potřebných změnách jen nemluvíme. Máme za sebou konkrétní výsledky ve svých profesích a organizacích a s tím samým cílem jdeme i do politiky.

Jsme ti, kteří se nebojí

  • Nebojíme se, že v politice neuspějeme. Máme dobrý plán a kvalitní osobnosti.Navíc jsme uznávaní ve svých povoláních a nejsme na politice a těch, kdo ji zezadu řídí, závislí. To dává svobodu našemu rozhodování.

Víme, že jdeme správným směrem a je jen otázkou času, kdy uspějeme a prosadíme potřebné změny. Jsme běžci na dlouhou trať. Na nás si můžete vsadit, že to nevzdáme.

Comments are closed.