Pojďme společně tvořit město, ve kterém žijeme

Všechno o svém městě najdete na internetu

Webová prezentace města bude obsahovat vše co občan, podnikatel či návštěvních chce a potřebuje vědět o městě. Podrobný popis životních situací. Možnost vyplnit maximum formulářů on-line, objednat si případnou návštěvu na konkrétní čas. Vyhlášky a nařízení v přehledné aktuální formě. Diskuse na stránkách města, lepší využívání sociálních sítí, možnost zasílání informačních sms o dění ve městě. Možnost on-line rezervace či nákup vstupenek na městské akce.

Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky.

Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce. Obec stanoví nejvyšší cenu, kterou je ochoten zaplatit a způsob zohlednění kvality služeb v aukci. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem.

Budeme koordinovat hromadné nákupy vybavení, kde lze dosáhnout množstevních slev.

V případech, kdy je možné nakupovat hromadně za nižší ceny, je potřeba posílit spolupráci mezi jednotlivými odbory úřadu. Portál veřejných zakázek by měl umožnit automatické sdružování podobných poptávek.

Snížíme byrokracii.

Odstraníme přebujelou byrokracii obce, při úřadování chceme naopak lépe využívat nové technologie.

Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky.

Veškeré podklady jednání musí být zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Každý z návrhů bodu jednání musí být buď podložen důvodovou zprávou, případovou studií nebo odkazován na problematiku, kterou se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.) Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.

Odborní garanti: Ing. Libor Witassek, MBA, Petr Fáborský