Pojďme společně tvořit město, ve kterém žijeme

Chceme vrátit život do centra města

Centrum města musí žít a k tomu je nutná podpora místního podnikání.

Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí v Opavě tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů, považujeme za základ ekonomického rozvoje obcí a regionů.

Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky v Opavě před nadnárodními obchodními řetězci, rozvoj farmářských trhů s výraznou převahou regionálních produktů, podporu místních výrobců a místních poskytovatelů služeb, podporu Slezské kuchyně, zamezíme výstavbě dalších supermarketů ve městě.

Odborný garant: Mgr.Dalibor Halátek, Bc. Simona Tělupilová