Pojďme společně tvořit město, ve kterém žijeme

Do roku 2020 přibude v Opavě až 1000 nových pracovních míst

Nezaměstnanost považujeme za nejzávažnější sociální problém současného města Opavy. Dostupnost práce je základní podmínkou pro úspěch v životě každého občana města Opavy a předpokladem pro zastavení dlouhodobého snižování počtu obyvatel města. 

Zaměstnanci musejí pracovat v důstojných podmínkách, proto chceme podporovat především ty podnikatelské projekty a firmy, které vyplácejí mzdy legálně a které v podpořených podnikatelských zónách nabídnou důstojné mzdy.

Podpoříme rozšíření průmyslové zóny v Opavě – Palhanci, kde je nyní hnací firmou Mondelez, za účelem zatraktivnění pro velké investory a vytvoření min. 800 nových pracovních míst, zajistíme investice do vytvoření plně zasíťované a dopravně dostupné zóny ve spolupráci s Krajským úřadem a agenturou CzechInvest.

Podpoříme rovněž rozvoj malého a středního podnikání, a to v technologických oborech, ICT, infopodnikání, affilliate podnikání, vzdělávání, drobných řemesel a služeb, pro něž podpoříme obnovu infrastruktury brownfield Dukelských kasáren s využitím z EU fondů a nabídneme vstup privátním investorům do oblasti kasáren za účelem vytvoření min. 200 pracovních míst.

Odborný garant: Ing.Libor Witassek, MBA