• Žádáme o svolání mimořádného Zastupitelstva města Opavy (ZMO)

  Situace v řízení města je nadále neúnosná. Primátor zrušil řádné jednání Zastupitelstva pouhých pár hodin před jeho konáním, což nadále způsobuje jen odkládání důležitých rozhodnutí. 

  Požadujeme transparentní správu majetku města, proto Změna pro Opavu předkládá do programu mimořádného Zastupitelstva města Opavy bod „Zadávání veřejných zakázek ve společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s.„. 

  V souvislosti s rozhodnutím několika úřadů máme důvodné obavy z:
  – nedodržování principů péče řádného hospodáře v MDPO a.s., 
  – porušování rozpočtové kázně, 
  – netransparentních veřejných zakázek a diskriminačních výběrových řízeních na dodavatele služeb v opavském dopravním podniku,
  – snahy představenstva bránit veřejné kontrole v rozhodování orgánů této městské společnosti.

  Proto jsme připravili návrhy usnesení, jejich řádné zdůvodnění a předložíme důkazy v podobě rozhodnutí několika úřadů i nezávislé protikorupční organizace. Chceme neutěšenou a neudržitelnou situaci v MDPO a.s. co nejdříve řešit a eliminovat tak možné další ztráty v této městské společnosti. 

  Primátor je povinen naší žádosti vyhovět a svolat mimořádné jednání Zastupitelstva města Opavy do 21 dní. Jsme zvědavi, zda se budou opakovat obstrukce v podobě zrušení jednání ZMO na poslední chvíli. 

  https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/co-se-deje/zastupitele-se-sejdou-prvni-breznovy-den.html