• Volební zpravodaj Změny pro Opavu 2018

  Volební noviny Změny pro Opavu přináší základní informace o týmu, který chce společně s vámi změnit město Opavu. Co najdete v našem zpravodaji:

  Zpravodaj je distribuován do poštovních schránek v Opavě, vyjma těch, které si nepřejí reklamní letáky. My respektujeme zákony a přání občanů. Náš skvělý a zkušený tým nepotřebuje dohánět chybějící kvalitu masivní reklamou 🙂

  Zpravodaj je k dispozici ke stažení ZDE

 • Ztracené čtvrtstoletí v Opavě, hloupost, chyby nebo úmysl?

  Jsou to čtyři roky, kdy jsem se jako občan a podnikatel již nedokázal dívat na vedení města Opavy a rozhodl se vstoupit do věcí samosprávy. Šli jsme do voleb po značkou nového místního hnutí Změna pro Opavu. Bylo to v období naprosté stagnace města, která byla zapříčiněna primárně chybami minulých zastupitelstev pod vedením ODS s asistencí ČSSD, které vyústily v astronomické zadlužení města díky tunelu Slezanka a následně naprostou impotencí nefunkční koalice tehdejší ČSSD s rozhádanou SOS pro Opavu.
  Dovolím si sdílet svůj dlouhodobější názor na největší ztracené příležitosti posledních 25 let v Opavě. Hodnotím pouze 5 vybraných strategických chyb z mnoha dalších, které možná ani nebyly chybami, ale úmyslem nezodpovědných politiků, z nichž někteří v zastupitelstvu trčí dodnes a tak není snadné ty chyby napravit. Chyb je samozřejmě mnohem více, ale tyto stály občany města vždy stovky miliónů či v kumulaci dokonce miliardy Kč.

  1. Privatizace vody a tepla

  Ve jménu „ideologie“ tehdejší ODS, že vše, co není soukromé, to je špatně, bez ohledu na monopolní postavení se v celém kraji prodaly akcie SMVaK z vlastnictví měst do rukou soukromého zahraničního kapitálu. Výsledkem jsou miliardové zisky zahraničních zlatokopů a miliardový tunel na kapsy občanů našeho regionu. Z každé složenky za vodu činí zisky zahraničního kapitálu i více než 40% z částky, kterou musí občané každé 3 měsíce zaplatit, o astronomických poplatcích pro podnikatele nemluvě.
  Zisky nejsou reinvestovány do kanalizační a vodovodní sítě v adekvátním rozsahu, sítě chátrají a musí to opět platit města a obce, či EU, což jsou opět jen peníze občanů, viz letošní schválení budování kanalizační sítě v Opavě – Kylešovicích, do kterého město Opava zainvestuje cca 50 mil.Kč, či běžící akce města odkanalizování Zlatník, Milostovic a Vlaštoviček. Po celé ty roky vždy „zasloužilý“ politik tehdejších ODS či ČSSD seděl v dobře placené funkci Dozorčí rady SMVaK, aby na tento „systém“ dohlížel.
  Podobný „úspěšný“ model byl použit pro privatizaci opavského tepla. Výroba a distribuce tepla pro občany a byty se prodala do soukromé společnosti, která tak má logicky přirozený monopol.
  Byla to celé hloupost, chyba nebo úmysl? Nevratná rozhodnutí politických dinosaurů budou i v budoucnu stát občany další miliardy. Pokud by dividendy SMVaK pobíraly města a obce, měli bychom ročně alespoň o stovky mil. Kč více na jejich rozvoj nebo třeba levnější vodu.
  Nebude jednoduché to vyřešit, přesto v případě tepla to nebude až tak složité a u SMVaK rozhodně nepodpoříme dosavadní servilní přístup města Opavy.

  2. Privatizace skládek a sběru odpadů

  Opět chorobná „ideologie“ ODS privatizovat monopoly způsobila v devadesátých letech to, že skládky komunálního odpadu jsou soukromé a města musí platit soukromníkům v monopolním postavení vysoké poplatky za to, že na tyto skládky odváží komunální odpad. Skládky odpad neřeší, jen problém odkládají v čase, a tak se blíží rok 2025, kdy již nebude možné skládky dále plnit a budou to opět města a obce, kdo bude muset odpad řešit a bude to stát další miliardy. Zisky soukromníků jsou jejich, ale problémy s odpady zaplatí samospráva. Ano, pár obcí má příjmy z poplatků za to, že je u nich v blízkosti skládka, ale kdo zaplatí spalovny či obrovské kompostárny s bioplynovými stanicemi a proč se opět plnily kapsy soukromých firem, aniž by měly povinnost odpady skutečně řešit?
  Můžeme opět jen spekulovat, zda to byla hloupost, chyba nebo úmysl? Jsme rádi, že se nám v posledním období podařilo ceny za svoz odpadu alespoň zrušit pro mládež do 18 let díky masivnímu třídění občanů v Opavě, ale takové strategické chyby jsou bohužel nevratné, znárodňovat bez náhrady nelze, je však nutné začít budovat infrastrukturu, která bude v rukou samosprávy, ne soukromého monopolu či oligopolu. Kde není možná konkurence, je převod do privátního vlastnictví k ničemu.

  3. Zplundrované opavské městské lesy

  Historie lesního majetku vlastněného Statutárním městem Opava se datuje od LP 1277, kdy daroval král český Otakar II městu Opavě 1281 ha hvozdu ( lesa ) v oblasti obce Skřipov. Pak se postupně lesní plochy rozšířily a ve vlastnictví města tak městské lesy přežily více než 730 let !!! Než přišli „budovatelé“ z ODS, kteří celá devadesátá léta jen těžili a plundrovali městské lesy tak, že v roce 2015 jsme mohli již jen konstatovat, že zbyly vykácené planiny a nechráněná půda, kterou ničí eroze, a to co zbylo, dorazí kůrovec.
  Na začátku roku 2015 pak přišli „my makáme“ z hnutí ANO s „geniální“ myšlenkou, aby město poničené lesy prodalo, či alespoň pronajalo. Proč by si to někdo kupoval nebo najímal? No, aby na tom vydělal a občané města dostanou drobné. Hloupost, chyba nebo úmysl? Jsme rádi, že se nám podařilo zabránit privatizaci opavských lesů, zajistili dozor skutečných lesních odborníků a v budoucnu je budeme muset sanovat většími částkami z rozpočtu města, abychom je uchovali pro naše děti a příští generace.
  I v dalším období budeme zásadně proti pronájmu a prodeji tohoto cenného historického majetku města.

  4. Megatunel zvaný Slezanka

  Opět to byla ODS s asistencí tehdejší ČSSD, kdo koupil za přibližně desetinásobek tržní hodnoty budovu obchodního centra Slezanky a cca 250 mil. Kč nového zadlužení města splácíme dodnes. Hloupost, chyba nebo úmysl? Kde všude skončily tyto vytunelované peníze už dnes nezjistíme. Zato znovu slyšíme především z opavské ODS, že za Slezanku již „politicky“ zaplatili, jistě, ale kdy ODS vrátí ty vytunelované peníze zpět do městské kasy? Odpovím si sám, nikdy. Naopak vytváří nové bludy o tom, že firma Crestyl měla tyto peníze městu vrátit, aniž by pro to existoval jediný písemný důkaz.
  Díky novému vedení města a tedy i díky nám obří supermarket na náměstí v Opavě již definitivně nebude, s investorem jsme se férově vyrovnali, nyní je potřeba centrum města úplně přestavět. Projektový návrh části za Slezankou jsme dokončili, peníze jsou, stačí jen protlačit zatuchlým zastupitelstvem, kde stále cokoliv napadají a protahují dinosauři z dob nedávno minulých.

  5. Rozpadlý Zimní stadión a zdevastované lední sporty

  V letech 1908, 1928 a 1938 byly v Opavě mistrovství světa a Evropy v krasobruslení, letos to je 110 let od první zmínky o opavském hokeji. Byli jsme slavní v mnoha oblastech, Breda byl největší obchodní dům v ČR, koupaliště na svou dobu naprostá bomba a budova hospodářské komory svědčí o tom, že Opava byla skutečně bohatou a sebevědomou metropolí českého Slezska.
  A s touto slavnou historií světového dosahu se musíme podívat na to, že vedení města Opavy posledních 20 let neřešilo chátrající Zimní stadión v Opavě, pouze predátorsky získávalo aktiva hokejového spolku, když odkupovalo od spolku pozemky pod stadiónem ač bylo jasné, že jednou pozemky dojdou a toto není řešení. V roce 2015 opavský hokej úplně zkolaboval, protože peníze z prodejů pozemků se projedly a nebylo ze spolku už dál co prodávat. Pro pochopení příčiny stačí selský rozum, ve spolku asi byli někteří „stratégové“, kteří neumí přemýšlet ani na dva tahy dopředu. Hloupost, chyba nebo úmysl?
  Nyní bude rekonstrukce zdevastovaného Zimního stadiónu, restaurace a hotelu stát 150 – 200 mil.Kč, tedy pokud už konečně zastupitelé pochopí, že v Opavě potřebujeme opravit zimní stadión.
  S ohledem na nedávný soudní spor Aloise Hadamczika s Milanem Kolářem (ANO) týkající se nevyúčtovaného předvolebního „příspěvku“ právě pro opavské hnutí ANO lze pochopit, že od „my makáme“ asi žádné konstruktivní řešení hokeje ani čekat nešlo.
  My jsme žádné předvolební „příspěvky“ nevzali a tak nikomu nic nedlužíme. Projekt rekonstrukce zimního stadiónu jsme nechali zpracovat a předložili, chyběl pouhý 1 hlas pro schválení záměru rekonstrukce, zkusíme to znovu, práce na projektu běží.
  Navíc jsme navrhli a prosadili nový funkční model provozování ledních sportů ve správě města s podporou dnes již 25 opavských soukromých firem, hokejový klub hospodaří se ziskem, bez dluhů a opět funguje, obnovujeme po 27 letech mezinárodní Slezský pohár Opavy.
  Je jen škoda, že Piráti pod vedením Hany Brňákové se postavili na stranu firmy Aloise Hadamczika, protože nikdy převod tehdy kolabujícího klubu na město nepodpořili. Nenechme se mýlit novými tvářemi mladých Pirátů v Praze, ti opavští jsou primárně léty protřelé političky, které se již předvedly ve vedení města Opavy, a to v éře Pavly Brady a rozhádané SOS pro Opavu. Dlouho jsem nechápal, proč soustavně šikanují nový hokejový klub, až se rozjasnilo. Na jejich kandidátce do voleb jsou někteří „stratégové“ z bývalého hokejového spolku, jejichž denním chlebem je šířit lži a pomluvy, či dokonce rovnou přízeň kravařského podnikatele.
  Hokeji se navzdory těmto nesmyslným obstrukcím opět daří a nezbývá než se těšit, že kromě hokeje se brzy v Opavě objeví i krasobruslařky a krasobruslaři, případně další lední sporty. 🤔

  Závěrem ..

  Problémů v Opavě je samozřejmě mnohem více, chátrající Slezanka, rezavý bazén, či ruina OD Breda, ale tyto mega-ztrátové průšvihy opravdu není jednoduché řešit, stály nás zatím v kumulaci odhadem 2-3 miliardy Kč a budou stát další miliardy. Málem jsme přišli o městské lesy či o opavský hokej a u každé složenky za vodu či za teplo si vzpomeňte na politiky privatizátory.
  Bude to chtít ještě hodně odvahy a trpělivosti, aby se změnila dosavadní nesmyslná „spolupráce“ se SMVaK, začít budovat vlastní infrastrukturu pro likvidaci odpadů nebo změnit smlouvy s firmou Opatherm.
  Na našich stránkách navrhl jeden z občanů, že přispěje na bourací kouli, aby srovnala Slezanku 😂 Skvělý nápad, je načase konečně vystavět nové centrum Opavy s úplně novou Slezankou, hrdé centrum statutárního města!
  V případě zplundrovaných městských lesů a zdecimovaného opavského hokeje jsme již ukázali, že se velkých problémů nebojíme a potřebné strategické projekty umíme dotáhnout do konce, frustrovaným prudičům navzdory. Nyní jsme našli i silného investora pro výstavbu nové čtvrti v Dukelských kasárnách včetně záměru opravit staré historické budovy.
  Jsme připraveni spolupracovat se všemi, kdo mají a budou mít chuť měnit Opavu k lepšímu. Nemusíme být jen malým městem někde na Ostravsku, kde po 18.hodině chcípl pes. Můžeme opět vrátit Opavě status skutečné metropole, s rušným životem pro občany všech generací. Kde je vůle, tam je i cesta.
  Zrekonstruovat stávající Zimní stadión či vybudovat novou Slezanku jako multifunkční centrum služeb a řemesel budou z tohoto pohledu jen malá rozcvička .. 😂
  Libor Witassek a vaše Změna pro Opavu
 • Změna pro Opavu v pořadu ČT Politické spektrum

  Libor Witassek (Změna pro Opavu) jednoznačně v pořadu České televize Politické spektrum podpořil výstavbu železničních rychlotratí v České republice, vodní dopravu pro účely zvýšení příjmů z cestovního ruchu, stejně jako odvolání nejhoršího ministra dopravy všech dob Dana Ťoka (další slibotechna z hnutí ANO), který „dokázal“ postavit pouhých 7 km / ročně za poslední 4 roky.

  „učme se z chyb druhých, nikoliv vlastních“

  Město Opava v posledních 4 letech podpořilo dostavbu jižního obchvatu, a to 1,7 mil.Kč v roce 2016 z rozpočtu města na jeho dokončení, a zároveň uvolnilo 18,8 mil. Kč v roce 2017 na výstavbu severního obchvatu Opavy. K tomu řada investičních akcí města v oblasti oprav komunikací a mostů, sledujte naše novinky s investičními akcemi města Opavy ..