• Blahopřejeme prezidentovi Miloši Zemanovi k obhajobě mandátu

  Sportovně je potřeba přiznat, že volby byly referendem o Miloši Zemanovi a prezident vyhrál mj. proto, že většina voličů Jiřího Drahoše ve skutečnosti nevolila Jiřího Drahoše, ale volila „už nechceme Miloše Zemana“. Panu prezidentovi přejeme především hodně zdraví do dalšího období.
   
  Negativní volba je primárně negativní energie, která pro úspěch u našich spoluobčanů zjevně nestačí. Tým Změny pro Opavu nedělá politiku ve stylu „to my nechceme“ a „ti druzí jsou ti špatní“, naopak my chceme a prosazujeme POSTUPNÝ RŮST POČTU OBYVATEL OPAVY, tj. chceme zastavit dlouhodobý úbytek a odchod našich obyvatel z Opavy do jiných měst, a k tomu potřebujeme vytvořit místo, kde se skvěle žije mladým rodinám s dětmi, prosazujeme lepší podmínky pro práci, bydlení i volný čas:
  • výstavbu nového bazénu v Opavě za nejnižší možnou vysoutěženou cenu v řádném tendru v roce 2018,
  • rekonstrukci Zimního stadiónu v Opavě, dnes nejstaršího stadiónu v ČR, dokončili jsme již stavební projekt, takže nejpozději v roce 2019,
  • dobudování průmyslové zóny Vávrovice pro nové hi-tec investory s vyšší přidanou hodnotou a vyššími platy pro naše občany, již zahájeno, musíme to dokončit v roce 2019,
  • výstavbu penzionu Hálkova pro důchodce v roce 2018,
  • výstavbu nového centra za Slezankou a zahájit soutěže o investory v roce 2018,
  • výstavbu nové rezidenční čtvrti v Dukelských kasárnách se zahájením již v roce 2018,
  • opravy opavských mostů, abychom neskončili jako v Praze, nejpozději od roku 2019,
  • úspěšné sportovní kluby,
  • rozšířit MHD zdarma i pro děti a mládež a mnoho dalších akcí ..
  A k tomu musíme spolupracovat se všemi stranami, proto si po těchto volbách podejme opět ruce a pojďme společně budovat naše krásné město !!!
   
  Libor Witassek, předseda ZO Změny v Opavě