Slezský fotbalový club je prvním transparentním sportovním klubem v ČR

Slezský fotbalový club v Opavě (SFC) udává nový směr ve financování českého sportu.

Slezský fotbalový club Opava a.s. (SFC) publikuje transparentní data se zaměřením na oblasti prezentace užití dotací Statutárního města Opavy (SMO) a také k podpoře pozitivního obrazu opavského profesionálního fotbalového klubu ve vztahu k veřejnosti, fanouškům, partnerům a sponzorům.

Data jsou použita z účetních, ekonomických a klubových podkladů. Všechna jsou ověřitelná a několikrát kontrolována dozorčí radou, revizními orgány i představenstvem, managementem a licenčními odborníky z FAČR.

K dnešnímu dni jsou výkazy klubu rovněž ověřeny i nezávislým auditorem. Veškeré dotace města Opavy jsou zveřejněny na Webovských stránkách http://sfc.cz/transparentniklub a jsou tak přístupné široké veřejnosti, což je zcela první a unikátní přístup ke transparentnosti financování sportu v České republice.

SFC eviduje samostatně středisko A-muži (profesionální sport) a zvlášť financování dětí a mládeže. Prostředky na činnost profesionální části klubu jsou tak pod stálou kontrolou a náklady i bilance středisek jsou provázány se samostatně představenými výnosy akciové společnosti.

Nezávislý audit ze dne 23.10.2015 dokládá, že financování Slezského fotbalového clubu Opava a.s. za hospodářský rok končící 30. 6. 2015 je zároveň v souladu s pravidly EU pro oblast veřejné podpory.

Dozorčí rada SFC považuje za důležitou maximální transparentnost ve financování chodu městské společnosti SFC Opava, nejen ve vztahu k poskytovateli dotací, ale rovněž ve vztahu ke sponzorům, kteří tak mohou získat jistotu, že jejich sponzorské příspěvky jsou korektně a transparentně využity pro účely, ke kterým byly určeny.

V Opavě tak skončila éra, kdy byl fotbal považován za netransparentní podnikání, což doposud celou řadu poctivých a slušných sponzorů od podpory sportování především dětí a mládeže odrazovalo. Zároveň nová pravidla eliminují jakýkoliv sponzoring bez jasně definovaných smluv.

Připravili jsme 8 nových marketingových balíčků pro partnery, které umožní zvýšení výkonnosti jejich podnikání v partnerství s SFC Opava.

Být obchodním partnerem SFC Opava se vyplatí!

V Opavě dne 7.listopadu 2015

Ing. Libor Witassek, MBA
Předseda Dozorčí rady SFC Opava

 

Express your thoughts