Nový bazén si Opava zaslouží

Do výběrového řízení na stavbu nového bazénu v Opavě se nepřihlásil žádný zájemce, a to již podruhé. Uprostřed okurkové sezóny se tak našla řada křiklounů, kteří hlásají, jak je to vlastně dobře. My jsme přesvědčeni o tom, že je to pro občany Opavy špatně.
Zkusme si tedy shrnout průběh událostí, které přípravu projektu nového bazénu provázely. O stavbě se začalo diskutovat před 3 lety, po rozpadu opavského hnutí ANO a s tím spojeným ztraceným prvním rokem v tomto volebním období. Problémy u této stavby jsou v podstatě dva základní, a to a) vysoká cena projektované stavby a b) aktuální nedostatek stavebních kapacit na českém trhu.

Diskuze o ceně projektu

Již před 3 lety se vedly diskuze o tom, co by měl bazén obsahovat. Na žádost Starostů městských částí se přidával tobogán, tedy do doby než se obnovila nová organizace hnutí ANO v Opavě, která přišla s malůvkou s odborností á la mateřská školka a sdělovalo, že by se měl opravit za pár korun zastaralý krytý bazén současný a tzv. Osmička (ODS, Starostové a Piráti) začala přitakávat jako poslušné ovečky, tedy vyjma ODS, která alespoň stejně jako my prosazuje nový bazén místo absurdní opravy starého. Na argumenty, že se do současného bazénu nic nového nevleze, zvláště pak pro děti ne a stavba tělocvičny gymnázia vedle krytého bazénu de fakto rozšíření stávajícího bazénu na věky zablokovala, ANO reagovalo amatérsky tím, že se určitě „něco“ vymyslí, třeba na cizích pozemcích
První odhady ceny nového bazénu bez projektu zněly na 180 mil. Kč. V průběhu projektových prací se cena neustále zvyšovala a u ceny 250 mil.Kč už začaly být diskuze uvnitř Změny skutečně velmi emotivní, svolala se dokonce jen kvůli tomu schůze Změny. Nakonec jsme se většinově rozhodli nový bazén podpořit, byť je to opravdu hodně peněz.
Při dokončení projektu se již hovořilo o výsledné ceně 418 mil.Kč bez DPH, které se v tomto případě od státu vrátí. Pro všechny to byl mírně řečeno naprostý šok. Opozice žádala velmi důrazně, že se chce účastnit diskuze o bazénu a také se tak stalo.
Oceňujeme přístup Strany Zelených či KSČM s věcnými návrhy pro změny technologií v projektu, a to směrem k ekologickému vytápění soláry a snížení provozních nákladů. ANO kritizovalo tepelná čerpadla s nízkou účinností, OK, nejsou tam. Návrh na rekuperaci odborníci spočítali jako nevýhodný, počítá se nyní s plynem a sluníčkem. Oceňujeme rovněž přístup některých členů ODS, kteří hledali úspory, např. návrhem na opětované posouzení založení stavby či vypuštěním zbytečně drahých dekorativních prvků. Založení stavby s ohledem na podloží statik (odborník s razítkem, přes které nejede vlak) odmítl změnit, alespoň tak nedopadne stavba jako u bazénu ve Valašském Meziříčí, kde právě základy bazénu popraskaly a opravy půjdou do desítek či stovek mil.Kč. Dekorativní prvky být nemusí, taky jsme pro vyškrtnutí. Od Pirátů jsme na pracovní skupině neslyšeli ani jeden věcný návrh na to, co by tam z hlediska vybavení nemělo být, či naopak, co by tam mělo být jinak, prostě obvyklá pirátská pozice leklé ryby, když šlo o důležitá rozhodnutí.
Na žádost řady zastupitelů byl povolán i externí expert z ČVUT Praha, aby posoudil navržený rozpočet a i navrhované vybavení tak, aby se cena snížila. První náznaky o tom, že najde rozpočtové rezervy v desítkách mil.Kč v nás vyvolaly mírný optimismus. Bohužel předložená zpráva docenta z ČVUT tyto úvodní náznaky nepotvrdila, úspory nedosáhly ani 1%, byly řádově ve stovkách tisíc Kč, navrhované vybavení bazénu tak posoudil jeden z největších expertů na tyto stavby v ČR jako odpovídající velikosti města Opavy a přednesl pár dobrých nápadů, jako je vcelku levná horolezecká stěna nad dětským bazénem.
Externí firma, která administruje veřejnou zakázku, sdělila, že v prvním kole stavební firmy nepodaly nabídku, protože cena 350 mil.Kč je asi o něco nižší než ukázaly jejich interní kalkulace.
V zastupitelstvu jsme proto navrhovali omezit maximální cenu nově na 380 mil.Kč s tím, že není limitní pro podání nabídek. Alespoň zjistíme, jaká je reálná cena a pak se Zastupitelstvo rozhodne, zda bazén chce nebo ne. Návrh hnutí ANO, aby se strop stanovil na 250 mil.Kč byl spíše z říše pohádek, ale budiž, na rozdíl od leklé ryby alespoň nějaký názor.

Nedostatek stavebních kapacit v ČR

Již první kolo vývěrového řízení ukázalo, že žádná velká bitva mezi stavebními firmami nebude, nikdo se nepřihlásil, ostatně jako se nikdo nepřihlásil do prvního kola výstavby vyhřívaného trávníku na SFC, či v řadě jiných projektů v ČR. Jako příklad můžou posloužit rovněž Strakonice, kde se do výběrového řízení na bazén za 280 mil.Kč rovněž nikdo nepřihlásil, ale takových příkladů jsou nyní desítky v řadě měst a obcí.
Rozhodl svobodný trh, který v celé republice říká, že nyní nebude jednoduché sehnat dodavatele na větší stavby, stavební kapacity jsou vyčerpány a řada výběrových řízení po celé republice uvázla na mrtvém bodě.
Zajímavé bylo přečíst si již před měsícem článek Marka Veselého (ODS), kdy sebejistě napsal, že žádný nový bazén nebude. Věděl snad v průběhu výběrového řízení od stavebních firem něco navíc? Nebo naopak se něco dozvěděli zájemci o tuto zakázku od něj? Nebudeme to hodnotit, pozorný čtenář si jistě úsudek učiní sám. Výsledek to nezmění, destrukce tentokrát zvítězila.
Pokud má někdo nápad na zlevnění tohoto projektu, jsme jedno velké ucho, zatím jsme slyšeli jen populistické amatérské žvásty, žádné realistické náměty na změny v projektu. Nyní se dostavila pouhá škodolibá radost z toho, že občané Opavy nebudou mít nový bazén, či dokonce pokleslé poděkování stavebním firmám, že nepodaly nabídku.
Nezbývá než opozici blahopřát, konečně jim něco vyšlo, občané Opavy vyjdou naprázdno. A z leklé ryby se stal největší křikloun, jak ubohé, ale jak účinné.. 👏
Bazén nebyl naší prioritou číslo jedna, nebyl ani v našem volebním programu, ale my jsme týmový hráč a hledali jsme řešení s ostatními partnery v zastupitelstvu. My nejsme a nebudeme ti, kdo s radostí někomu okopává kotníky. Proto budeme i nadále podporovat výstavbu nového bazénu v Opavě a jsme připraveni spolupracovat se všemi zastupiteli, kteří to vnímají stejně a jsou zde především pro občany Opavy.
Vaše Změna pro Opavu

Comments are closed.