• Volební zpravodaj Změny pro Opavu

  Do vašich schránek míří náš volební zpravodaj 2022. Pokud máte zájem pomoci s naší kampaní, máme cca 700 ks navíc, kdo má možnost tyto noviny nechat někde v ordinaci, obchodě nebo restauraci, tak se pro ně prosím stavte do 1.opavské realitky.

  Volební noviny si můžete stáhnout a přečíst ZDE.

 • Program „Město pro lidi“

  Nechceme město, kde se staví pro auta, chceme centrum, kde se dá trávit čas, parky, které mají co nabídnout lidem všech generací, úředníci mají sloužit lidem a všechno se dá vyřídit on-line …

  Město pro lidi, je místem, kde lidé tráví svůj čas, nejen přespávají …

  Město malých vzdáleností, město prosperující díky aktivitě a podnikavosti lidí a ne nadnárodních řetězců a korporací …

  Město jež nabízí život, práci a zábavu …

  Celý program zde: http://www.zmenaproopavu.cz/vize2025/

 • Navrhujeme pastelkovné 1.000 Kč pro každého prvňáčka

  Pro 24.zasedání ZMO dne 5.září 2022 podáváme návrh usnesení týkající se pověření Rady města Opavy (dále jen RMO), a to ve znění:

  • ZMO schvaluje dotační program pro podporu mladých rodin v Opavě, a to ve výši 1.000 Kč pro každé opavské dítě, které v roce 2022 nastoupí do prvního ročníku ZŠ. Prvňáčkům, kteří po prázdninách nastoupí poprvé do školy, město Opava poskytne takzvané pastelkovné. Příspěvek ve výši tisíc korun na jednoho žáka dostanou základní školy. Peníze využijí na nákup školních a sportovních pomůcek, a uleví tak rodičům. 
  • Vedení jednotlivých škol bude rodiče o tomto kroku informovat, aby zbytečně nekupovali školní či sportovní pomůcky, které jim zajistí škola.  
  • Opatření bude platné po rok 2022 s možností dalšího prodloužení.

  Zdůvodnění:

  • Město Opava má přihlížet k potřebám občanů a v současné době jsou občané vystaveni velkému zdražování energií, potravin a rovněž paliv (benzín, nafta) v hodnotách, které již ekonomicky ohrožují většinu obyvatelstva v ČR, místo některých zbytných investic či vysloveně ztrátových výdajů města např. do SFC či zjevného plýtvání v MDPO, nyní je nutné pomoci občanům města – mladým rodičům.
  • Nejedná se o plošnou podporu všech občanů, ale cílové skupiny rodin s malými dětmi, kde stát nezodpovědně a poměrně nedávno zrušil tzv. pastelkovné a je potřeba našim opavským prvňáčkům pomoci. 
  • Město Opava tímto posílí zájem mladých lidí žít a vychovávat své děti v Opavě, je to zároveň jedno z opatření pro snížení každoročního úbytku občanů z Opavy.
  • Podpora opavských dětí je pro rozpočet města Opavy únosný roční náklad. Předpokládaný počet podpořených dětí je cca 500, tj. náklady cca 500.000 Kč. 
  • Přesné náklady i počty dětí musí stanovit příslušný odbor SMO a návazně RMO připravit rozpočtové opatření, aby se tento náklad pokryl z rozpočtu města Opavy v roce 2022. 

  V Opavě 25.8.2022

  Ing. Libor Witassek, MBA

  člen ZMO a předseda ZK Změna pro Opavu

 • Levným jízdným proti drahotě

  Zlevnili jsme jízdné MHD od 1.9.2022. Od 1. září tedy budou lidé od 65 let cestovat po Opavě zdarma, děti a studenti od 6 do 26 let za 100 korun.

  Návrh Libora Witasska (Změna pro Opavu) byl s jednou změnou přijat Zastupitelstvem města Opavy a řada občanů tak ušetří na jízdném v současném období vysoké inflace.

  Zdroj: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/hromadna-doprava-v-opave-bude-od-zari-levnejsi-kdo-vsechno-usetri-20220622.html

 • Zapáchající stoka kolem rekonstrukce zimního stadiónu v Opavě

  PR plátek narcistního primátora Hláska již poněkolikáté propaguje rekonstrukci Zimáku. Zatímco kapacita diváků značně poklesla, cena z původních 218 mil.Kč narostla na odhadovaných 300 mil.Kč. Rada města Opavy zahajuje zadávací řízení k nadlimitní zakázce „Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě“ dne 8.června 2022 a zdá se, že nic nebrání dalšímu pokračování akce. 

  Jenže v posledních letech primátor Tomáš Navrátil (ANO) podepsal příkazní smlouvu na výkon funkce zástupce zadavatele a komplexní organizační a věcné zajištění k veřejné zakázce s externí firmou, jejíž ředitel Milan K. byl cca před týdnem zatčen a vzat do vazby pro podezření z rozsáhlé korupce ve veřejných zakázkách, a je to ta firma a ten člověk, který dostal důvěru primátora Tomáše Navrátila (ANO) pro výběr dodavatele hned ve 3 velkých akcích města Opavy v úhrnné hodnotě stovek miliónů korun, a to: 

  • Zimní stadion – náhradní ledová plocha
  • Zimní stadion Opava – rekonstrukce
  • Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní

  Praktiky vyšetřované firmy a jejího zatčeného ředitele popisuje detailně článek Neovlivní: https://neovlivni.cz/nova-stoka-na-obzoru-evropsky…/

  Rada města Opavy v čele s primátorem Tomášem Navrátilem (ANO) s touto firmou spolupracují již více než rok, na akci „ZIMNÍ STADION OPAVA – REKONSTRUKCE“. Rada města uzavřela takovou smlouvu již 24. 3. 2021. 

  Nebudeme se plést do práce Policie ČR, která snad brzy rozkryje, kdo, jak a pro koho se tyto zakázky města Opavy připravovaly.

  Co je horší, je i kvalita nového projektu rekonstrukce Zimáku, kde nebude ani jedno parkovací místo, kde se neopraví střecha, ale hlavně celá akce je neskutečně drahá a počty míst pro diváky neuvěřitelně nízké, a to pouhých 1.854 míst. 

  V roce 2015 město Opava odkoupilo od Aloise Hadamczika architektonickou studii ing.arch.Horáka na rekonstrukci Zimáku, která vycházela i z některých standardů kanadské NHL a podle níž byl již před 4 lety připraven mnohem levnější a technicky lepší projekt pro 3.000 diváků. Stačilo jen dodělat realizační dokumentaci a Zimák už dnes mohl být dávno opraven. Ale co by z toho současné vedení města mělo, že? Oni si potřebují vybrat své dodavatele, a to od počátku až do konce a najali si na to firmu zapletenou do rozsáhlé korupce. Proč? Odpověď je nasnadě. 

  Vyšetřovaná firma se cca před týdnem přejmenovala a reakce Hlásky na obrovskou korupční aféru je dle zástupce médií taková, že město s ní spolupracuje dál a věří, že se to nijak nedotkne zdejších veřejných zakázek. Jinými slovy, oni velmi dobře ví, že pro ně zpracovává výběrko firma vyšetřována kvůli ovlivňování výběrek, ale nevidí v tom problém.

  Neumíme si představit, že by opavští zastupitelé mohli akceptovat výsledky výběrových řízení administrovaných firmou, jejíž ředitel je aktuálně vyšetřován pro korupci a firma je součástí jedné z největších korupčních kauz v Moravskoslezském kraji. 

  Dle sdělení Policie ČR, budou vyšetřováni i někteří politici, kteří s touto firmou uzavřeli kontrakty, protože dle odposlechů o korupci museli vědět. Umíme si představit hned několik politiků v Opavě, kteří dnes ve dne v noci přemýšlejí, co v těch odposleších policie najde. 

  To samo o sobě by mělo vést k okamžitému ukončení spolupráce města Opavy s touto podezřelou firmou. 

  S ohledem na závažnost, rozsah korupční kauzy a probíhající vyšetřování by opavský primátor už žádné veřejné zakázky řešit neměl. Pokud se spolupráce s takovou firmou ihned neukončí, měl by primátor okamžitě odstoupit z funkce nebo být odvolán.

  Změna pro Opavu

 • Opavská náplavka žije!

  Součástí našeho volebního programu je vybudování trvalé opavské náplavky. Premiéru náplavky jsme zajistili již před několika lety v rámci prestižního architektonického festivalu Landscape, který se konal v roce 2016 poprvé mimo Prahu.

  Podívejte se na to, jak jsme se tehdy dobře bavili. S námi opavská náplavka opět ožije!

  Odkaz na fotogalerii: ZDE

 • Další diskriminační a nezákonný tendr v MDPO opraven

  Další přehmat nekompetentního managementu MDPO v zadávání veřejných zakázek opraven a opět po korekci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

  První tendr kvůli diskriminačním a nezákonným podmínkám zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Primátor Tomáš Navrátil (ANO) tyto opakované přehmaty managementu MDPO ve veřejných zakázkách již 4.rokem kryje a toleruje, asi k tomu má nějaký důvod.

  My se ale nyní zaměříme na kontrolu výdajů v oblasti náhradních dílů a servisu, abychom se ujistili, že extrémně nízká cena nákupu nebude vykoupena extrémními náklady na provoz a servis. Zatím to byly karosérie SOR, nyní turecká Temsa, se kterou naše údržba zatím nepracovala.

  Provozní náklady totiž „manažeři“ opavského dopravního podniku ve výběrovém řízení příliš neřešili.

  Článek ZDE.

 • Žádáme o svolání mimořádného Zastupitelstva města Opavy (ZMO)

  Situace v řízení města je nadále neúnosná. Primátor zrušil řádné jednání Zastupitelstva pouhých pár hodin před jeho konáním, což nadále způsobuje jen odkládání důležitých rozhodnutí. 

  Požadujeme transparentní správu majetku města, proto Změna pro Opavu předkládá do programu mimořádného Zastupitelstva města Opavy bod „Zadávání veřejných zakázek ve společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s.„. 

  V souvislosti s rozhodnutím několika úřadů máme důvodné obavy z:
  – nedodržování principů péče řádného hospodáře v MDPO a.s., 
  – porušování rozpočtové kázně, 
  – netransparentních veřejných zakázek a diskriminačních výběrových řízeních na dodavatele služeb v opavském dopravním podniku,
  – snahy představenstva bránit veřejné kontrole v rozhodování orgánů této městské společnosti.

  Proto jsme připravili návrhy usnesení, jejich řádné zdůvodnění a předložíme důkazy v podobě rozhodnutí několika úřadů i nezávislé protikorupční organizace. Chceme neutěšenou a neudržitelnou situaci v MDPO a.s. co nejdříve řešit a eliminovat tak možné další ztráty v této městské společnosti. 

  Primátor je povinen naší žádosti vyhovět a svolat mimořádné jednání Zastupitelstva města Opavy do 21 dní. Jsme zvědavi, zda se budou opakovat obstrukce v podobě zrušení jednání ZMO na poslední chvíli. 

  https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/co-se-deje/zastupitele-se-sejdou-prvni-breznovy-den.html

 • Kvalitní pitný režim a vitamíny pro zdravotníky Slezské nemocnice Opava

  KDO SE PŘIDÁ? Nemocnice cítí, že na ně na rozdíl od jarního období Covid sponzoři zapomněli. Viz následující článek.

  Článek v tisku: Lidé přestali přispívat nemocnicím.

  Jednou z potřeb zdravotníků je KVALITNÍ PITNÝ REŽIM A VITAMÍNY. Rozhodli jsme se uspořádat sbírku na nákup vitamínů v podobě kelímků Vitaminátoru. Kelímky 100% přírodní šťávy Vitaminátor nám firma prodá za cenu nákladů 10 Kč/ks. Dovolit si přispět tedy může libovolným počtem téměř každý 🙂

  Příští týden v úterý odveze Vitaminátor do nemocnice první dodávku. Doufáme, že to bude aspoň 1000 Ks…

  Chcete-li podpořit naše zdravotníky, personál či pacienty Slezské nemocnice Opava, můžete přispět na náš transparentní účet 2700621579/2010.

  Děkujeme !

  Alexandr Burda & Libor Witassek

   

   

 • Petice za historizující podobu Slezanky

  Podpořte přestavbu Slezanky do historizující podoby z počátku roku 1945 !
  Centrum Opavy bylo zničeno osvobozovacími boji na konci 2.světové války. Nyní je centrum stále nedostavěné a zaplácnuté předraženou budovou Slezanky, i díky přesunu úřadů do areálu kasáren na Krnovské ulici vyprchává z centra život.
  Podařilo se odstranit komunistický panelák a následně se podařilo zabránit výstavbě obřího shopping centra vykoupením projektu ze strany města. Podařilo se rovněž vytvořit velmi zdařilou studii rozvoje území v prostoru za Slezankou, kde se již v roce 2018 podařilo zčásti opravit část parku.
  Nyní je potřeba přejít k akci. Podpořme společně záměr přestavby Slezanky do historizující podoby před 2.světovou válkou! Domy Slezanky na Horním náměstí má zafinancovat město Opava jako své obecní domy s obecními byty a nebytovými prostory, prostor za Slezankou pak mohou vybudovat soukromí podnikatelé.
  Je potřeba po více než 10 letech konečně začít jednat !
  Připojit svůj podpis můžete zde: PETICE

  POJĎME SPOLEČNĚ TVOŘIT MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJEME