#2015 Měníme Opavu k lepšímu

Přehled investičních akcí města Opavy v roce 2015

#1 Rekonstrukci ulice Gudrichova jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 25 mil.Kč. Kompletní rekonstrukce chodníků, silnice a kanalizací.

#2 Výstavbu cyklostezky v Opavě Komárově jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 8 mil.Kč.

#3 Výstavbu nové tělocvičny v Opavě Komárově jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 25 mil.Kč.

#4 Vybudování nového parkoviště a rekonstrukce parteru Olomoucká – Sokolovská – Vančurova jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 2 mil.Kč.

#5 Zateplení a výměnu oken na ZŠ Edvarda Beneše jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 29 mil.Kč.

#6 Zrekonstruovali jsme křižovatku v Opavě Komárově v roce 2015 s celkovými investičními náklady 2,1 mil.Kč.

#7 Investici do zateplení a výměny oken ZŠ v Kylešovicích jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 31 mil.Kč.

 

#8 Investici do zateplení a výměny oken MŠ Vaníčkova jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 7,1 mil.Kč.

#9 Investici do rekonstrukce MŠ Mnišská jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 6,8 mil.Kč.

 

#10 Investici do zateplení a výměny oken MŠ Edvarda Beneše jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 8,5 mil.Kč.

#11 V roce 2015 jsme dokončili investici do komunitního centra ve výši 10,723 mil. Kč. Komunitní centrum v Kylešovicích prošlo kompletní rekonstrukcí, výměnou oken a zateplením.

#12 V roce 2015 jsme dokončili investici do zlepšení dopravní infrastruktury a VO ve výši 10,966 mil.Kč. Poslední etapa rekonstrukce sídliště Kateřinky, kdy byly rekonstruovány parkoviště a komunikace s veřejným osvětlením kolem ulice Zeyerova.

#13 V roce 2015 jsme dokončili investici do hlavní rozvodny VO Horní náměstí ve výši 2,211mil.Kč. Rozvodny veřejného osvětlení byly modernizovány a sdruženy do jediného bodu pro lepší ovládání a rychlost .

#14 V roce 2015 jsme dokončili investici do parku sv. Hedviky ve výši 6,320 mil.Kč. Rekonstrukce povrchů chodníků, výstavby víceúčelového hřiště, dětského hřiště a workoutového hřiště v parčíku za kostelem sv. Hedviky.

#15 V roce 2015 jsme dokončili investici do SFC – víceúčelové haly a hřiště ve výši 34,016 mil. Kč. Víceúčelová hala a malá plocha s umělým povrchem v areálu SFC.

Dále byly zainvestovány desítky jmenovitých akcí ve městě, které realizují v rámci svých investic Technické služby Opava, s.r.o.

Comments are closed.