Změna usiluje dlouhodobě o záchranu opavského hokeje

V roce 2015 byli zastupitelé města Opavy postaveni panem Aloisem Hadamczikem před volbu, buď bude město dávat 5 mil. + 5 mil. Kč na opavský hokej (mládež + dospělí), nebo klub skončí, tj. přidejte 5 miliónů ročně nebo bude konec hokeje, následně byl o něco snížen požadavek na dospělé na 3 mil.Kč. K této částce 8-10 mil.Kč do klubu je nutno připočítat cca 7-8 mil. Kč na správu a provoz opavského zimního stadiónu, což město i v minulosti hradilo. Vyúčtování bývalého klubu nebylo zcela transparentní, bývalý klub tehdy neplnil ani zákonnou povinnost zveřejňovat své ekonomické výsledky v obchodním rejstříku, hráči A-týmu marně čekali téměř půl roku na alespoň nějaké mzdy, sportujících dětí dlouhodobě ubývalo, počty a kvalita některých trenérů byly opravdu tristní.

Zastupitelstvo města Opavy se nenechalo zatlačit do kouta a v počtu 33 z 39 zastupitelů jsme v roce 2015 podpořili převzetí opavského hokeje ze strany města a pokusili se tak nastartovat dlouhodobý proces ozdravení opavského hokeje s finanční i organizační podporou města. S ohledem na zanedbanost klubu jde o projekt na 10-15 let, který vyžaduje tvrdou práci, trpělivost a dlouhodobou podporu města. Šlo, a i nadále jde především o stovky mládežníků a dětí, kteří hokej chtějí hrát a po deseti letech působení bývalého vedení klubu počty dětí poklesly pod minimální limity hokejového svazu v jednotlivých věkových kategoriích a opavský hokej mířil rychle ke svému konci.

Převzetí klubu ze strany města bylo na obvyklé poměry ve veřejné správě velmi rychlé, byť díky ústrkům bývalého klubu to nebylo jednoduché ani levné. Představa, že město Opava zůstane zastoupeno v původním spolku lidí, kteří dovedli hokejový klub k faktickému úpadku, byla pro zastupitele nepřijatelná.

První rok pod správou města Opavy byl opravdu obtížný, jarní sezóna 2016 ještě pod vedením trenérů najatých předchozím klubem skončila sportovním fiaskem, z toho plynou finanční ztráty díky následné nižší podpoře hokejového svazu, fatální nedostatek dětí v důsledku dlouhodobě špatné náborové práce předchozího vedení, ale i házení klacků pod nohy ze strany bývalého HC Slezan v podobě nedodržení kupní smlouvy mezi městem Opava a bývalým HC Slezan, to vše způsobilo nemalé komplikace a další finanční náklady. Příkladem zjevných obstrukcí je účelové znehodnocení přestupních lístků hráčů do nového městského klubu, přestože rodiče ty lístky řádně vyplnili a podepsali, či opožděné splnění podmínek smlouvy s městem ve věci změny názvu bývalého klubu, což způsobilo zpoždění se zaváděním nové koncepce Hokejového klubu Opava (HKO) pod vedením zástupců města a nutnost opakovat start nového hokejového spolku.

To zdaleka není všechno, celý minulý rok se nesl ve stylu pomluv na ČSLH, zpochybňování další činnosti klubu, odrazování hráčů a hlavně rodičů k přestupu do nového klubu přesto, že jeho garantem je město (zaznívaly hlasy, že vše, co je spojeno z městem zkrachuje, viz. VK Opava), vykradením šaten na počátku loňského roku a vrcholí to trestním oznámením na jednatele klubu. V této atmosféře je opravdu obtížné pracovat, nikdo není bez chyb a určitě se některé chyby staly, ale Změna se na současné účelové a populistické dehonestaci dnes již bývalých jednatelů podílet nebude.

Máme za sebou úvodní první sezónu pod správou města. Jednatelé městského klubu Miroslav Glos a Milan Kolář se opravdu usilovně snažili postupně narovnávat podmínky pro rozumné fungování klubu, úspěšný projekt Bruslička přitáhl nové mladé sportovce z mateřských škol na zimní stadión, navýšilo se obsazení trenérů v jednotlivých kategoriích, sportovci mají lepší možnosti relaxace – bazén, rehabilitace, kompenzační cvičení v nové tělocvičně. Rovněž v oblasti výstroje došlo k výraznému zlepšení, díky lepší smlouvě s dodavateli (především fa Bauer), velkým úspěchem bylo získání nových sponzorů do opavského klubu včetně nemalé finanční pomoci přímo od jednatele Miroslava Glose, což umožnilo přežití A-týmu dospělých, který by jinak skončil již v roce 2015.

Problémem zůstalo nezvládnutí vyrovnaného rozpočtu městské společnosti, i přes významné finanční příspěvky od opavských soukromých firem, dotaci města a opožděnému, přesto nakonec zrealizovanému předání správy zimního stadiónu do správy hokejového klubu. Výše ekonomické ztráty HKO je hlavní důvod ztráty důvěry ze strany Dozorčí rady klubu a následně i majitele klubu v působnosti Rady města Opavy. Jednatelé na základě vyslovené nedůvěry zástupců města odstoupili a zástupci města vybrali nové vedení HKO v otevřeném výběrovém řízení. Ekonomická ztráta v roce 2016 je velmi nepříjemná a nepřijatelná, přesto ve srovnání s finančními požadavky pana Hadamczika z roku 2015 vyšel opavský hokej město Opavu stále o dost levněji, nemluvě o tom, že hráči A-týmu v městském klubu své mzdy dostali a v řádných termínech. Současná schválená podpora města pro opavský hokej činí 4 mil. Kč / rok na sportování dětí a mládeže a dále, stejně jako v minulosti, město platí provoz zimního stadiónu, cca 6-7 mil. Kč / rok. Přáli bychom si více, ale respektujeme dřívější rozhodnutí většiny zastupitelstva.

Změna bude i nadále podporovat zachování opavského hokeje v Opavě, navzdory negativní mediální kampani, nechutným útokům nejen na sociálních sítích, populismu několika málo zastupitelů/zastupitelek či některých příznivců bývalého klubu. Budeme usilovat i o to, aby se co nejdříve zrekonstruoval stávající zimní stadión, byť s ohledem na omezené rozpočtové možnosti města v etapách a postupně. I proto jsme souhlasili s odkoupením projektu rekonstrukce zimního stadiónu dle architekta Horáka a pracujeme na jeho uvedení do praxe.

Pokud alespoň část naší společné snahy vezme zastupitelstvo města na zřetel, věříme, že současné vedení klubu, dozorčí rada, hráči i trenéři dosáhnou toho, aby oslava 110 let hokeje v Opavě byla aspoň trochu důstojná.

Změna pro Opavu

Comments are closed.