Změna pro Opavu implementuje Kritéria dobré praxe Transparency International

Transparency International hodnotí transparentnost kampaní politických stran/hnutí a kandidátů na senátory na základě 6, resp. 7 předem stanovených kritérií. Zvolená kritéria  vzhledem k nedostatečné, resp. chybějící zákonné úpravě de facto jdou nad rámec platného zákona, a jsou odvozeny a jsou v souladu s mezinárodními standardy a doporučeními. Politické strany/hnutí tedy musejí konat jen to, co jim ukládá zákon, ale mohou také v zájmu transparentnosti a informovanosti dobrovolně jít nad rámec současných pravidel.

Změna pro Opavu má transparentnost jako jeden z hlavních pilířů svého volebního programu a proto v souladu se 7 kritérii dobré praxe zveřejnila veškeré detaily svého financování na svých stránkách, veškeré informace naleznete ZDE.

Implementaci kritérií dobré praxe pro transparentní komunální volby tak implementujeme jako první kandidující subjekt v Opavě.

Ing. Libor Witassek, MBA, člen výboru Změny pro Opavu

Comments are closed.