Otevřenost radnice nesmí být jen heslem, ale cestou k lidem.

Proto i Změna pro Opavu je maximálně otevřená a transparentní.

Změna pro Opavu uplatňuje 7 předem stanovených kritérií pro transparentnost v komunální politice (volbách), které monitoruje Transparency International.

1. Plánované náklady na kampaň

Komunální volby 2022: Změna pro Opavu plánuje rozpočet ve výši 140-160 tis. Kč.

2. Transparentní účet 

Zřídli jsme transparentní účet u Fio Banky pod číslem 2700621579/2010.

2014-07-11 11.31.48 am

3. Transparentní spolupráce v rámci hnutí Změna

Centrála hnutí Změna se nepodílí na financování Změny pro Opavu. Členové hnutí Změna a zároveň členové iniciativy Změna pro Opavu přispívají členskými příspěvky dle stanov hnutí Změna

4. Transparentní zdroje financování kampaně

Komunální volby 2022: zdroje financování jsou výhradně ze zdrojů členů Změny pro Opavu. Veškeré příjmy na kampaň jsou čitelné na transparentním účtu Změny pro Opavu, 2700621579/2010.

5. Transparentní výdaje na kampaň

Veškeré výdaje hradíme výhradně z oficiálních účtu hnutí Změna pro Opavu, viz bod 4.

6. Přehledné předvolební akce

Veškeré předvolební i povolební akce jsou průběžně zveřejňovány na našich stránkách Facebook, Instagram a Website. Změna pro Opava dále inzeruje v tisku, poskytuje rozhovory do médií.

7. Volební tým a dobrovolníci v kampani

Výbor Změny pro Opavu pro komunální volby 2018 je uveden ZDE. Výkonný výbor Změny pro Opavu tvoří:

  • Mgr. Dalibor Halátek
  • Ing. Libor Witassek
  • Mgr. Alexandr Burda
  • Ing. Ondřej Veselý
  • Mgr.Zdeněk Frelich
  • Bc.Simona Tělupilová

V kampani nás podporují dobrovolníci, především z řad kandidátů uveřejněných na WWW stránkách Změny pro Opavu a jejich rodinní příslušníci, a to na akcích Změny pro Opavu. Počet dobrovolníků se pohybuje mezi 5-10 osobami. Seznam ostatních příznivců je uveden na našich webovských stránkách www.zmenaproopavu.cz. Nikdo za tuto činnost nepobírá finanční odměny.

V případě zájmu o finanční podporu iniciativy Změna pro Opavu kontaktujte prosím Ing. Ondřeje Veselého, který zajistí veškeré další kroky, a to emailem na adresu: vesely (a) 1realitka.cz