Otevřenost radnice nesmí být jen heslem, ale cestou k lidem.

Proto i Změna pro Opavu je maximálně otevřená a transparentní.

Změna pro Opavu uplatňuje 7 předem stanovených kritérií pro transparentnost v komunální politice (volbách), které monitoruje Transparency International.

 • Transparentní účet 

Zřídli jsme transparentní účet u Fio Banky pod číslem 2700621579/2010.

2014-07-11 11.31.48 am

 • Plánované náklady na kampaň

Komunální volby 2014: Změna pro Opavu plánuje rozpočet ve výši 180-200 tis. Kč

 • Transparentní spolupráce v rámci hnutí Změna

Centrála hnutí Změna se nepodílí na financování Změny pro Opavu. Členové hnutí Změna a zároveň členové iniciativy Změna pro Opavu přispívají členskými příspěvky dle stanov hnutí Změna.

 •   Transparentní zdroje financování kampaně

Komunální volby 2014: zdroje financování jsou výhradně ze zdrojů členů Změny pro Opavu. Veškeré příjmy na kampaň jsou čitelné na transparentním účtu Změny pro Opavu, 2700621579/2010.

Výdaje a příjmy uhrazené před otevřením transparentního účtu:

  • 18.000 Kč, dar Ondřeje Tůmy na veřejná ohniště s příslušenstvím a plyn
  • 80.000 Kč, dar Libora Witasska na tiskové služby
  • 980 USD, dar Libora Witasska na reklamní kampaně na stránkách Facebook
 • Transparentní výdaje na kampaň 2014
  • Volební noviny 86.000 Kč
  • Fotografie 32.000 Kč
  • Facebook a Internet 28.000 Kč
  • Bilboardy a plachty 20.000 Kč
  • Drobná reklama 20.000 Kč
  • Rezerva 20.000 Kč
 •  Přehledné předvolební akce

Veškeré předvolební i povolební akce jsou průběžně zveřejňovány na našich stránkách Facebook a Website.

 • Volební tým a dobrovolníci v kampani

Tým Změny pro Opavu pro komunální volby 2014 je uveden ZDE. Výkonný výbor Změny pro Opavu tvoří:

 • Mgr. Dalibor Halátek
 • Ing. Libor Witassek
 • Mgr. Alexandr Burda
 • Ing. Ondřej Veselý

V kampani nás podporují dobrovolníci, především z řad kandidátů uveřejněných na WWW stránkách Změny pro Opavu a jejich rodinní příslušníci, a to na akcích Změny pro Opavu. Počet dobrovolníků se pohybuje mezi 5-10 osobami. Seznam ostatních příznivců je uveden na našich webovských stránkách www.zmenaproopavu.cz. Nikdo za tuto činnost nepobírá finanční odměny.

 

V případě zájmu o finanční podporu iniciativy Změna pro Opavu kontaktujte prosím Ing. Libora Witasska, který zajistí veškeré další kroky, a to emailem na adresu: dekujeme@zmenaprozivot.cz.