Vyjádření k anonymnímu dopisu „zaměstnanců“ Slezského divadla

Dne 8.10.2015 jsme obdrželi anonymní dopis jménem zaměstnanců Slezského divadla, kterým jsou zastupitelé vyzýváni k tomu, aby prošetřili chování ředitele Drgáče a „vzali rozum do hrsti“. Znění anonymního dopisu pak bylo zveřejněno i v médiích, viz odkaz zde.

Situaci ve Slezském divadle sledujeme a řešíme již řadu týdnů. Náměstek primátora Mgr.Dalibor Halátek (Změna pro Opavu) již dne 5.srpna 2015 informoval primátora města Opavy, že trváme na dodržování platné kolektivní smlouvy a nebudeme tolerovat jakékoliv její porušení. Poté byl přizván ředitel na schůzku radních, kde byl požádán o vysvětlení obvinění, jež byly uvedeny v dopisech, nasledně radní vyslechli i názor prozatimních vedoucích Opery a Činohry Binettiho a Černína.

Zároveň musíme konstatovat, že anonymní dopis plný gramatických chyb a zároveň obsahující formulace „máme informace, .., ale nemůžeme to doložit důkazy“ považujeme za naprosto skandální, neboť jsou v rozporu s principy základní morálky a etiky. V posledních dnech jsme obdrželi informace od některých zaměstnanců divadla, kteří se od tohoto dopisu distancují, což v souvislosti s charakterem tohoto dopisu chápeme.

Situaci ve Slezském divadle budeme pečlivě hodnotit a sledovat, budeme hájit zájmy zaměstnanců dané platnou kolektivní smlouvou, prošetříme současné výhrady odborů i prezidenta Unie orchestrálních hudebníků ČR.

Jsme rovněž připraveni přijmout onu anonymní výzvu a „vzít rozum do hrsti“ a otevřít konečně diskuzi, o které se v Opavě šušká již nejméně 2 volební období, a to zda naše malé město si může dovolit financovat divadlo v dnešním rozsahu, zda opravdu máme na to provozovat dvě plné scény, zda není možné nalézt zcela jiný model fungování divadla ..

Comments are closed.