Pojďme společně tvořit město, ve kterém žijeme

SPORT

V prvním roce bude třeba potřeba dodržet co je určené, to znamená udržet alespoň stávající grantový systém.

Je potřeba vrcholový sport udržet na stávající úrovni!!! Výkonnostní a rekreační sporty, ale potřebují vydatnou finanční pomoc, protože z této úrovně vyrůstají sportovní špičky.

Je třeba vrcholový sport co nejvíce zprofesionalizovat, tak aby byly kluby soběstačné a ještě podpořily svoji vlastní základnu.

Dbát nato aby přerozdělené finanční prostředky šly do podpory mládežnického sportu a nekončily někde jinde.

Podporovat jednotlivé akce tak, aby byly reprezentativní pro město.

Největší problém, ale spočívá v dohodě mezi jednotlivými sporty, tak aby si nevyčítali, kdo potřebuje více peněz a kdo je důležitější v prioritě. Toto je obrovský problém. Z toho i vychází cenová náročnost údržby jednotlivých sportovišť.

KULTURA A SPOLKOVÝ ŽIVOT

Kvalita prožívání ve spolcích v komunitě ovlivňuje uspokojování širších zájmů obyvatel a vytváření specifických okruhů činnosti, jež mohou pozitivně působit na širší, zatím ignorující skupinu obyvatelstva.

Hodláme pomoci těm organizacím, které mohou výrazně přispět k obecnému rozvoji kulturnosti regionu.

  • umožníme spolkům realizovat aktivity, které potřebují užití městských prostor a ploch
  • nabídneme spolkům a organizacím koordinaci podle jejich zájmů a potřeb
  • na specifické, dosud nepodporované aktivity se silným společenským akcentem připravíme podporu ve formě grantového systému
  • nabízíme sdílnost, otevřenost a solidnost a vzájemné respektování

Odborní garanti: Ing. Jiří Černohorský (sport), Ing. Barbora Štenclová (děti), PhDr. Jaroslav Burda (kultura a spolky)