Pojďme společně tvořit město, ve kterém žijeme

Podpoříme rozmanitost opavských škol a školek

Podpoříme provedení demografického průzkumu vývoje obyvatelstva v Opavě a na základě výsledků předložíme veřejnosti potřeby míst ve školkách a základních školách s výhledem na nejbližších 10 let, tak aby nedocházelo k zbytečnému rušení a potom opětovnému obnovování školek a škol.

Ve spolupráci s krajem (státem), se pokusíme vytvořit podmínky pro potřebný počet míst v jeslích (pro děti do 3 let).

Změna pro Opavu bude všestranně podporovat mateřské a základní školství spadající do kompetence města.

  • nebude se vměšovat do právní subjektivity škol
  • bude respektovat výchovně -vzdělávací proces, učební plány a osnovy podle již zpracovaných projektů institucí
  • podpoří materiální rozvoj interiérů a exteriérů škol, vybavování didaktickou technikou a pomůckami,
  • bude dbát na příjemné a inspirující prostředí ve školách a podpoří mimoškolní aktivity žactva
  • bude se podílet na zaštiťování či spoluorganizaci soutěží, festivalů a jiných akcí, kde mládež prezentuje své vědomosti a dovednosti

Instituce města, které se podílí na širším vzdělávání  veřejností jak intencionální nebo neintencionální formou přístupu, budou mít podporu na stávající úrovni.

Garantujeme zachování kvalitních kulturních akcí typů : Další břehy, Bezručova Opava apod.

Odborní garanti: PhDr. Jaroslav Burda, Ing. Břetislav Tůma, Mgr. Roman Podzemný