Pojďme společně tvořit město, ve kterém žijeme

Opava i Opavsko má co nabídnout – buďme hrdí na své Opavské Slezsko

Projekt řízení turistického regionu Opavského Slezska (Destinační management) musí plnit svou funkci a musí informovat o všech akcích konaných nejen v Opavě ale celém Opavsku. Podpora města při realizacích aktivit zvyšující atraktivitu regionu zřízením rozvojové agentury jež bude pomáhat žadatelům se získáváním peněz z unijních fondů.

Opavsko se musí umět prezentovat. Webové stránky s podrobnou nabídkou produktů i atraktivit je samozřejmostí, stejně jako mobilní aplikace a podrobní tištění průvodci.

Posláním informačního centra je informovat o aktuálním dění a vytvářet nové produkty atraktivní nejen pro turisty, ale především Opavany. Spolupráce s univerzitou, Slezským muzeem a Opavskou kulturní organizací zajistí maximální ekonomičnost a erudici všech výstupů.

Podpoříme vznik produktových balíčků v cestovním ruchu na Opavsku, rozvoj farmářských trhů s výraznou převahou regionálních produktů, podporu místních výrobců a místních poskytovatelů služeb, podporu Slezské kuchyně.

Odborný garant: Romana Șenlug, Mgr. Milan Šmíd, Doc. Mgr. Martin Pavlíček, PhDr.