Pojďme společně tvořit město, ve kterém žijeme

Budeme přistupovat k majetku města s péčí řádného hospodáře

Povedeme úřady k úspornému hospodaření.

Úředníci jsou v dnešním systému přidělování obecních či státních peněz nuceni vyčerpat celou přidělenou částku, jinak jsou často svým nadřízeným potrestáni, protože zbytek nevyčerpaných peněz se vrací. Tento systém je podle nás špatný. Příslušné odbory obce by měly dostat finance na určitý projekt a nevyčerpané peníze na konci roku převést do rezervního fondu na další období. Úředníci by měli být vedeni k šetření a kvalitě.

Generel majetku města

Vše přehledně v aktivní mapové aplikaci ze které bude zřejmé, kdy bude který chodník opraven, kdy bude zalepena díra na komunikaci. Informace o nákladech na správu budov, včetně potřebných oprav a investic. Město má obrovský majetek s jehož kompetentní evidencí a správou lze ušetřit nemalé finance.

 

Odborní garanti: Ing. Ondřej Veselý, Mgr. Dalibor Halátek