Opava – město pro skvělý život

1. Opava pro celý život

Opava je skvělé místo k životu, cílem je návrat k 60 tis. obyvatel. 

 • Vrátíme život do centra městaSlezanka jako nové centrum bydlení.
 • Kvalita bytů v majetku města musí být ve standartu 21. století
 • Rozšíření nabídky míst ve školkách – mladé rodiny potřebují podporu
 • Využití moderních aplikací pro město a ve městě – otevřenost a digitalizace správy města. Participativní projednávání všech investičních záměrů města.
 • Zdravé stárnutí – podpora nové infrastruktury pro seniory, víceleté financování a inovace do sektoru sociálních služeb
 • Dostupné nájemní bydlení pro všechny – startovací bydlení, seniorcentrum
 • Opavská náplavka žije. Trvalé vybudování opavské náplavky. Prodloužení cyklostezek v korytě řeky.

2.    Prosperující město

Město Opava bude atraktivní lokalitou pro investory s vysokou přidanou hodnotou.

 • Mozkovny místo montoven: nechceme montovny, ale firmy s vysokou přidanou hodnotou a vysokými platy, vybudování rozvojové podnikatelské zóny v Opavě-Vávrovicích pro investory z řad místních i externích firem
 • Podnikatelský inkubátor (HUB) vybudovaný ve spolupráci se Slezskou univerzitou a Okresní hospodářskou komorou – moderní technologické obory. Vzdělávání v polytechnice od raného dětství.
 • Podpora bezemisních zdrojů energie, město jde příkladem, bezemisní MHD
 • Zubařské centrum, rozvoj školek a jeslí
 • Podpora místní ekonomiky a živnostníků, Slezská gastronomie, regionální produkty a služby.
 • Řešení rezidentního parkování, vybudování kapacit pro parkovacích nejen v sídlištích
 • Využití rozšířené reality pro lepší orientaci ve městě, moderní informační systém v centru města pro všechny, nejen pro turisty

3.    Udržitelné město

Město Opava se rozvíjí v souladu s přírodou a svou přírodu chrání.

 • Vybudování vlastní infrastruktury pro ukládání a zpracování odpadů
 • Podpora využití vodíku jako alternativního paliva pro MHD i občany
 • Nové technologie pro získávání energie z odpadů a obnovitelných zdrojů (kompostárna bio CNG), využitelné v městské hromadné dopravě i k vytápění městských budov
 • Realizace projektu Zelené hradby – stromy do krajiny pro lidi
 • Stínící prvky, voda a zeleň v ulicích pro zmírnění veder, podpora chůze a cyklistiky
 • Solární elektrárny na střechy budov v majetku města, nad parkoviště střechy se soláry (zastřešení parkoviště Krnovská solárními panely)

4.    Opava městem znalostí

 • Investice do obnovy a modernizace školských budov, podpora alternativních trendů ve školství (Montessori a další)
 • Centrum tradičních řemesel a služeb v prostoru Bredy, tradiční řemesla a výrobky v tradičním centru obchodu
 • Podpora středního a vysokého školství, včetně univerzity třetího věku

5.    Bílá Opava městem kultury a sportu

Tvořivost občanů Opavy je vítanou aktivitou, kterou město systémově podporuje.

 • Akvapark s bazénem, nová sportoviště na rozvojové ploše pro sport mezi Městskými sady a Stříbrným jezerem.
 • Rekonstrukce Zimního stadiónu, přeměna stávajícího bazénu na nové kryté sportoviště
 • Divadlo nedáme! Zachování divadla je podstatou pro zachování pověsti Opavy jako kulturního centra.
 • Podpora kvalitní kultury a akcí v ulicích města, větší prostor pro aktivity ZUŠ a středních škol.
 • Rozvoj infrastruktury a zábavy v městských parcích a veřejných prostranstvích města
 • Kulturní dědictví je branou k regionální hrdosti, otevřené památky jsou samozřejmostí stejně jako dostupné informace o nich

Plníme sliby, jsme Změna pro Opavu