Vize pro Opavu 2025

Pojďme společně tvořit město, ve kterém žijeme

1.    Čisté a bezpečné město

Lidé se cítí v Opavě skvěle, počet obyvatel Opavy opět začíná růst. Lidé žijí v čistém a bezpečném městě, které je chrání před mezinárodním terorismem a potírá příčiny zločinnosti ve městě. Město zajišťuje chod kvalitní veřejné infrastruktury pro občany.

Cíle:

 • Nové centrum Opavy, výstavba nové Slezanky s preferencí návratu historizující podoby fasád z roku 1939, zástavba za Slezankou se zachováním parku pro rodiče s dětmi
 • Další výrazné omezení hracích automatů ve městě s cílem je zcela zakázat
 • Zásadní reorganizace Městské policie v Opavě s cílem štíhlé organizace, jejíž aktivity budou primárně zaměřeny na zajištění bezpečnosti
 • Bezemisní městská hromadná doprava

2.    Prosperující město

Město Opava je atraktivní lokalitou pro investory s vysokou přidanou hodnotou, kteří nabízí uplatnění pro absolventy naší Slezské univerzity v Opavě v moderních oborech. Firmy s vysokou přidanou hodnotou vytváří konkurenci na trhu práce a nabízí příležitosti pro nadprůměrné mzdy ve srovnání s celostátním průměrem.

Cíle:

 • Dokončení rozvojové podnikatelské zóny v Opavě – Vávrovicích pro investory z řad místních i externích firem
 • Vybudování podnikatelského inkubátoru ve spolupráci se Slezskou univerzitou v moderních technologických oborech
 • Podpora místní ekonomiky a živnostníků, Slezské gastronomie, regionálních produktů a služeb

3.    Udržitelné město

Město Opava se rozvíjí v souladu s přírodou a svou přírodu chrání. Energetické a odpadové hospodářství využívá vlastní infrastrukturu města a využívá uzavřeného cyklu, kde odpady, které město vytvoří, si také zrecykluje a zpracuje do nové energie a produktů pro město.

Cíle:

 • Vybudování vlastní infrastruktury pro ukládání a zpracování odpadu
 • Nové technologie města pro získávání energie z odpadu a obnovitelných zdrojů, využitelné v městské hromadné dopravě i vytápění městských budov
 • Plnění projektu Zelené hradby – stromy do krajiny pro lidi
 • Stínící prvky, voda a zeleň v ulicích pro zmírnění veder

4.    Opava městem znalostí

Město Opava zlepšuje a buduje kvalitnější infrastrukturu pro vzdělávání, pravidelně investuje do škol a školek, včetně potřebné infrastruktury pro vzdělávání dětí, mládeže i celoživotní vzdělávání.

Cíle:

 • Město Opava pravidelně investuje do obnovy školských budov a podporuje alternativní trendy ve školství
 • Město Opava vybuduje v prostoru stávající Slezanky Centrum tradičních řemesel a služeb pro výuku i využití těchto služeb a řemesel občany
 • Město Opava podporuje rozvoj Slezské univerzity v Opavě, včetně univerzity třetího věku

5.    Tvořivé město

Tvořivost občanů Opavy je vítanou aktivitou, kterou město systémově podporuje. Podpora umění, ale rovněž inovací v běžném životě ze strany občanů je standardní součástí rozpočtu města. Opava je kulturním centrem širšího regionu.

Cíle:

 • Opavská náplavka žije! Trvalé vybudování opavské náplavky u řeky Opavy jako v roce 2015 v rámci úspěšného festivalu Landscape
 • Divadlo nedáme ! Zachováme obě divadelní scény v opavském divadle, divadlo centrem marketingu našeho města
 • Podporujeme rozšíření nočních hodin pro konání kulturních akcí s uměleckým zaměřením ve vybraných termínech

6.    Město technologií a inovací

Nové technologie a transformace globální ekonomiky musí Opava využít mezi prvními, inovace a nové technologie zavedeme do MHD a dalších služeb města, podporujeme maximální elektronizaci úřadů a služeb pro občany, transparentní a otevřené informace pro občany.

Cíle:

 • Od roku 2019 moderní odbavovací systém v MHD s bezhotovostními platbami, včetně plateb pomocí kryptoměn
 • Zavádění prvků autonomní dopravy na vybrané trasy města
 • Moderní parkovací dům u nádraží Opava – Východ, řešení rezidentního parkování ve městě
 • Využití mobilních aplikací ve městě
 • Využití technologií rozšířené virtuální reality pro lepší orientaci ve městě, moderní informační systém v centru města pro návštěvníky

7.    Město pro všechny generace

Město Opava je atraktivní pro občany všech generací, s kvalitní infrastrukturou pro seniory, zázemím pro děti a mládež a s významnou podporou pro rodiny s dětmi. Město Opava financuje sportování dětí a mládeže jako prevenci před patologickým vysedáváním u počítače, prevenci alkoholismu a užívání drog.

Cíle:

 • Nová rezidenční čtvrt v Dukelských kasárnách, podpora výstavby školky, parku a veřejných prostor ve spolupráci s investorem, který novou čtvrt zainvestuje
 • Postupné rozšiřování bytového fondu města Opavy, dostupné nájemné i pro mladé rodiny s dětmi
 • Rekonstrukce Zimního stadiónu – koncepční podpora dlouhodobého rozvoje opavských ledních sportů
 • Multifunkční sportoviště s wellness místo stávajícího plaveckého bazénu, propojení se Zimním stadiónem
 • Výstavba nového plaveckého stadiónu s akvacentrem pro děti a mládež
 • Podpora nové infrastruktury pro seniory, víceleté financování a inovace do sektoru sociálních služeb

 

Plníme sliby, jsme Změna pro Opavu