• Změna pro Opavu v pořadu ČT Politické spektrum

  Libor Witassek (Změna pro Opavu) jednoznačně v pořadu České televize Politické spektrum podpořil výstavbu železničních rychlotratí v České republice, vodní dopravu pro účely zvýšení příjmů z cestovního ruchu, stejně jako odvolání nejhoršího ministra dopravy všech dob Dana Ťoka (další slibotechna z hnutí ANO), který „dokázal“ postavit pouhých 7 km / ročně za poslední 4 roky.

  „učme se z chyb druhých, nikoliv vlastních“

  Město Opava v posledních 4 letech podpořilo dostavbu jižního obchvatu, a to 1,7 mil.Kč v roce 2016 z rozpočtu města na jeho dokončení, a zároveň uvolnilo 18,8 mil. Kč v roce 2017 na výstavbu severního obchvatu Opavy. K tomu řada investičních akcí města v oblasti oprav komunikací a mostů, sledujte naše novinky s investičními akcemi města Opavy ..

 • Blahopřejeme prezidentovi Miloši Zemanovi k obhajobě mandátu

  Sportovně je potřeba přiznat, že volby byly referendem o Miloši Zemanovi a prezident vyhrál mj. proto, že většina voličů Jiřího Drahoše ve skutečnosti nevolila Jiřího Drahoše, ale volila „už nechceme Miloše Zemana“. Panu prezidentovi přejeme především hodně zdraví do dalšího období.
   
  Negativní volba je primárně negativní energie, která pro úspěch u našich spoluobčanů zjevně nestačí. Tým Změny pro Opavu nedělá politiku ve stylu „to my nechceme“ a „ti druzí jsou ti špatní“, naopak my chceme a prosazujeme POSTUPNÝ RŮST POČTU OBYVATEL OPAVY, tj. chceme zastavit dlouhodobý úbytek a odchod našich obyvatel z Opavy do jiných měst, a k tomu potřebujeme vytvořit místo, kde se skvěle žije mladým rodinám s dětmi, prosazujeme lepší podmínky pro práci, bydlení i volný čas:
  • výstavbu nového bazénu v Opavě za nejnižší možnou vysoutěženou cenu v řádném tendru v roce 2018,
  • rekonstrukci Zimního stadiónu v Opavě, dnes nejstaršího stadiónu v ČR, dokončili jsme již stavební projekt, takže nejpozději v roce 2019,
  • dobudování průmyslové zóny Vávrovice pro nové hi-tec investory s vyšší přidanou hodnotou a vyššími platy pro naše občany, již zahájeno, musíme to dokončit v roce 2019,
  • výstavbu penzionu Hálkova pro důchodce v roce 2018,
  • výstavbu nového centra za Slezankou a zahájit soutěže o investory v roce 2018,
  • výstavbu nové rezidenční čtvrti v Dukelských kasárnách se zahájením již v roce 2018,
  • opravy opavských mostů, abychom neskončili jako v Praze, nejpozději od roku 2019,
  • úspěšné sportovní kluby,
  • rozšířit MHD zdarma i pro děti a mládež a mnoho dalších akcí ..
  A k tomu musíme spolupracovat se všemi stranami, proto si po těchto volbách podejme opět ruce a pojďme společně budovat naše krásné město !!!
   
  Libor Witassek, předseda ZO Změny v Opavě
 • Podzimní zpravodaj Změny pro Opavu

  Jak pokračujeme v roce 2016?

  Plavecký stadión v městských sadech se již připravuje, finalizuje se jeho podoba a rovněž se již oslovují finanční instituce pro financování celého projektu. My věříme, že nový plavecký stadión lze stavět již příštím roce a stavbu ukončit do 2 let a maximálně podporujeme primátora v tomto projektu.  Přijďte se seznámit s tímto projektem, již zítra 10.října 2016 od 16:00 ve Slezance.

  Revitalizace Dukelských kasáren – připravujeme oslovení investorů na základě dokumentace, první potencionální investor se zkušenostmi z Olomouce se již přijel podívat a poskytl cenné rady pro další přípravu, Dalibor Halátek zpracoval nezbytnou dokumentaci.

  Průmyslová zóna Opava – Vávrovice – Změna iniciovala poprvé po roce 1989 projekt vzniku průmyslové zóny v Opavě, Libor Witassek vyjednal podporu pana hejtmana, která byla materializována finanční podporou Krajského úřadu v červnu 2016 a byl zahájen výkup pozemků. Máme již 3 přihlášené investory, kteří chtějí stavět své závody v nové průmyslové zóně.

  Festival Landscape poprvé proběhl mimo hlavní město Prahu, a to v hlavním městě českého Slezska, v naší krásné Opavě díky iniciativě Dalibora Halátka. Festival byl velmi populární, vznikla opavská náplavka, ve které budeme chtít pokračovat i v příštím roce, objevila se řada zajímavých staveb a festival byl zakončen výtečnou atmosférou na koncertě na opavském koupališti. Krásnou tečkou jsou pak stavby opavských bran na místě původních městských bran.

  Změna pokračuje v záchraně opavského hokeje, hokej má zaregistrovány všechny soutěže, správa zimního stadiónu byla svěřena hokejovému klubu a stadón alespoň zvenčí již značně prohlédl, místo divokého grafiti slouží k propagaci hokeje pro mládež. Finančně je to stále boj o zachování mužského A-týmu, ale i na tom se intenzivně pracuje a Libor Witassek hokej nenechá na holičkách.

  Obchodní centrum za Slezankou nebude! Zastupitelé Změny podpořili koaliční záměr a podpořili odkoupení projektu od investora, ukončení více než 11 let nečinnosti developera. Naši podmínkou bylo to, že Slezanka nezůstane tak, jak je a proto byl podpořen projekt „Centrum žije!“, který v roce 2017 určí podobu budoucího centra města Opavy. Navážeme na úspěšný Landscape, ale se zaměřením na vyřešení Slezanky.

  Opava bude chytré město, Změna prostřednictvím Dalibora Halátka iniciovala přistoupení města Opavy ke koncepci SMART Cities, Smart Cities je Evropskou komisí podporovaný koncept udržitelného rozvoje měst a obcí. Představuje další nástroj pro zlepšení životního prostředí v České republice a pro získání dalších finančních prostředků na kvalitní projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti, udržitelnou dopravu, snižování emisí a podporu nových technologií. Ostatně díky Pavlovi Brídovi a Daliboru Halátkovi se již v květnu 2016 objevila úplně první veřejná nabíječka elektromobilů v celém kraji, právě v Opavě!

  I nadále podporujeme lokální ekonomiku, a tak Změna prostřednictvím Saši Burdy byla u vzniku opavského Blešího trhu. Po Farmářských trzích, týdnech Slezské kuchyně a Opavských vinných trzích je to náš další příspěvek do rozvoje lokální ekonomiky, českých a moravských výrobců potravin.

  Velkou radost nám letos dělají opavští fotbalisté, skvělé výkony po personálnch změnách se projevují pěkným umístěním v tabulce Fotbalové národní ligy. Ještě významnější je však to, že zástupci Změny v Dozorčí radě SFC Libor Witassek a Jiří Černohorský hlídají vyrovnaný rozpočet a máme i na menší investice do úpravy stadiónu, již brzy se dozvíte více.

  Zhodnoťte naše priority pro období 2016 – 2018

  Změna pro Opavu prosazuje tyto strategické priority v tomto volebním období, sami posuďte, jak se nám daří je naplňovat:

  • Vybudování plaveckého stadiónu v Městských sadech
  • Vyřešení problému Slezanky a prostoru za Slezankou
  • Rekonstrukce Zimního stadiónu
  • Vybudování průmyslové zóny Opava – Vávrovice
  • Revitalizace Dukelská kasárna
  • Prosazujeme jízdné zdarma pro MHD pro osoby nad 70 let
  Děkujeme všem za dosavadní podporu a těšíme se na spolupráci se všemi stranami a hnutími, které mají zájem rozvíjet naše město společně!

  A ještě jedna věc nakonec ..

  Přijďte na Opavský vinný trh, který se bude konat 14.10.2016 od 15:00 – 23:00 v obchodním centru Breda & Weinstein. Můžete se zeptat přímo svých zástupců z hnutí Změna na cokoliv, co vás zajímá, na čem naši další členové pracují 🙂

  Hezký den,

  Libor, Dalibor, Ondra a Saša