• Kvalitní pitný režim a vitamíny pro zdravotníky Slezské nemocnice Opava

  KDO SE PŘIDÁ? Nemocnice cítí, že na ně na rozdíl od jarního období Covid sponzoři zapomněli. Viz následující článek.

  Článek v tisku: Lidé přestali přispívat nemocnicím.

  Jednou z potřeb zdravotníků je KVALITNÍ PITNÝ REŽIM A VITAMÍNY. Rozhodli jsme se uspořádat sbírku na nákup vitamínů v podobě kelímků Vitaminátoru. Kelímky 100% přírodní šťávy Vitaminátor nám firma prodá za cenu nákladů 10 Kč/ks. Dovolit si přispět tedy může libovolným počtem téměř každý 🙂

  Příští týden v úterý odveze Vitaminátor do nemocnice první dodávku. Doufáme, že to bude aspoň 1000 Ks…

  Chcete-li podpořit naše zdravotníky, personál či pacienty Slezské nemocnice Opava, můžete přispět na náš transparentní účet 2700621579/2010.

  Děkujeme !

  Alexandr Burda & Libor Witassek

   

   

 • Petice za historizující podobu Slezanky

  Podpořte přestavbu Slezanky do historizující podoby z počátku roku 1945 !
  Centrum Opavy bylo zničeno osvobozovacími boji na konci 2.světové války. Nyní je centrum stále nedostavěné a zaplácnuté předraženou budovou Slezanky, i díky přesunu úřadů do areálu kasáren na Krnovské ulici vyprchává z centra život.
  Podařilo se odstranit komunistický panelák a následně se podařilo zabránit výstavbě obřího shopping centra vykoupením projektu ze strany města. Podařilo se rovněž vytvořit velmi zdařilou studii rozvoje území v prostoru za Slezankou, kde se již v roce 2018 podařilo zčásti opravit část parku.
  Nyní je potřeba přejít k akci. Podpořme společně záměr přestavby Slezanky do historizující podoby před 2.světovou válkou! Domy Slezanky na Horním náměstí má zafinancovat město Opava jako své obecní domy s obecními byty a nebytovými prostory, prostor za Slezankou pak mohou vybudovat soukromí podnikatelé.
  Je potřeba po více než 10 letech konečně začít jednat !
  Připojit svůj podpis můžete zde: PETICE

  POJĎME SPOLEČNĚ TVOŘIT MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJEME

 • Program 2014 – Plníme sliby !

  V roce 2014 jsme představili priority v našem volebním programu. Ne vše jde tak rychle, jak jsme si představovali, ale řadu věcí se nám podařilo dotáhnout do úspěšného konce.

  Plníme sliby, jsme Změna pro Opavu

      

       

 • Volební zpravodaj Změny pro Opavu 2018

  Volební noviny Změny pro Opavu přináší základní informace o týmu, který chce společně s vámi změnit město Opavu. Co najdete v našem zpravodaji:

  Zpravodaj je distribuován do poštovních schránek v Opavě, vyjma těch, které si nepřejí reklamní letáky. My respektujeme zákony a přání občanů. Náš skvělý a zkušený tým nepotřebuje dohánět chybějící kvalitu masivní reklamou 🙂

  Zpravodaj je k dispozici ke stažení ZDE

 • 6. ročník Opavské míle 2018

  Zakladatel a ředitel závodu Jiří Sýkora (Změna pro Opavu) vás zve na

  6. ROČNÍK OPAVSKÉ MÍLE

  Minulý rok se sešlo 920 závodníků z Opavy i okolí, aby ukázali, co v nich je. Staň se letos jedním z nich!

  Podívej se na videopozvánku, neváhej a zaregistruj se ještě dnes!

  VIDEOPOZVÁNKA

 • #2017 Měníme Opavu k lepšímu

  Přehled investičních akcí města Opavy v roce 2017

  #24 Investice do výměny oken a zateplení Mezi Trhy 4,6,8 a Dolní nám. 23,24,25 v hodnotě 14,7 mil. Kč

   

  #25 Investice do bezbariérových zastávek MHD v hodnotě 4,75 mil.Kč

   

  #26 Investice do fasády a výměny oken ZŠ Vrchní v hodnotě 7,2 mil. Kč

  #27 V roce 2017 jsme provedli kompletní rekonstrukci objektu centra sociálních služeb na Hradecké ulici 16 za celkem 11 620 054 Kč.

  #28 V roce 2017 byla postavena cyklostezka z Opavy do Otic za celkem 2 708 845 Kč a je součástí budoucích cyklostezek údolím Hvozdnice do Jakartovic a přes Hradec nad Moravicí do údolí Moravice na které jsou vypracovány projektové dokumentace a vydána potřebná povolení.

  #29 V roce 2017 jsme pokračovali v rekonstrukcích mostů, nový silniční most přes Jaktarku v ulici Stypova stál 6 658 227 Kč.

  #30 V roce 2017 jsme na základě projednávání s občany započali revitalizaci celého sídliště Opava – Kylešovice a začali jsme u dětských hřišť, kdy se proměnily hned tři velké plochy za celkem 2 696 438 Kč

  #31 V roce 2017 bylo na základě investiční akce ČEZ, kdy byly demontovány staré stožáry elektrického vedení, provedeno nové veřejné osvětlení v délce přes 2 km a v celkové ceně 6 263 378 Kč

  #32 V roce 2017 byla dokončena zateplení a rekonstrukce MŠ Neumannova na Olomoucké ulici v celkové ceně 3 114 793 Kč

  #33 V roce 2017 jsme dokončili rekonstrukci a zateplení budovy MŠ Čajkovského za celkem 3 615 522 Kč

  #34 V roce 2017 se za pomoci takřka stovky školáků a pár desítek dospělých pokračovalo v další části zelených hradeb a vysázel se remíz u sv.Anny, celkový náklad na sazenice a oplocenku byl 150 tis.

  #35 V roce 2017 proběhly i největší výsadby v rámci projektu Zelených hradeb, výsadby alejí na ulici Hillova a Nad Stromkem a byl vysazen genofondový sad Nad Velkou s pětiletou údržbou za celkem 1 967 228 Kč

  #36 V roce 2017 jsme pokračovali v rekonstrukcích místních komunikací ve městě. Ulice Hobzíkova byla rekonstruována za celkem 1 835 528 Kč

  #37 V roce 2017 byla rekonstruována ulice Šeděnkova za celkových nákladů 1 827 821 Kč

  #38 V roce 2017 byla uvedena do provozu investice do městského koupaliště – zásobování upravenou vodou z povrchového vodního zdroje v hodnotě 2,3 mil.Kč.

  #39 V roce 2017 jsme zrealizovali investici do zateplení MŠ Malé Hoštice ve výši 1,6 mil.Kč.

  #40 V roce 2017 byl vybudován nový skleník v zahradnictví Technických služeb v Opavě v hodnotě 990 tis. Kč

  #41 V roce 2017 jsme se věnovali i výsadbě na kruhových objezdech u Globusu a v Jaktaři

  V roce 2017 byly zajištěny tyto jmenovité investiční akce v Opavě ze strany městské společnosti Technické služby Opava.

   

   

 • Ztracené čtvrtstoletí v Opavě, hloupost, chyby nebo úmysl?

  Jsou to čtyři roky, kdy jsem se jako občan a podnikatel již nedokázal dívat na vedení města Opavy a rozhodl se vstoupit do věcí samosprávy. Šli jsme do voleb po značkou nového místního hnutí Změna pro Opavu. Bylo to v období naprosté stagnace města, která byla zapříčiněna primárně chybami minulých zastupitelstev pod vedením ODS s asistencí ČSSD, které vyústily v astronomické zadlužení města díky tunelu Slezanka a následně naprostou impotencí nefunkční koalice tehdejší ČSSD s rozhádanou SOS pro Opavu.
  Dovolím si sdílet svůj dlouhodobější názor na největší ztracené příležitosti posledních 25 let v Opavě. Hodnotím pouze 5 vybraných strategických chyb z mnoha dalších, které možná ani nebyly chybami, ale úmyslem nezodpovědných politiků, z nichž někteří v zastupitelstvu trčí dodnes a tak není snadné ty chyby napravit. Chyb je samozřejmě mnohem více, ale tyto stály občany města vždy stovky miliónů či v kumulaci dokonce miliardy Kč.

  1. Privatizace vody a tepla

  Ve jménu „ideologie“ tehdejší ODS, že vše, co není soukromé, to je špatně, bez ohledu na monopolní postavení se v celém kraji prodaly akcie SMVaK z vlastnictví měst do rukou soukromého zahraničního kapitálu. Výsledkem jsou miliardové zisky zahraničních zlatokopů a miliardový tunel na kapsy občanů našeho regionu. Z každé složenky za vodu činí zisky zahraničního kapitálu i více než 40% z částky, kterou musí občané každé 3 měsíce zaplatit, o astronomických poplatcích pro podnikatele nemluvě.
  Zisky nejsou reinvestovány do kanalizační a vodovodní sítě v adekvátním rozsahu, sítě chátrají a musí to opět platit města a obce, či EU, což jsou opět jen peníze občanů, viz letošní schválení budování kanalizační sítě v Opavě – Kylešovicích, do kterého město Opava zainvestuje cca 50 mil.Kč, či běžící akce města odkanalizování Zlatník, Milostovic a Vlaštoviček. Po celé ty roky vždy „zasloužilý“ politik tehdejších ODS či ČSSD seděl v dobře placené funkci Dozorčí rady SMVaK, aby na tento „systém“ dohlížel.
  Podobný „úspěšný“ model byl použit pro privatizaci opavského tepla. Výroba a distribuce tepla pro občany a byty se prodala do soukromé společnosti, která tak má logicky přirozený monopol.
  Byla to celé hloupost, chyba nebo úmysl? Nevratná rozhodnutí politických dinosaurů budou i v budoucnu stát občany další miliardy. Pokud by dividendy SMVaK pobíraly města a obce, měli bychom ročně alespoň o stovky mil. Kč více na jejich rozvoj nebo třeba levnější vodu.
  Nebude jednoduché to vyřešit, přesto v případě tepla to nebude až tak složité a u SMVaK rozhodně nepodpoříme dosavadní servilní přístup města Opavy.

  2. Privatizace skládek a sběru odpadů

  Opět chorobná „ideologie“ ODS privatizovat monopoly způsobila v devadesátých letech to, že skládky komunálního odpadu jsou soukromé a města musí platit soukromníkům v monopolním postavení vysoké poplatky za to, že na tyto skládky odváží komunální odpad. Skládky odpad neřeší, jen problém odkládají v čase, a tak se blíží rok 2025, kdy již nebude možné skládky dále plnit a budou to opět města a obce, kdo bude muset odpad řešit a bude to stát další miliardy. Zisky soukromníků jsou jejich, ale problémy s odpady zaplatí samospráva. Ano, pár obcí má příjmy z poplatků za to, že je u nich v blízkosti skládka, ale kdo zaplatí spalovny či obrovské kompostárny s bioplynovými stanicemi a proč se opět plnily kapsy soukromých firem, aniž by měly povinnost odpady skutečně řešit?
  Můžeme opět jen spekulovat, zda to byla hloupost, chyba nebo úmysl? Jsme rádi, že se nám v posledním období podařilo ceny za svoz odpadu alespoň zrušit pro mládež do 18 let díky masivnímu třídění občanů v Opavě, ale takové strategické chyby jsou bohužel nevratné, znárodňovat bez náhrady nelze, je však nutné začít budovat infrastrukturu, která bude v rukou samosprávy, ne soukromého monopolu či oligopolu. Kde není možná konkurence, je převod do privátního vlastnictví k ničemu.

  3. Zplundrované opavské městské lesy

  Historie lesního majetku vlastněného Statutárním městem Opava se datuje od LP 1277, kdy daroval král český Otakar II městu Opavě 1281 ha hvozdu ( lesa ) v oblasti obce Skřipov. Pak se postupně lesní plochy rozšířily a ve vlastnictví města tak městské lesy přežily více než 730 let !!! Než přišli „budovatelé“ z ODS, kteří celá devadesátá léta jen těžili a plundrovali městské lesy tak, že v roce 2015 jsme mohli již jen konstatovat, že zbyly vykácené planiny a nechráněná půda, kterou ničí eroze, a to co zbylo, dorazí kůrovec.
  Na začátku roku 2015 pak přišli „my makáme“ z hnutí ANO s „geniální“ myšlenkou, aby město poničené lesy prodalo, či alespoň pronajalo. Proč by si to někdo kupoval nebo najímal? No, aby na tom vydělal a občané města dostanou drobné. Hloupost, chyba nebo úmysl? Jsme rádi, že se nám podařilo zabránit privatizaci opavských lesů, zajistili dozor skutečných lesních odborníků a v budoucnu je budeme muset sanovat většími částkami z rozpočtu města, abychom je uchovali pro naše děti a příští generace.
  I v dalším období budeme zásadně proti pronájmu a prodeji tohoto cenného historického majetku města.

  4. Megatunel zvaný Slezanka

  Opět to byla ODS s asistencí tehdejší ČSSD, kdo koupil za přibližně desetinásobek tržní hodnoty budovu obchodního centra Slezanky a cca 250 mil. Kč nového zadlužení města splácíme dodnes. Hloupost, chyba nebo úmysl? Kde všude skončily tyto vytunelované peníze už dnes nezjistíme. Zato znovu slyšíme především z opavské ODS, že za Slezanku již „politicky“ zaplatili, jistě, ale kdy ODS vrátí ty vytunelované peníze zpět do městské kasy? Odpovím si sám, nikdy. Naopak vytváří nové bludy o tom, že firma Crestyl měla tyto peníze městu vrátit, aniž by pro to existoval jediný písemný důkaz.
  Díky novému vedení města a tedy i díky nám obří supermarket na náměstí v Opavě již definitivně nebude, s investorem jsme se férově vyrovnali, nyní je potřeba centrum města úplně přestavět. Projektový návrh části za Slezankou jsme dokončili, peníze jsou, stačí jen protlačit zatuchlým zastupitelstvem, kde stále cokoliv napadají a protahují dinosauři z dob nedávno minulých.

  5. Rozpadlý Zimní stadión a zdevastované lední sporty

  V letech 1908, 1928 a 1938 byly v Opavě mistrovství světa a Evropy v krasobruslení, letos to je 110 let od první zmínky o opavském hokeji. Byli jsme slavní v mnoha oblastech, Breda byl největší obchodní dům v ČR, koupaliště na svou dobu naprostá bomba a budova hospodářské komory svědčí o tom, že Opava byla skutečně bohatou a sebevědomou metropolí českého Slezska.
  A s touto slavnou historií světového dosahu se musíme podívat na to, že vedení města Opavy posledních 20 let neřešilo chátrající Zimní stadión v Opavě, pouze predátorsky získávalo aktiva hokejového spolku, když odkupovalo od spolku pozemky pod stadiónem ač bylo jasné, že jednou pozemky dojdou a toto není řešení. V roce 2015 opavský hokej úplně zkolaboval, protože peníze z prodejů pozemků se projedly a nebylo ze spolku už dál co prodávat. Pro pochopení příčiny stačí selský rozum, ve spolku asi byli někteří „stratégové“, kteří neumí přemýšlet ani na dva tahy dopředu. Hloupost, chyba nebo úmysl?
  Nyní bude rekonstrukce zdevastovaného Zimního stadiónu, restaurace a hotelu stát 150 – 200 mil.Kč, tedy pokud už konečně zastupitelé pochopí, že v Opavě potřebujeme opravit zimní stadión.
  S ohledem na nedávný soudní spor Aloise Hadamczika s Milanem Kolářem (ANO) týkající se nevyúčtovaného předvolebního „příspěvku“ právě pro opavské hnutí ANO lze pochopit, že od „my makáme“ asi žádné konstruktivní řešení hokeje ani čekat nešlo.
  My jsme žádné předvolební „příspěvky“ nevzali a tak nikomu nic nedlužíme. Projekt rekonstrukce zimního stadiónu jsme nechali zpracovat a předložili, chyběl pouhý 1 hlas pro schválení záměru rekonstrukce, zkusíme to znovu, práce na projektu běží.
  Navíc jsme navrhli a prosadili nový funkční model provozování ledních sportů ve správě města s podporou dnes již 25 opavských soukromých firem, hokejový klub hospodaří se ziskem, bez dluhů a opět funguje, obnovujeme po 27 letech mezinárodní Slezský pohár Opavy.
  Je jen škoda, že Piráti pod vedením Hany Brňákové se postavili na stranu firmy Aloise Hadamczika, protože nikdy převod tehdy kolabujícího klubu na město nepodpořili. Nenechme se mýlit novými tvářemi mladých Pirátů v Praze, ti opavští jsou primárně léty protřelé političky, které se již předvedly ve vedení města Opavy, a to v éře Pavly Brady a rozhádané SOS pro Opavu. Dlouho jsem nechápal, proč soustavně šikanují nový hokejový klub, až se rozjasnilo. Na jejich kandidátce do voleb jsou někteří „stratégové“ z bývalého hokejového spolku, jejichž denním chlebem je šířit lži a pomluvy, či dokonce rovnou přízeň kravařského podnikatele.
  Hokeji se navzdory těmto nesmyslným obstrukcím opět daří a nezbývá než se těšit, že kromě hokeje se brzy v Opavě objeví i krasobruslařky a krasobruslaři, případně další lední sporty. 🤔

  Závěrem ..

  Problémů v Opavě je samozřejmě mnohem více, chátrající Slezanka, rezavý bazén, či ruina OD Breda, ale tyto mega-ztrátové průšvihy opravdu není jednoduché řešit, stály nás zatím v kumulaci odhadem 2-3 miliardy Kč a budou stát další miliardy. Málem jsme přišli o městské lesy či o opavský hokej a u každé složenky za vodu či za teplo si vzpomeňte na politiky privatizátory.
  Bude to chtít ještě hodně odvahy a trpělivosti, aby se změnila dosavadní nesmyslná „spolupráce“ se SMVaK, začít budovat vlastní infrastrukturu pro likvidaci odpadů nebo změnit smlouvy s firmou Opatherm.
  Na našich stránkách navrhl jeden z občanů, že přispěje na bourací kouli, aby srovnala Slezanku 😂 Skvělý nápad, je načase konečně vystavět nové centrum Opavy s úplně novou Slezankou, hrdé centrum statutárního města!
  V případě zplundrovaných městských lesů a zdecimovaného opavského hokeje jsme již ukázali, že se velkých problémů nebojíme a potřebné strategické projekty umíme dotáhnout do konce, frustrovaným prudičům navzdory. Nyní jsme našli i silného investora pro výstavbu nové čtvrti v Dukelských kasárnách včetně záměru opravit staré historické budovy.
  Jsme připraveni spolupracovat se všemi, kdo mají a budou mít chuť měnit Opavu k lepšímu. Nemusíme být jen malým městem někde na Ostravsku, kde po 18.hodině chcípl pes. Můžeme opět vrátit Opavě status skutečné metropole, s rušným životem pro občany všech generací. Kde je vůle, tam je i cesta.
  Zrekonstruovat stávající Zimní stadión či vybudovat novou Slezanku jako multifunkční centrum služeb a řemesel budou z tohoto pohledu jen malá rozcvička .. 😂
  Libor Witassek a vaše Změna pro Opavu
 • HC Slezan Opava dosáhl zisku 1,9 mil. Kč v sezóně 2017 / 2018

  Sportovní klub HC Slezan Opava vykázal ve zdaňovacím období od 1.1.2017 do 30.4.2018 tržby 22,7 mil. Kč a zisku po zdanění ve výši 1,9 mil.Kč. Středisko mládeže je financováno primárně ze zdrojů Statutárního města Opava, výše dotace činí 4 mil. Kč ročně, což je pokles oproti stavu před 3 lety. Město dále financuje provoz zimního stadiónu dle skutečně vynaložených nákladů. Provoz A-týmu je plně v komerčním režimu a je financován z reklamních plnění a sponzorských příspěvků soukromých firem. Hospodaření střediska správy stadiónu je vyrovnané, ostatní střediska vykázaly kladný hospodářský výsledek.

  tržby 22,7 mil. Kč a hospodářský výsledek +1,9 mil.Kč

  Na provoz A-týmu přispívají především více než dvě desítky soukromých firem, od reklamních partnerů jsme ve zdaňovacím období 2017 / 2018 získali částku ve výši 3,5 mil.Kč bez DPH.“, doplnil výsledky hospodaření Lubomír Tobolka, jednatel Hokejového klubu Opava.

  Hokejový klub Opava, s.r.o. je provozovatelem ledních sportů v Opavě pod značkou HC Slezan Opava, který je ve 100% vlastnictví Statutárního města Opava od roku 2015, kdy byl zahájen projekt záchrany ztrátového opavského hokeje.

  Hokejový klub Opava, s.r.o. převzal v roce 2016 správu a provoz Zimního stadiónu v Opavě od Technických služeb Opava. Provoz ledního hokeje doplňuje činnost Hokejového spolku Opava z.s., jehož hospodaření je vyrovnané. Hokejový spolek je v Opavě určen pouze pro správu dotací Českého svazu ledního hokeje a zároveň umožňuje levnější příspěvky rodičů na provoz ledního hokeje, které jsou osvobozeny od DPH.

  Vedení hokejového klubu v roce 2017 požádalo o změnu zdaňovacího období vždy od 1.května do 30.dubna tak, aby účetnictví kopírovalo aktuální sportovní sezónu a zjednodušilo se zaúčtování reklamních příjmů od sponzorů, bez nutnosti využívat časového rozlišení.

  Ve zdaňovacím období 2017 / 2018 dosáhl Hokejový klub Opava zisku a vyrovnal ze svých reklamních výnosů veškeré dřívější půjčky, neeviduje aktuálně vůbec žádné závazky po splatnosti“, doplnil výsledky hospodaření Libor Witassek (Změna pro Opavu), předseda dozorčí rady klubu.

  Klíčové je soustředit se nyní na zvyšování sportovní úrovně klubu, práce s trenéry a s mládeží. „Klub jsme převzali v personálně zbědovaném stavu, kdy v některých kategoriích jsme nebyli schopni sestavit ani tři úplné pětky hráčů. Díky projektu Bruslička pro bruslení žáčků opavských mateřských škol se daří postupně navyšovat hráčskou základnu v jednotlivých kategoriích žáků a dorostu. Je to však běh na dlouhou trať než se podaří mít v jednotlivých kategoriích alespoň 20 a více hráčů“, uzavřel předseda dozorčí rady Libor Witassek (Změna pro Opavu).

  Ing. Libor Witassek, MBA
  předseda Dozorčí rady Hokejový klub Opava, s.r.o.

 • Nový bazén si Opava zaslouží

  Do výběrového řízení na stavbu nového bazénu v Opavě se nepřihlásil žádný zájemce, a to již podruhé. Uprostřed okurkové sezóny se tak našla řada křiklounů, kteří hlásají, jak je to vlastně dobře. My jsme přesvědčeni o tom, že je to pro občany Opavy špatně.
  Zkusme si tedy shrnout průběh událostí, které přípravu projektu nového bazénu provázely. O stavbě se začalo diskutovat před 3 lety, po rozpadu opavského hnutí ANO a s tím spojeným ztraceným prvním rokem v tomto volebním období. Problémy u této stavby jsou v podstatě dva základní, a to a) vysoká cena projektované stavby a b) aktuální nedostatek stavebních kapacit na českém trhu.

  Diskuze o ceně projektu

  Již před 3 lety se vedly diskuze o tom, co by měl bazén obsahovat. Na žádost Starostů městských částí se přidával tobogán, tedy do doby než se obnovila nová organizace hnutí ANO v Opavě, která přišla s malůvkou s odborností á la mateřská školka a sdělovalo, že by se měl opravit za pár korun zastaralý krytý bazén současný a tzv. Osmička (ODS, Starostové a Piráti) začala přitakávat jako poslušné ovečky, tedy vyjma ODS, která alespoň stejně jako my prosazuje nový bazén místo absurdní opravy starého. Na argumenty, že se do současného bazénu nic nového nevleze, zvláště pak pro děti ne a stavba tělocvičny gymnázia vedle krytého bazénu de fakto rozšíření stávajícího bazénu na věky zablokovala, ANO reagovalo amatérsky tím, že se určitě „něco“ vymyslí, třeba na cizích pozemcích
  První odhady ceny nového bazénu bez projektu zněly na 180 mil. Kč. V průběhu projektových prací se cena neustále zvyšovala a u ceny 250 mil.Kč už začaly být diskuze uvnitř Změny skutečně velmi emotivní, svolala se dokonce jen kvůli tomu schůze Změny. Nakonec jsme se většinově rozhodli nový bazén podpořit, byť je to opravdu hodně peněz.
  Při dokončení projektu se již hovořilo o výsledné ceně 418 mil.Kč bez DPH, které se v tomto případě od státu vrátí. Pro všechny to byl mírně řečeno naprostý šok. Opozice žádala velmi důrazně, že se chce účastnit diskuze o bazénu a také se tak stalo.
  Oceňujeme přístup Strany Zelených či KSČM s věcnými návrhy pro změny technologií v projektu, a to směrem k ekologickému vytápění soláry a snížení provozních nákladů. ANO kritizovalo tepelná čerpadla s nízkou účinností, OK, nejsou tam. Návrh na rekuperaci odborníci spočítali jako nevýhodný, počítá se nyní s plynem a sluníčkem. Oceňujeme rovněž přístup některých členů ODS, kteří hledali úspory, např. návrhem na opětované posouzení založení stavby či vypuštěním zbytečně drahých dekorativních prvků. Založení stavby s ohledem na podloží statik (odborník s razítkem, přes které nejede vlak) odmítl změnit, alespoň tak nedopadne stavba jako u bazénu ve Valašském Meziříčí, kde právě základy bazénu popraskaly a opravy půjdou do desítek či stovek mil.Kč. Dekorativní prvky být nemusí, taky jsme pro vyškrtnutí. Od Pirátů jsme na pracovní skupině neslyšeli ani jeden věcný návrh na to, co by tam z hlediska vybavení nemělo být, či naopak, co by tam mělo být jinak, prostě obvyklá pirátská pozice leklé ryby, když šlo o důležitá rozhodnutí.
  Na žádost řady zastupitelů byl povolán i externí expert z ČVUT Praha, aby posoudil navržený rozpočet a i navrhované vybavení tak, aby se cena snížila. První náznaky o tom, že najde rozpočtové rezervy v desítkách mil.Kč v nás vyvolaly mírný optimismus. Bohužel předložená zpráva docenta z ČVUT tyto úvodní náznaky nepotvrdila, úspory nedosáhly ani 1%, byly řádově ve stovkách tisíc Kč, navrhované vybavení bazénu tak posoudil jeden z největších expertů na tyto stavby v ČR jako odpovídající velikosti města Opavy a přednesl pár dobrých nápadů, jako je vcelku levná horolezecká stěna nad dětským bazénem.
  Externí firma, která administruje veřejnou zakázku, sdělila, že v prvním kole stavební firmy nepodaly nabídku, protože cena 350 mil.Kč je asi o něco nižší než ukázaly jejich interní kalkulace.
  V zastupitelstvu jsme proto navrhovali omezit maximální cenu nově na 380 mil.Kč s tím, že není limitní pro podání nabídek. Alespoň zjistíme, jaká je reálná cena a pak se Zastupitelstvo rozhodne, zda bazén chce nebo ne. Návrh hnutí ANO, aby se strop stanovil na 250 mil.Kč byl spíše z říše pohádek, ale budiž, na rozdíl od leklé ryby alespoň nějaký názor.

  Nedostatek stavebních kapacit v ČR

  Již první kolo vývěrového řízení ukázalo, že žádná velká bitva mezi stavebními firmami nebude, nikdo se nepřihlásil, ostatně jako se nikdo nepřihlásil do prvního kola výstavby vyhřívaného trávníku na SFC, či v řadě jiných projektů v ČR. Jako příklad můžou posloužit rovněž Strakonice, kde se do výběrového řízení na bazén za 280 mil.Kč rovněž nikdo nepřihlásil, ale takových příkladů jsou nyní desítky v řadě měst a obcí.
  Rozhodl svobodný trh, který v celé republice říká, že nyní nebude jednoduché sehnat dodavatele na větší stavby, stavební kapacity jsou vyčerpány a řada výběrových řízení po celé republice uvázla na mrtvém bodě.
  Zajímavé bylo přečíst si již před měsícem článek Marka Veselého (ODS), kdy sebejistě napsal, že žádný nový bazén nebude. Věděl snad v průběhu výběrového řízení od stavebních firem něco navíc? Nebo naopak se něco dozvěděli zájemci o tuto zakázku od něj? Nebudeme to hodnotit, pozorný čtenář si jistě úsudek učiní sám. Výsledek to nezmění, destrukce tentokrát zvítězila.
  Pokud má někdo nápad na zlevnění tohoto projektu, jsme jedno velké ucho, zatím jsme slyšeli jen populistické amatérské žvásty, žádné realistické náměty na změny v projektu. Nyní se dostavila pouhá škodolibá radost z toho, že občané Opavy nebudou mít nový bazén, či dokonce pokleslé poděkování stavebním firmám, že nepodaly nabídku.
  Nezbývá než opozici blahopřát, konečně jim něco vyšlo, občané Opavy vyjdou naprázdno. A z leklé ryby se stal největší křikloun, jak ubohé, ale jak účinné.. 👏
  Bazén nebyl naší prioritou číslo jedna, nebyl ani v našem volebním programu, ale my jsme týmový hráč a hledali jsme řešení s ostatními partnery v zastupitelstvu. My nejsme a nebudeme ti, kdo s radostí někomu okopává kotníky. Proto budeme i nadále podporovat výstavbu nového bazénu v Opavě a jsme připraveni spolupracovat se všemi zastupiteli, kteří to vnímají stejně a jsou zde především pro občany Opavy.
  Vaše Změna pro Opavu
 • Tým Změny pro Opavu pro volby 2018

  Tým Změny pro Opavu kandiduje v komunálních volbách v Opavě v roce 2018 v následujícím složení:

  Poř. č. Jména a  příjmení Věk(ke dni podání kandidátní listiny) Povolání
  1. Ing. Libor Witassek, MBA 49 podnikatel, manažer, kybernetik, předseda dozorčí rady Slezský FC Opava, předseda dozorčí rady v Hokejovém klubu Opava (HC Slezan), externí lektor MBA programů na VŠE Praha, transformační manažerv globálních firmách (reference GCE Group, VÍTKOVICE a další), výkonný ředitel Nadace ZET prof. Milana Zeleného, významný donátor Nadačního fondu proti korupci, zastupitel města Opavy, kandidát na primátora
  2. Mgr. Jolana Kaniová 47 pedagog humanitních předmětů, lektorka jazykové školy, předsedkyně Kulturní komise Rady města Opavy, členka Pěveckého sdružení slezských učitelek
  3. Mgr. Dalibor Halátek 38 náměstek primátora města Opavy, historik umění, člen Matice slezské
  4. Ing. Ondřej Veselý 45 ekonom, ředitel realitní kanceláře, člen dozorčí rady Dopravního podniku města Opavy, genealog
  5. Jiří Sýkora 64 revizní technik tlakových nádob a technických plynů, bývalý reprezentant ČR v orientačním běhu a atletice, olympionik, držitel ČR rekordu v běhu na 5 km, manažer každoroční akce Opavská míle, předseda Sportovní komise Rady města Opavy
  6. Bc. Simona Tělupilová 43 manažerka cestovní agentury, členka Komise pro komunitní plán Rady města Opavy
  7. Mgr. Milan Šmíd 44 zástupce ředitele Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy, člen Českomoravské myslivecké jednoty a Klubu mysliveckých trubačů
  8. Antonín Hora 55 invalidní důchodce, stavební referent
  9. Ing. arch. Jan Kovář 70 architekt, lektor v oblasti nauky o stavbách na katedře architektury FAST VŠB – TU Ostrava
  10. Mgr. Alexandr Burda 47 pedagog Slezské univerzity v Opavě, gastronom, podnikatel a konzultant v oblasti služeb, radní města Opavy,  iniciátor akcí „Týden slezské kuchyně„, „Opavský vinný trh“, vinných a burčákových stezek a Opavské dvanáctky
  11. Mgr. Romana Şenlug 32 vedoucí pobočky jazykové školy
  12. Mgr. Zdeněk Frélich 37 ekolog, expert pro Národní síť Zdravých měst
  13. Ing. Jiří Černohorský 47 podnikatel v oblasti lesních staveb, trenér florbalu, člen dozorčí rady Slezský FC, člen Sportovní komise Rady města Opavy
  14. Ing. Miroslav Frank CSc. 72 botanik, dendrolog
  15. Mgr. Matěj Burda 25 právník, hudebník, songwriter
  16. MgA. Jan Sýkora 26 výtvarník, atlet
  17. Boris Peterek 43 podnikatel v oblasti IT
  18. Ing. Ondřej Tůma 39 manažer, jednatel společnosti  FERRAM STROJÍRNA, s.r.o., president Rotary klubu Opava 2013/2014, předseda sdružení Klidné Kylešovice 2012, zastupitel města Opavy
  19. Ing. Roman Černý 47 oblastní ředitel ČSOB Pojišťovny
  20. PhDr. Jaroslav Burda 74 důchodce, emeritní ředitel SŠT Kolofíkovo nábřeží
  21. Kristýna Kaniová 21 VŠ studentka speciální pedagogiky
  22. Ing. Michaela Ulbrichtová 28 manažerka v servisu transportního chlazení
  23. Jan Lebeda 68 důchodce
  24. Mgr. Roman Podzemný 45 pedagog, ředitel ZŠ Vrchní
  25. Nikola Dušková 31 podnikatelka, majitelka hospůdky
  26. Pavel Jarkulisch 39 account manager
  27. Jana Celtová 47 účetní, lektorka
  28. Hanuš Vlach 47 chemik
  29. Petr Koval 49 vedoucí gastrocentra Slezské univerzity v Opavě
  30. Ing. Miroslava Dobošová 57 makléřka, obchodní zástupkyně
  31. Břetislav Tůma 70 důchodce, předseda představenstva FERRAM a.s.
  32. Radek Krušberský 45 živnostník v oblasti voda, topení
  33. Marek Kočvara 42 IT specialista
  34. Mgr. Šárka Quisová 67 důchodkyně, emeritní pedagog, členka opavské výtvarné skupiny X a Matice slezské
  35. Michal Ulbricht 51 podnikatel v oblasti transportního chlazení
  36. Josef  Netolický 43 podnikatel, majitel podniku Květ lotosu
  37. Bc. Markéta Sonnková 42 mateřská dovolená
  38. Ladislav Kadlec 53 podnikatel v oblasti průmyslového vážení
  39. Pavel Brída 51 podnikatel, inovátor v oblasti elektromobility, majitel – generální ředitel Motoscoot a.s.