• #2017 Měníme Opavu k lepšímu

  Přehled investičních akcí města Opavy v roce 2017

  #24 Investice do výměny oken a zateplení Mezi Trhy 4,6,8 a Dolní nám. 23,24,25 v hodnotě 14,7 mil. Kč

   

  #25 Investice do bezbariérových zastávek MHD v hodnotě 4,75 mil.Kč

   

  #26 Investice do fasády a výměny oken ZŠ Vrchní v hodnotě 7,2 mil. Kč

  #27 V roce 2017 jsme provedli kompletní rekonstrukci objektu centra sociálních služeb na Hradecké ulici 16 za celkem 11 620 054 Kč.

  #28 V roce 2017 byla postavena cyklostezka z Opavy do Otic za celkem 2 708 845 Kč a je součástí budoucích cyklostezek údolím Hvozdnice do Jakartovic a přes Hradec nad Moravicí do údolí Moravice na které jsou vypracovány projektové dokumentace a vydána potřebná povolení.

  #29 V roce 2017 jsme pokračovali v rekonstrukcích mostů, nový silniční most přes Jaktarku v ulici Stypova stál 6 658 227 Kč.

  #30 V roce 2017 jsme na základě projednávání s občany započali revitalizaci celého sídliště Opava – Kylešovice a začali jsme u dětských hřišť, kdy se proměnily hned tři velké plochy za celkem 2 696 438 Kč

  #31 V roce 2017 bylo na základě investiční akce ČEZ, kdy byly demontovány staré stožáry elektrického vedení, provedeno nové veřejné osvětlení v délce přes 2 km a v celkové ceně 6 263 378 Kč

  #32 V roce 2017 byla dokončena zateplení a rekonstrukce MŠ Neumannova na Olomoucké ulici v celkové ceně 3 114 793 Kč

  #33 V roce 2017 jsme dokončili rekonstrukci a zateplení budovy MŠ Čajkovského za celkem 3 615 522 Kč

  #34 V roce 2017 se za pomoci takřka stovky školáků a pár desítek dospělých pokračovalo v další části zelených hradeb a vysázel se remíz u sv.Anny, celkový náklad na sazenice a oplocenku byl 150 tis.

  #35 V roce 2017 proběhly i největší výsadby v rámci projektu Zelených hradeb, výsadby alejí na ulici Hillova a Nad Stromkem a byl vysazen genofondový sad Nad Velkou s pětiletou údržbou za celkem 1 967 228 Kč

  #36 V roce 2017 jsme pokračovali v rekonstrukcích místních komunikací ve městě. Ulice Hobzíkova byla rekonstruována za celkem 1 835 528 Kč

  #37 V roce 2017 byla rekonstruována ulice Šeděnkova za celkových nákladů 1 827 821 Kč

  #38 V roce 2017 byla uvedena do provozu investice do městského koupaliště – zásobování upravenou vodou z povrchového vodního zdroje v hodnotě 2,3 mil.Kč.

  #39 V roce 2017 jsme zrealizovali investici do zateplení MŠ Malé Hoštice ve výši 1,6 mil.Kč.

  #40 V roce 2017 byl vybudován nový skleník v zahradnictví Technických služeb v Opavě v hodnotě 990 tis. Kč

  #41 V roce 2017 jsme se věnovali i výsadbě na kruhových objezdech u Globusu a v Jaktaři

  V roce 2017 byly zajištěny tyto jmenovité investiční akce v Opavě ze strany městské společnosti Technické služby Opava.