• HC Slezan Opava dosáhl zisku 1,9 mil. Kč v sezóně 2017 / 2018

  Sportovní klub HC Slezan Opava vykázal ve zdaňovacím období od 1.1.2017 do 30.4.2018 tržby 22,7 mil. Kč a zisku po zdanění ve výši 1,9 mil.Kč. Středisko mládeže je financováno primárně ze zdrojů Statutárního města Opava, výše dotace činí 4 mil. Kč ročně, což je pokles oproti stavu před 3 lety. Město dále financuje provoz zimního stadiónu dle skutečně vynaložených nákladů. Provoz A-týmu je plně v komerčním režimu a je financován z reklamních plnění a sponzorských příspěvků soukromých firem. Hospodaření střediska správy stadiónu je vyrovnané, ostatní střediska vykázaly kladný hospodářský výsledek.

  tržby 22,7 mil. Kč a hospodářský výsledek +1,9 mil.Kč

  Na provoz A-týmu přispívají především více než dvě desítky soukromých firem, od reklamních partnerů jsme ve zdaňovacím období 2017 / 2018 získali částku ve výši 3,5 mil.Kč bez DPH.“, doplnil výsledky hospodaření Lubomír Tobolka, jednatel Hokejového klubu Opava.

  Hokejový klub Opava, s.r.o. je provozovatelem ledních sportů v Opavě pod značkou HC Slezan Opava, který je ve 100% vlastnictví Statutárního města Opava od roku 2015, kdy byl zahájen projekt záchrany ztrátového opavského hokeje.

  Hokejový klub Opava, s.r.o. převzal v roce 2016 správu a provoz Zimního stadiónu v Opavě od Technických služeb Opava. Provoz ledního hokeje doplňuje činnost Hokejového spolku Opava z.s., jehož hospodaření je vyrovnané. Hokejový spolek je v Opavě určen pouze pro správu dotací Českého svazu ledního hokeje a zároveň umožňuje levnější příspěvky rodičů na provoz ledního hokeje, které jsou osvobozeny od DPH.

  Vedení hokejového klubu v roce 2017 požádalo o změnu zdaňovacího období vždy od 1.května do 30.dubna tak, aby účetnictví kopírovalo aktuální sportovní sezónu a zjednodušilo se zaúčtování reklamních příjmů od sponzorů, bez nutnosti využívat časového rozlišení.

  Ve zdaňovacím období 2017 / 2018 dosáhl Hokejový klub Opava zisku a vyrovnal ze svých reklamních výnosů veškeré dřívější půjčky, neeviduje aktuálně vůbec žádné závazky po splatnosti“, doplnil výsledky hospodaření Libor Witassek (Změna pro Opavu), předseda dozorčí rady klubu.

  Klíčové je soustředit se nyní na zvyšování sportovní úrovně klubu, práce s trenéry a s mládeží. „Klub jsme převzali v personálně zbědovaném stavu, kdy v některých kategoriích jsme nebyli schopni sestavit ani tři úplné pětky hráčů. Díky projektu Bruslička pro bruslení žáčků opavských mateřských škol se daří postupně navyšovat hráčskou základnu v jednotlivých kategoriích žáků a dorostu. Je to však běh na dlouhou trať než se podaří mít v jednotlivých kategoriích alespoň 20 a více hráčů“, uzavřel předseda dozorčí rady Libor Witassek (Změna pro Opavu).

  Ing. Libor Witassek, MBA
  předseda Dozorčí rady Hokejový klub Opava, s.r.o.