37f5892

Libor Witassek je sociálně odpovědným podnikatelem v oboru management consulting se zaměřením na strategické řízení změn. Je členem představenstva mezinárodní poradenské skupiny Allied Consultants Europe se sídlem ve Stuttgartu a působností v 15 zemích Evropy, jejíž součástí jsou česká poradenská a vzdělávací společnost DC VISION a polská IMPACTIVE, ve kterých je Libor spolumajitelem/partnerem. Je spoluzakladatelem Rekvalifikačního centra v Opavě, kde na privátní bázi již více než 5 let formou duálního vzdělávání rekvalifikujeme pracovníky na moderních CNC strojích a vyrábíme dílce pro letecký průmysl.

Externí vědecký pracovník Vysoké školy ekonomické v Praze, obor psychologie řízení, je autorem mezinárodně uznávané metodiky Lean Leadership®, kterou vyučuje na VŠE Praha v rámci programů MBA.

Je absolventem Vysokého učení technického v Brně v oboru Technická kybernetika, Univerzity M.Kopernika v Toruni v oboru Mezinárodní marketing management a na Dominican University v Chicagu získal titul MBA. Působí rovněž jako přední donátor v Nadačním fondu proti korupci, o.s.

Motto: „Nebýt slepý k problémům dnešního světa znamená být úspěšným v budoucím businessu.“ Libor Witassek, Managing Partner DC VISION

Ocenění v rámci profesní kariéry:

  • Marketér roku 2012, ocenění Malý delfín za projekt “inovativní přístupy v marketingovém poradenství” od České marketingové společnosti (2013)
  • Manažer roku 2012 – Vynikající manažer malé firmy, Česká manažerská asociace (2013)
  • Cena Hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost firem (2012)
  • Národní cena kvality České republiky, model Excelence, “Perspektivní firma” pro DC VISION, s.r.o. od Rady kvality České republiky, MPO ČR a SOK (2012)
  • Marketér roku 2011, ocenění Malý delfín za projekt “Manažerské poradenství” od České marketingové společnosti (2012)
  • European Business Awards 2012, Czech National Finalist, Londýn (2012)
  • Česká cena za public relations, APRA za projekt “Art of Selling without Selling”, hlavní cena v kategorii B2B, 2.místo (2012)
  • Dobrá rada nad zlato 2010, Nadace Tomáše Bati, Národní vzdělávací fond, British Council a portal Inovace za projekt „Lean Leadership“ (2010)
  • Ocenění za přínos pro rozvoj podnikání v regionu, Okresní hospodářská komora v Opavě (2010)

Čeho chci dosáhnout?

„Transformace postkomunistické ekonomiky se nepovedla. Proto chci skutečnou změnu, nikoliv jen pouhou výměnu politiků, vrátit demokracii do rukou občanů, změnu ústavu a umožnit správu věcí veřejných prostřednictvím obecných referend, na státní i komunální úrovni, využít příležitostí současné transformace světové ekonomiky pro rozvoj podnikání v Česku a nejen proto preferuji odbornost, nikoliv stranickost.“