Proč chce pan Hadamczik pohřbít opavský hokej?

Opava, 3.září 2015

S ohledem na vyjádření vedení HC Slezan Opava ze dne 2.9.2015 vůči vedení politického hnutí Změna v Opavě si dovolujeme reagovat.

Politické hnutí Změna hájí především veřejný zájem, a do toho počítá i opakovaně vyjádřenou podporu fungování opavského hokeje. Máme zájem na tom, aby hokej v Opavě zůstal. Za tímto účelem jsme podpořili dotace pro opavský hokej ve výrazně vyšší částce než obdržely jiné sportovní kluby, a to i přesto, že od počátku je financování opavského hokeje naprosto netransparentní. Město dlouhodobě financuje provoz zimního stadiónu a celkově tak přispívá do opavského hokeje výrazně vyšší prostředky než do naprosté většiny opavských sportovních klubů. Pan náměstek Halátek rovněž zajistil uvolnění částky cca 50.000 Kč na dofinancování studie na rekonstrukci stávajícího stadiónu, abychom se mohli co nejrychleji rozhodnout pro ekonomickou variantu řešení, zda rekonstruovat starý stadión či financovat výstavbu zcela nového stadiónu.

Od počátku roku 2015 požadujeme transparentní vyúčtování provozu klubu HC Slezan, který je zcela nečitelně financován přes dva právní subjekty, akciovou společnost a občanské sdružení. Vazby mezi těmito subjekty a finanční toky jsou nám zcela neznámé, stejně jako skutečné náklady na provoz klubu.

Co víme určitě je pouze to, že HC Slezan se dlouhodobě topí v dluzích.

První seznamy nákladů jsme jako hnutí Změna obdrželi dne 2.září 2015, tedy pouhé 2 týdny před zasedáním Zastupitelstva.

Jsou to skutečně položky pro děti a mládež jak stanovují podmínky dotace? Výkazy nejsou standardní účetní výkazy, ale pouze jakési soupisy, které nejsou nijak ověřeny či vysvětleny, např. chybí podrobné výpisy dluhů klubu, ale nechybí položka 780 tis. Kč, která má krýt náklady haly v Kravařích. Město Opava si musí tyto údaje ověřit a my od počátku roku 2015 nepožadujeme od zástupkyně v Radě města nic jiného.

Nebudeme podporovat odkoupení akciové společnosti HC Slezan za veřejné prostředky občanů města Opavy, za tuto společnost nese odpovědnost její vedení a akcionáři. Právě zkušenost s převzetím SFC Opava i s nepokrytými a skrytými ztrátami ve výši desítek mil. Kč po působení předchozích vlastníků nás nabádají k maximální opatrnosti.

Podklady, které navíc pro toto případné odkoupení HC Slezan zaslal, jsou naprosto neprofesionální a neodpovídají běžným účetním standardům.

Změna podporuje zachování opavského hokeje, avšak na základě transparentních informací, tak jako to učinil SFC Opava, kde si každý občan může využití dotace přečíst na Website a tyto údaje zcela odpovídají stavu v účetnictví klubu, což nyní ověří i nezávislý auditor.

Skutečným hrobařem opavského hokeje je ten, kdo přes opakované výzvy odmítl dodat řádné výkazy z účetnictví klubu.

Možná v minulých volebních obdobích pan Hadamczik nějak ovládal opavskou radnici, nicméně Změna nepřijala od pana Hadamczika žádný sponzorský dar před volbami a je tak zcela nezávislým hnutím, které nemusí panu Hadamczikovi skládat účty, nedáme se vydírat přes média a nebudeme jednat pod tlakem.

Puk je na hrací polovině HC Slezan, stačí jen začít hrát férovou hru. My jsme k tomu již nejméně 4 x vyzývali. Proč máme platit 780 tis. Kč na provoz zimní haly v Kravařích? Proč máme hradit úroky ze soukromé půjčky a proč zrovna v této výši? Když pošleme nyní požadovaný 1 mil. Kč, vůbec nic to neřeší, protože pan Hadamczik chce hokej stejně uzavřít, protože chce další milióny na dospělé hráče. Neztotožňujeme se s posledním rozhodnutím Rady města Opavy, protože nevíme, zda skončí tyto prostředky u hokejistů nebo si je pošle pan Hadamczik na úhradu své půjčky a pak klub stejně zavře?! Proč máme hradit tak drahé účetní služby? Když už platíme tak drahé účetní služby, proč nemáme dávno standardní účetní výkazy, výsledovku, rozvahu, položkově doložený rozpočet?

Proč chce pan Hadamczik pohřbít opavský hokej? To opravdu nevíme, ale chtěli bychom znát jeho skutečné důvody.

Místo mediálních útoků však v zájmu opavského hokeje doporučujeme HC Slezan konečně dodat transparentní a ověřitelné účetní výkazy, plus detailní položkový rozpočet.

Ing. Libor Witassek, MBA
předseda ZO politického hnutí Změna v Opavě

 

 

Změna pro Opavu je základní organizace politického hnutí Změna, které působí v celé České republice.

Jsme lidé jako vy

  • Jsme lidé, jako vy. Máme podobné starosti, podobné problémy, podobně vnímáme politiku. Nejraději bychom se věnovali svým povoláním, zálibám či rodinám a ne politice.

Jsme ti, kteří jen nemluví

  • O potřebných změnách jen nemluvíme. Máme za sebou konkrétní výsledky ve svých profesích a organizacích a s tím samým cílem jdeme i do politiky.

Jsme ti, kteří se nebojí

  • Nebojíme se, že v politice neuspějeme. Máme dobrý plán a kvalitní osobnosti.Navíc jsme uznávaní ve svých povoláních a nejsme na politice a těch, kdo ji zezadu řídí, závislí. To dává svobodu našemu rozhodování. 

Víme, že jdeme správným směrem a je jen otázkou času, kdy uspějeme a prosadíme potřebné změny. Jsme běžci na dlouhou trať. Na nás si můžete vsadit, že to nevzdáme.

Comments are closed.