Opava se po 10 letech opět začíná rozvíjet

Rok 2017 byl v Opavě završen na 27. zasedání zastupitelstva města Opavy, kde došlo k důležitému zvratu v dlouhodobé stagnaci města Opavy z důvodu obrovského zadlužení koupí Slezanky a nastartování nového rozvoje.

Nyní po dlouhých 9 letech došlo konečně ke schválení nového územního plánu města Opavy, na kterém se podíleli odborníci z mnoha stran a hnutí napříč politickým spektrem v Opavě. Koncept dlouhodobě koordinovali pan architekt Zelinka (ODS) a náměstek Halátek (Změna). Nový územní plán byl opakovaně a veřejně komunikován s občany i dalšími zájmovými skupinami a každý měl po dobu posledních 2 let dostatek příležitostí se vyjádřit. Tento plán určuje koncepci rozvoje města v oblastech nové výstavby, zón pro podnikání, rozvoje dopravy a dalších oblastí pro všechny, kteří chtějí v Opavě rozvíjet nové aktivity.

Dne 11.12.2017 byl schválen rozpočet města Opavy na rok 2018 a výhled na roky 2019 – 2020. Podstatný rozdíl oproti minulosti je v investicích, které konečně opět startujeme. Nejde jen o bazén se zázemím pro děti, jehož rozpočet budeme chtít srazit co nejníže ve veřejné soutěži a který nesmí být vyšší než 350 mil. Kč (DPH bude nárokováno, takže rozpočet nenavýší). Rozpočet necháme ještě posoudit komisi, aby byl co možná nejekonomičtější, do výběrové komise na zhotovitele zcela jistě budeme podporovat nominace zástupců napříč politickým spektrem, aby se zamezilo jakýmkoliv spekulacím. Jde rovněž o důležitý bod, kterým je plánovaná rekonstrukce Zimního stadiónu v Opavě v roce 2019 s rozpočtem cca 100 mil. Kč.

Důležitou stavbou v příštím roce bude Penzion pro seniory v hodnotě 80 mil.Kč, 52 plně bezbariérových bytů v celkové hodnotě 80 mil. Kč včetně DPH. Výstavba bude již v příštím roce 2018.

Developera ze Slezanky jsme po 10 letech trápení vyplatili a poslali zpátky domů do Prahy. Nyní byla dokončena studie rozvoje celého centra za Slezankou a byla prezentována architekty na posledním Zastupitelstvu. Naprostá většina občanů, kteří se k projektu vyjádřili, je ohledně tohoto konceptu velmi pozitivní. Podpoříme první kroky a úpravy již v příštím roce, začneme především tou zelenou částí.

Součástí schváleného rozpočtu je i realizace průmyslové zóny v Opavě, která je / bude určena pro hi-tec firmy s nadprůměrnou přidanou hodnotou a možnostmi vyšších mezd pro zaměstnance. Je to první průmyslová zóna jako projekt města Opavy od sametové revoluce v roce 1989, trvalo celých 28 let než se nám konečně podařilo tento projekt v Opavě prosadit a dotáhnout. Součástí této zóny bude oddělení rezidenční části Vávrovic zeleným valem, aby se opticky i hlukově omezily budoucí dopady na místní občany. Cílem je zamezit konzervaci opavského trhu práce jako trhu „levné pracovní síly“, kde Opavsko má až o 15% nižší mzdy než je celostátní průměr a tato nová zóna má otevřít příležitosti pro investory, kteří budou mít schopnosti hradit vyšší než průměrné mzdy. Je zjevné, že tento projekt bude řadě podnikatelů trnem v oku, zvláště pak těm, kteří nechtějí platit vyšší mzdy svým zaměstnancům.  V Krnově mají několik zón a právě v říjnu 2017 prodali cca 50% připravené zóny místním firmám, jako RETIS nebo Skol a dalším, kteří mají možnost se v Krnově rozvíjet a budou expandovat. Štěstí přeje připraveným a my věříme, že po 28 letech konečně Opava bude mít co nabídnout.

Zastupitelstvo města Opavy rovněž schválilo zrušení poplatků za svoz a likvidaci odpadů pro občany do 18 let věku. Bylo to možné i díky velké snaze všech občanů města ve třídění odpadů, jelikož město Opava patří ve třídění odpadů ke špičce v ČR, což šetří značné finanční prostředky na likvidaci odpadů. Je to především úleva rodinám s dětmi.

Vyhodnotili jsme rovněž náš návrh na dopravu pro seniory v MHD zdarma. Ekonomické dopady na rozpočet budou 2 x nižší než byly původní odhady a tak můžeme i dále naše seniory podpořit dopravou zdarma v dalších letech.

Na zasedání zastupitelstva byla všem členům doručena Výroční zpráva Slezský FC Opava, našeho opavského fotbalového klubu, který skončil již po několika letech opět vyrovnaným rozpočtem a má za sebou nejlepší sportovní sezónu po více než 15 letech, kdy bojovala ve finále českého poháru MOL Cup 2017 a A-tým zazimuje na prvním postupovém místě Národní fotbalové ligy. Máme na postup do nejvyšší soutěže? Nechme se překvapit, připravujeme strategii již v prvním čtvrtletí 2018 a brzy vás s ní seznámíme.

Zastupitelé rovněž obdrželi čtvrtletní report Hokejového klubu Opava, který zachraňujeme od dlouhodobého úpadku. Hokejový klub v roce 2017 hospodaří konečně s mírným ziskem, po mnoha letech! Je to především díky novému managementu a podpoře desítek místních podnikatelů, kteří přispěli již více než 2,7 mil. Kč v letošním roce na záchranu opavského hokeje. Příští rok oslaví opavský hokej 110 let, obnovíme mezinárodní Slezský pohár a chystáme řadu dalších akcí.

Velké překvapení chystáme na Zastupitelstvo v roce 2018, kde představíme možnosti řešení Dukelských kasáren. Ale toto malé překvapení si necháme až po Novém roce.. 🙂

Krásné Vánoce!

Změna pro Opavu

Comments are closed.