Navrhujeme pastelkovné 1.000 Kč pro každého prvňáčka

Pro 24.zasedání ZMO dne 5.září 2022 podáváme návrh usnesení týkající se pověření Rady města Opavy (dále jen RMO), a to ve znění:

  • ZMO schvaluje dotační program pro podporu mladých rodin v Opavě, a to ve výši 1.000 Kč pro každé opavské dítě, které v roce 2022 nastoupí do prvního ročníku ZŠ. Prvňáčkům, kteří po prázdninách nastoupí poprvé do školy, město Opava poskytne takzvané pastelkovné. Příspěvek ve výši tisíc korun na jednoho žáka dostanou základní školy. Peníze využijí na nákup školních a sportovních pomůcek, a uleví tak rodičům. 
  • Vedení jednotlivých škol bude rodiče o tomto kroku informovat, aby zbytečně nekupovali školní či sportovní pomůcky, které jim zajistí škola.  
  • Opatření bude platné po rok 2022 s možností dalšího prodloužení.

Zdůvodnění:

  • Město Opava má přihlížet k potřebám občanů a v současné době jsou občané vystaveni velkému zdražování energií, potravin a rovněž paliv (benzín, nafta) v hodnotách, které již ekonomicky ohrožují většinu obyvatelstva v ČR, místo některých zbytných investic či vysloveně ztrátových výdajů města např. do SFC či zjevného plýtvání v MDPO, nyní je nutné pomoci občanům města – mladým rodičům.
  • Nejedná se o plošnou podporu všech občanů, ale cílové skupiny rodin s malými dětmi, kde stát nezodpovědně a poměrně nedávno zrušil tzv. pastelkovné a je potřeba našim opavským prvňáčkům pomoci. 
  • Město Opava tímto posílí zájem mladých lidí žít a vychovávat své děti v Opavě, je to zároveň jedno z opatření pro snížení každoročního úbytku občanů z Opavy.
  • Podpora opavských dětí je pro rozpočet města Opavy únosný roční náklad. Předpokládaný počet podpořených dětí je cca 500, tj. náklady cca 500.000 Kč. 
  • Přesné náklady i počty dětí musí stanovit příslušný odbor SMO a návazně RMO připravit rozpočtové opatření, aby se tento náklad pokryl z rozpočtu města Opavy v roce 2022. 

V Opavě 25.8.2022

Ing. Libor Witassek, MBA

člen ZMO a předseda ZK Změna pro Opavu

Comments are closed.