Dusná nálada v HC Slezan ohrožuje budoucnost opavského hokeje

Dusná nálada v HC Slezan ohrožuje budoucnost opavského hokeje 😢

Cílevědomou prací Lubomíra Tobolky (jednatel v HC Slezan) s podporou a osobním zapojením Libora Witasska (Změna pro Opavu) do několika osobních jednání v posledních 2-3 měsících s generálním partnerem HC Slezan – společností pana Marka Hájka – se podařilo dořešit dohodout úhradu za všechna reklamní plnění. Pan Marek Hájek dodržel své slovo a doplatil všechny faktury do Hokejového klubu Opava, s.r.o. 👍

Každý zkušený manažer ví, že dohoda a partnerský přístup jsou vždy výrazně úspěšnější než zbytečná konfrontace, navíc se zbytečně drahými tzv. „auditory“ za zády. Kolem podnikatelů, kteří jsou ochotní dávat obrovské finanční prostředky do podpory sportu, se musí našlapovat opatrně a klobouček dolů před finančními příspěvky pana Marka Hájka v posledních 4 letech v opavských sportech, které dosáhly téměř 40 mil.Kč !!! .. 👍 Zbytečná konfrontace ze strany vedení města rozhodně nepomáhá, ani v hokeji, ani ve fotbale. 😉

Přesto je atmosféra v Hokejovém klubu Opava opravdu špatná. Nová Dozorčí rada naprosto neplní svou funkci a alibisticky, bezdůvodně a opakovaně odkládá důležitá rozhodnutí, čímž poškozuje finančně nejen samotný hokejový klub, ale rovněž pozici jednatele Lubomíra Tobolky 😢 Naplňují se naše obavy, jelikož sice formálně zodpovědná, ale v dané oblasti naprosto nekvalifikovaná a nezkušená náměstkyně Hana Brňáková (Piráti) zásadně znejišťuje i další reklamní partnery HC Slezan, čímž ohrožuje finanční stabilitu klubu do budoucna 😟 Bylo to především její chování a chování dalších Pirátů neustále lživě napadajících opavský hokej, kteréžto způsobily zdržení s platbami Marka Hájka, který opakovaně požadoval ujištění o podpoře HKO. Místo toho mohl jen sledovat stupňující se projevy nedůvěry, či dokonce otevřené urážky vůči panu Tobolkovi, které bohužel nadále pokračují. 😤

Kde jsou ty časy, kdy členové Dozorčí rady opavského hokeje pracovali nejen stovky hodin zdarma, ale byli dokonce reklamními sponzory a do hokeje dávali své soukromé peníze a navíc zcela nezištně pomáhali jednatelům v jejich práci? Nenávratně pryč, bohužel .. 😢

Vyzýváme primátora a celé vedení města k okamžitým personálním změnám v Dozorčí radě HKO a změně odpovědného náměstka, abychom předešli zbytečným „injekcím“ města do další zbytné záchrany sportovní společnosti města, tentokrát opavského hokejového klubu. Změna je připravena podpořit nejen okamžité personální změny, ale i tak dlouho odkládanou rekonstrukcí zimního stadiónu. 😉

Comments are closed.