• Libor Witassek výkonným ředitelem Nadace ZET

  Nadace ZET prof. Milana Zeleného zvolila svým výkonným ředitelem Ing.Libora Witasska, MBA.

  V roce 2015 byl Milan Zelený jmenován emeritním profesorem americké Fordham University v New Yorku. V témže roce založil nadaci ZET Foundation pro rozvoj národního a mezinárodního podnikatelství v transformujících ekonomikách.

  Shlédněte video o podnikatelské Nadaci ZET: VIDEO

  Libor Witassek bude kromě působení v Nadaci ZET dále rozvíjet své podnikatelské aktivity v DC VISION, IMPACTIVE a RCO. Samozřejmě zůstává i nadále lídrem Změny pro Opavu pro komunální volby 2018.

 • Ambasador Evropského týdne odborného vzdělávání 2018

  V červenci 2018 byl potvrzen Evropskou komisí za Českou republiku do funkce „Ambassador for our European Vocational Skills Week 2018“ pan Ing. Libor Witassek, MBA (předseda ZO Změna pro Opavu, DC VISION, Rekvalifikační centrum Opava) na základě doporučení českých státních institucí jako příklad nejlepších praktik pro moderní odborné vzdělávání, ve kterém Libor Witassek podniká více než 25 let.

  „Bude mi ctí v letošním roce podpořit spolupráci firem a odborných škol v Evropě, abychom zvýšili konkurenceschopnost naší české ekonomiky a reprezentovat české dovednosti na závěrečném evropském summitu ve Vídni v listopadu 2018. Libor Witassek“

  O této akci EK budeme dále informovat na našich stránkách případně přímo na stránkách EK zde.

 • #2016 Měníme Opavu k lepšímu

  Přehled investičních akcí města Opavy v roce 2016

  #16 Rekonstrukci mostu na ulici Slavkovské jsme zrealizovali v roce 2016 s celkovými investičními náklady 4,7 mil.Kč.

  #17 Výstavba nové budovy hasičské zbrojnice a úřadu městské části v Podvihově byla zainvestována v roce 2016 s celkovými investičními náklady 5,4 mil.Kč.

  #18 V roce 2016 probíhaly rovněž menší investiční akce, kupříkladu oprava chodniků na ulici Matiční a Rybí trh za celkovou cenu 290 tis.Kč.

  #19 V Kylešovicích se v roce 2016 kompletně zrekonstruovaly ulice Staňkova, Mařákova a Rybníky za celkem 12 386 560 Kč.

  #20 V roce 2016 jsme pokračovali v budování přístřešků na zastávkách MHD, celkem jich v tomto roce přibylo 20 za celkem 1 250 266 Kč.

  #21 V roce 2016 jsme pokračovali v opravách chodniků na sídlišti Olomoucká, chodníky dvou bloků jsme obnovili za 790 tis.Kč.

  #22 Opravu fasády a statické zajištění přistavku u MŠ Riegrova jsme provedli v roce 2016 za 1 595 101 Kč.

  #23 V roce 2016 jsme zmodernizovali řadiče semaforů na křižovatkách ul.Jánska, Nádražní okruh, Praskova, Hradecká, Olbrichova za celkem 1 957 418 Kč.

  Mezi další investice patřily:

  • ZŠ Mařádkova – fasáda v hodnotě 850 tis. Kč
  • ZŠ Edvarda Beneše – atrium v hodnotě 1,1 mil.Kč

  V roce 2016 jsme investovali do příprav na investice bohatého roku 2017 a investovali jsme do projektových dokumentací celkem 8,1 mil. Kč.

  Dále se realizovaly jmenovité akce pod správou Technických služeb Opava v hodnotě 12 mil.Kč ..

 • #2015 Měníme Opavu k lepšímu

  Přehled investičních akcí města Opavy v roce 2015

  #1 Rekonstrukci ulice Gudrichova jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 25 mil.Kč. Kompletní rekonstrukce chodníků, silnice a kanalizací.

  #2 Výstavbu cyklostezky v Opavě Komárově jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 8 mil.Kč.

  #3 Výstavbu nové tělocvičny v Opavě Komárově jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 25 mil.Kč.

  #4 Vybudování nového parkoviště a rekonstrukce parteru Olomoucká – Sokolovská – Vančurova jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 2 mil.Kč.

  #5 Zateplení a výměnu oken na ZŠ Edvarda Beneše jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 29 mil.Kč.

  #6 Zrekonstruovali jsme křižovatku v Opavě Komárově v roce 2015 s celkovými investičními náklady 2,1 mil.Kč.

  #7 Investici do zateplení a výměny oken ZŠ v Kylešovicích jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 31 mil.Kč.

   

  #8 Investici do zateplení a výměny oken MŠ Vaníčkova jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 7,1 mil.Kč.

  #9 Investici do rekonstrukce MŠ Mnišská jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 6,8 mil.Kč.

   

  #10 Investici do zateplení a výměny oken MŠ Edvarda Beneše jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 8,5 mil.Kč.

  #11 V roce 2015 jsme dokončili investici do komunitního centra ve výši 10,723 mil. Kč. Komunitní centrum v Kylešovicích prošlo kompletní rekonstrukcí, výměnou oken a zateplením.

  #12 V roce 2015 jsme dokončili investici do zlepšení dopravní infrastruktury a VO ve výši 10,966 mil.Kč. Poslední etapa rekonstrukce sídliště Kateřinky, kdy byly rekonstruovány parkoviště a komunikace s veřejným osvětlením kolem ulice Zeyerova.

  #13 V roce 2015 jsme dokončili investici do hlavní rozvodny VO Horní náměstí ve výši 2,211mil.Kč. Rozvodny veřejného osvětlení byly modernizovány a sdruženy do jediného bodu pro lepší ovládání a rychlost .

  #14 V roce 2015 jsme dokončili investici do parku sv. Hedviky ve výši 6,320 mil.Kč. Rekonstrukce povrchů chodníků, výstavby víceúčelového hřiště, dětského hřiště a workoutového hřiště v parčíku za kostelem sv. Hedviky.

  #15 V roce 2015 jsme dokončili investici do SFC – víceúčelové haly a hřiště ve výši 34,016 mil. Kč. Víceúčelová hala a malá plocha s umělým povrchem v areálu SFC.

  Dále byly zainvestovány desítky jmenovitých akcí ve městě, které realizují v rámci svých investic Technické služby Opava, s.r.o.

 • Město Opava podpoří zhodnocení stadiónu SFC více než 22 mil.Kč

  Opavští zastupitelé dnes schválili, že město poskytne fotbalovému klubu Slezský FC Opava 22 milionů korun na vybudování vyhřívaného trávníku na stadionu v Městských sadech. Vyhřívaný trávník je podmínkou pro to, aby tým mohl hrát první ligu.

  Město Opava rovněž podpoří výměnu LCD tabule pro výsledky v hodnotě cca 1,5 mil.Kč a také plynovou kotelnu jako nutné zázemí pro vyhřívaný trávník, opět v přibližné hodnotě 1,5 mil.Kč.

  Změna pro Opavu má zástupce v Dozorčí radě SFC Opava a tyto investice jsme nejen podpořili, ale aktivně prosazovali. Veškeré úsilí města je nyní směřováno k tomu, aby tato nezbytná infrastruktura byla k dispozici v srpnu 2018.

  Nyní intenzivně pracujeme na získání / nalezení strategického investora pro SFC Opava.

  Libor Witassek
  předseda ZO Změna pro Opavu

   

 • Blahopřejeme prezidentovi Miloši Zemanovi k obhajobě mandátu

  Sportovně je potřeba přiznat, že volby byly referendem o Miloši Zemanovi a prezident vyhrál mj. proto, že většina voličů Jiřího Drahoše ve skutečnosti nevolila Jiřího Drahoše, ale volila „už nechceme Miloše Zemana“. Panu prezidentovi přejeme především hodně zdraví do dalšího období.
   
  Negativní volba je primárně negativní energie, která pro úspěch u našich spoluobčanů zjevně nestačí. Tým Změny pro Opavu nedělá politiku ve stylu „to my nechceme“ a „ti druzí jsou ti špatní“, naopak my chceme a prosazujeme POSTUPNÝ RŮST POČTU OBYVATEL OPAVY, tj. chceme zastavit dlouhodobý úbytek a odchod našich obyvatel z Opavy do jiných měst, a k tomu potřebujeme vytvořit místo, kde se skvěle žije mladým rodinám s dětmi, prosazujeme lepší podmínky pro práci, bydlení i volný čas:
  • výstavbu nového bazénu v Opavě za nejnižší možnou vysoutěženou cenu v řádném tendru v roce 2018,
  • rekonstrukci Zimního stadiónu v Opavě, dnes nejstaršího stadiónu v ČR, dokončili jsme již stavební projekt, takže nejpozději v roce 2019,
  • dobudování průmyslové zóny Vávrovice pro nové hi-tec investory s vyšší přidanou hodnotou a vyššími platy pro naše občany, již zahájeno, musíme to dokončit v roce 2019,
  • výstavbu penzionu Hálkova pro důchodce v roce 2018,
  • výstavbu nového centra za Slezankou a zahájit soutěže o investory v roce 2018,
  • výstavbu nové rezidenční čtvrti v Dukelských kasárnách se zahájením již v roce 2018,
  • opravy opavských mostů, abychom neskončili jako v Praze, nejpozději od roku 2019,
  • úspěšné sportovní kluby,
  • rozšířit MHD zdarma i pro děti a mládež a mnoho dalších akcí ..
  A k tomu musíme spolupracovat se všemi stranami, proto si po těchto volbách podejme opět ruce a pojďme společně budovat naše krásné město !!!
   
  Libor Witassek, předseda ZO Změny v Opavě
 • Opava se po 10 letech opět začíná rozvíjet

  Rok 2017 byl v Opavě završen na 27. zasedání zastupitelstva města Opavy, kde došlo k důležitému zvratu v dlouhodobé stagnaci města Opavy z důvodu obrovského zadlužení koupí Slezanky a nastartování nového rozvoje.

  Nyní po dlouhých 9 letech došlo konečně ke schválení nového územního plánu města Opavy, na kterém se podíleli odborníci z mnoha stran a hnutí napříč politickým spektrem v Opavě. Koncept dlouhodobě koordinovali pan architekt Zelinka (ODS) a náměstek Halátek (Změna). Nový územní plán byl opakovaně a veřejně komunikován s občany i dalšími zájmovými skupinami a každý měl po dobu posledních 2 let dostatek příležitostí se vyjádřit. Tento plán určuje koncepci rozvoje města v oblastech nové výstavby, zón pro podnikání, rozvoje dopravy a dalších oblastí pro všechny, kteří chtějí v Opavě rozvíjet nové aktivity.

  Dne 11.12.2017 byl schválen rozpočet města Opavy na rok 2018 a výhled na roky 2019 – 2020. Podstatný rozdíl oproti minulosti je v investicích, které konečně opět startujeme. Nejde jen o bazén se zázemím pro děti, jehož rozpočet budeme chtít srazit co nejníže ve veřejné soutěži a který nesmí být vyšší než 350 mil. Kč (DPH bude nárokováno, takže rozpočet nenavýší). Rozpočet necháme ještě posoudit komisi, aby byl co možná nejekonomičtější, do výběrové komise na zhotovitele zcela jistě budeme podporovat nominace zástupců napříč politickým spektrem, aby se zamezilo jakýmkoliv spekulacím. Jde rovněž o důležitý bod, kterým je plánovaná rekonstrukce Zimního stadiónu v Opavě v roce 2019 s rozpočtem cca 100 mil. Kč.

  Důležitou stavbou v příštím roce bude Penzion pro seniory v hodnotě 80 mil.Kč, 52 plně bezbariérových bytů v celkové hodnotě 80 mil. Kč včetně DPH. Výstavba bude již v příštím roce 2018.

  Developera ze Slezanky jsme po 10 letech trápení vyplatili a poslali zpátky domů do Prahy. Nyní byla dokončena studie rozvoje celého centra za Slezankou a byla prezentována architekty na posledním Zastupitelstvu. Naprostá většina občanů, kteří se k projektu vyjádřili, je ohledně tohoto konceptu velmi pozitivní. Podpoříme první kroky a úpravy již v příštím roce, začneme především tou zelenou částí.

  Součástí schváleného rozpočtu je i realizace průmyslové zóny v Opavě, která je / bude určena pro hi-tec firmy s nadprůměrnou přidanou hodnotou a možnostmi vyšších mezd pro zaměstnance. Je to první průmyslová zóna jako projekt města Opavy od sametové revoluce v roce 1989, trvalo celých 28 let než se nám konečně podařilo tento projekt v Opavě prosadit a dotáhnout. Součástí této zóny bude oddělení rezidenční části Vávrovic zeleným valem, aby se opticky i hlukově omezily budoucí dopady na místní občany. Cílem je zamezit konzervaci opavského trhu práce jako trhu „levné pracovní síly“, kde Opavsko má až o 15% nižší mzdy než je celostátní průměr a tato nová zóna má otevřít příležitosti pro investory, kteří budou mít schopnosti hradit vyšší než průměrné mzdy. Je zjevné, že tento projekt bude řadě podnikatelů trnem v oku, zvláště pak těm, kteří nechtějí platit vyšší mzdy svým zaměstnancům.  V Krnově mají několik zón a právě v říjnu 2017 prodali cca 50% připravené zóny místním firmám, jako RETIS nebo Skol a dalším, kteří mají možnost se v Krnově rozvíjet a budou expandovat. Štěstí přeje připraveným a my věříme, že po 28 letech konečně Opava bude mít co nabídnout.

  Zastupitelstvo města Opavy rovněž schválilo zrušení poplatků za svoz a likvidaci odpadů pro občany do 18 let věku. Bylo to možné i díky velké snaze všech občanů města ve třídění odpadů, jelikož město Opava patří ve třídění odpadů ke špičce v ČR, což šetří značné finanční prostředky na likvidaci odpadů. Je to především úleva rodinám s dětmi.

  Vyhodnotili jsme rovněž náš návrh na dopravu pro seniory v MHD zdarma. Ekonomické dopady na rozpočet budou 2 x nižší než byly původní odhady a tak můžeme i dále naše seniory podpořit dopravou zdarma v dalších letech.

  Na zasedání zastupitelstva byla všem členům doručena Výroční zpráva Slezský FC Opava, našeho opavského fotbalového klubu, který skončil již po několika letech opět vyrovnaným rozpočtem a má za sebou nejlepší sportovní sezónu po více než 15 letech, kdy bojovala ve finále českého poháru MOL Cup 2017 a A-tým zazimuje na prvním postupovém místě Národní fotbalové ligy. Máme na postup do nejvyšší soutěže? Nechme se překvapit, připravujeme strategii již v prvním čtvrtletí 2018 a brzy vás s ní seznámíme.

  Zastupitelé rovněž obdrželi čtvrtletní report Hokejového klubu Opava, který zachraňujeme od dlouhodobého úpadku. Hokejový klub v roce 2017 hospodaří konečně s mírným ziskem, po mnoha letech! Je to především díky novému managementu a podpoře desítek místních podnikatelů, kteří přispěli již více než 2,7 mil. Kč v letošním roce na záchranu opavského hokeje. Příští rok oslaví opavský hokej 110 let, obnovíme mezinárodní Slezský pohár a chystáme řadu dalších akcí.

  Velké překvapení chystáme na Zastupitelstvo v roce 2018, kde představíme možnosti řešení Dukelských kasáren. Ale toto malé překvapení si necháme až po Novém roce.. 🙂

  Krásné Vánoce!

  Změna pro Opavu

 • Špekáček u Kašpárkovy hasičárny 16.11.17 od 15:00 – 17:00

  Vážení přátelé,

  zveme vás a vaše děti na odpolední opékání špekáčků, aneb přijďte se zeptat svých zastupitelů na aktuální dění v Opavě.

  Akce Špekáček se bude konat dne 16.11.2017 od 15:00 – 17:00 u Kašpárkovy hasičárny.

  Program:

  • soutěže pro děti, závody koloběžek, střelba ze vzduchovky, jízda zručnosti na kole
  • opékání špekáčků

  ZMENA Plakat spekacek v2

  Těšíme se na Vás !

  Za tým Změny pro Opavu,

  Dalibor, Libor, Ondra a Saša

 • Změna usiluje dlouhodobě o záchranu opavského hokeje

  V roce 2015 byli zastupitelé města Opavy postaveni panem Aloisem Hadamczikem před volbu, buď bude město dávat 5 mil. + 5 mil. Kč na opavský hokej (mládež + dospělí), nebo klub skončí, tj. přidejte 5 miliónů ročně nebo bude konec hokeje, následně byl o něco snížen požadavek na dospělé na 3 mil.Kč. K této částce 8-10 mil.Kč do klubu je nutno připočítat cca 7-8 mil. Kč na správu a provoz opavského zimního stadiónu, což město i v minulosti hradilo. Vyúčtování bývalého klubu nebylo zcela transparentní, bývalý klub tehdy neplnil ani zákonnou povinnost zveřejňovat své ekonomické výsledky v obchodním rejstříku, hráči A-týmu marně čekali téměř půl roku na alespoň nějaké mzdy, sportujících dětí dlouhodobě ubývalo, počty a kvalita některých trenérů byly opravdu tristní.

  Zastupitelstvo města Opavy se nenechalo zatlačit do kouta a v počtu 33 z 39 zastupitelů jsme v roce 2015 podpořili převzetí opavského hokeje ze strany města a pokusili se tak nastartovat dlouhodobý proces ozdravení opavského hokeje s finanční i organizační podporou města. S ohledem na zanedbanost klubu jde o projekt na 10-15 let, který vyžaduje tvrdou práci, trpělivost a dlouhodobou podporu města. Šlo, a i nadále jde především o stovky mládežníků a dětí, kteří hokej chtějí hrát a po deseti letech působení bývalého vedení klubu počty dětí poklesly pod minimální limity hokejového svazu v jednotlivých věkových kategoriích a opavský hokej mířil rychle ke svému konci.

  Převzetí klubu ze strany města bylo na obvyklé poměry ve veřejné správě velmi rychlé, byť díky ústrkům bývalého klubu to nebylo jednoduché ani levné. Představa, že město Opava zůstane zastoupeno v původním spolku lidí, kteří dovedli hokejový klub k faktickému úpadku, byla pro zastupitele nepřijatelná.

  První rok pod správou města Opavy byl opravdu obtížný, jarní sezóna 2016 ještě pod vedením trenérů najatých předchozím klubem skončila sportovním fiaskem, z toho plynou finanční ztráty díky následné nižší podpoře hokejového svazu, fatální nedostatek dětí v důsledku dlouhodobě špatné náborové práce předchozího vedení, ale i házení klacků pod nohy ze strany bývalého HC Slezan v podobě nedodržení kupní smlouvy mezi městem Opava a bývalým HC Slezan, to vše způsobilo nemalé komplikace a další finanční náklady. Příkladem zjevných obstrukcí je účelové znehodnocení přestupních lístků hráčů do nového městského klubu, přestože rodiče ty lístky řádně vyplnili a podepsali, či opožděné splnění podmínek smlouvy s městem ve věci změny názvu bývalého klubu, což způsobilo zpoždění se zaváděním nové koncepce Hokejového klubu Opava (HKO) pod vedením zástupců města a nutnost opakovat start nového hokejového spolku.

  To zdaleka není všechno, celý minulý rok se nesl ve stylu pomluv na ČSLH, zpochybňování další činnosti klubu, odrazování hráčů a hlavně rodičů k přestupu do nového klubu přesto, že jeho garantem je město (zaznívaly hlasy, že vše, co je spojeno z městem zkrachuje, viz. VK Opava), vykradením šaten na počátku loňského roku a vrcholí to trestním oznámením na jednatele klubu. V této atmosféře je opravdu obtížné pracovat, nikdo není bez chyb a určitě se některé chyby staly, ale Změna se na současné účelové a populistické dehonestaci dnes již bývalých jednatelů podílet nebude.

  Máme za sebou úvodní první sezónu pod správou města. Jednatelé městského klubu Miroslav Glos a Milan Kolář se opravdu usilovně snažili postupně narovnávat podmínky pro rozumné fungování klubu, úspěšný projekt Bruslička přitáhl nové mladé sportovce z mateřských škol na zimní stadión, navýšilo se obsazení trenérů v jednotlivých kategoriích, sportovci mají lepší možnosti relaxace – bazén, rehabilitace, kompenzační cvičení v nové tělocvičně. Rovněž v oblasti výstroje došlo k výraznému zlepšení, díky lepší smlouvě s dodavateli (především fa Bauer), velkým úspěchem bylo získání nových sponzorů do opavského klubu včetně nemalé finanční pomoci přímo od jednatele Miroslava Glose, což umožnilo přežití A-týmu dospělých, který by jinak skončil již v roce 2015.

  Problémem zůstalo nezvládnutí vyrovnaného rozpočtu městské společnosti, i přes významné finanční příspěvky od opavských soukromých firem, dotaci města a opožděnému, přesto nakonec zrealizovanému předání správy zimního stadiónu do správy hokejového klubu. Výše ekonomické ztráty HKO je hlavní důvod ztráty důvěry ze strany Dozorčí rady klubu a následně i majitele klubu v působnosti Rady města Opavy. Jednatelé na základě vyslovené nedůvěry zástupců města odstoupili a zástupci města vybrali nové vedení HKO v otevřeném výběrovém řízení. Ekonomická ztráta v roce 2016 je velmi nepříjemná a nepřijatelná, přesto ve srovnání s finančními požadavky pana Hadamczika z roku 2015 vyšel opavský hokej město Opavu stále o dost levněji, nemluvě o tom, že hráči A-týmu v městském klubu své mzdy dostali a v řádných termínech. Současná schválená podpora města pro opavský hokej činí 4 mil. Kč / rok na sportování dětí a mládeže a dále, stejně jako v minulosti, město platí provoz zimního stadiónu, cca 6-7 mil. Kč / rok. Přáli bychom si více, ale respektujeme dřívější rozhodnutí většiny zastupitelstva.

  Změna bude i nadále podporovat zachování opavského hokeje v Opavě, navzdory negativní mediální kampani, nechutným útokům nejen na sociálních sítích, populismu několika málo zastupitelů/zastupitelek či některých příznivců bývalého klubu. Budeme usilovat i o to, aby se co nejdříve zrekonstruoval stávající zimní stadión, byť s ohledem na omezené rozpočtové možnosti města v etapách a postupně. I proto jsme souhlasili s odkoupením projektu rekonstrukce zimního stadiónu dle architekta Horáka a pracujeme na jeho uvedení do praxe.

  Pokud alespoň část naší společné snahy vezme zastupitelstvo města na zřetel, věříme, že současné vedení klubu, dozorčí rada, hráči i trenéři dosáhnou toho, aby oslava 110 let hokeje v Opavě byla aspoň trochu důstojná.

  Změna pro Opavu

 • Podzimní zpravodaj Změny pro Opavu

  Jak pokračujeme v roce 2016?

  Plavecký stadión v městských sadech se již připravuje, finalizuje se jeho podoba a rovněž se již oslovují finanční instituce pro financování celého projektu. My věříme, že nový plavecký stadión lze stavět již příštím roce a stavbu ukončit do 2 let a maximálně podporujeme primátora v tomto projektu.  Přijďte se seznámit s tímto projektem, již zítra 10.října 2016 od 16:00 ve Slezance.

  Revitalizace Dukelských kasáren – připravujeme oslovení investorů na základě dokumentace, první potencionální investor se zkušenostmi z Olomouce se již přijel podívat a poskytl cenné rady pro další přípravu, Dalibor Halátek zpracoval nezbytnou dokumentaci.

  Průmyslová zóna Opava – Vávrovice – Změna iniciovala poprvé po roce 1989 projekt vzniku průmyslové zóny v Opavě, Libor Witassek vyjednal podporu pana hejtmana, která byla materializována finanční podporou Krajského úřadu v červnu 2016 a byl zahájen výkup pozemků. Máme již 3 přihlášené investory, kteří chtějí stavět své závody v nové průmyslové zóně.

  Festival Landscape poprvé proběhl mimo hlavní město Prahu, a to v hlavním městě českého Slezska, v naší krásné Opavě díky iniciativě Dalibora Halátka. Festival byl velmi populární, vznikla opavská náplavka, ve které budeme chtít pokračovat i v příštím roce, objevila se řada zajímavých staveb a festival byl zakončen výtečnou atmosférou na koncertě na opavském koupališti. Krásnou tečkou jsou pak stavby opavských bran na místě původních městských bran.

  Změna pokračuje v záchraně opavského hokeje, hokej má zaregistrovány všechny soutěže, správa zimního stadiónu byla svěřena hokejovému klubu a stadón alespoň zvenčí již značně prohlédl, místo divokého grafiti slouží k propagaci hokeje pro mládež. Finančně je to stále boj o zachování mužského A-týmu, ale i na tom se intenzivně pracuje a Libor Witassek hokej nenechá na holičkách.

  Obchodní centrum za Slezankou nebude! Zastupitelé Změny podpořili koaliční záměr a podpořili odkoupení projektu od investora, ukončení více než 11 let nečinnosti developera. Naši podmínkou bylo to, že Slezanka nezůstane tak, jak je a proto byl podpořen projekt „Centrum žije!“, který v roce 2017 určí podobu budoucího centra města Opavy. Navážeme na úspěšný Landscape, ale se zaměřením na vyřešení Slezanky.

  Opava bude chytré město, Změna prostřednictvím Dalibora Halátka iniciovala přistoupení města Opavy ke koncepci SMART Cities, Smart Cities je Evropskou komisí podporovaný koncept udržitelného rozvoje měst a obcí. Představuje další nástroj pro zlepšení životního prostředí v České republice a pro získání dalších finančních prostředků na kvalitní projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti, udržitelnou dopravu, snižování emisí a podporu nových technologií. Ostatně díky Pavlovi Brídovi a Daliboru Halátkovi se již v květnu 2016 objevila úplně první veřejná nabíječka elektromobilů v celém kraji, právě v Opavě!

  I nadále podporujeme lokální ekonomiku, a tak Změna prostřednictvím Saši Burdy byla u vzniku opavského Blešího trhu. Po Farmářských trzích, týdnech Slezské kuchyně a Opavských vinných trzích je to náš další příspěvek do rozvoje lokální ekonomiky, českých a moravských výrobců potravin.

  Velkou radost nám letos dělají opavští fotbalisté, skvělé výkony po personálnch změnách se projevují pěkným umístěním v tabulce Fotbalové národní ligy. Ještě významnější je však to, že zástupci Změny v Dozorčí radě SFC Libor Witassek a Jiří Černohorský hlídají vyrovnaný rozpočet a máme i na menší investice do úpravy stadiónu, již brzy se dozvíte více.

  Zhodnoťte naše priority pro období 2016 – 2018

  Změna pro Opavu prosazuje tyto strategické priority v tomto volebním období, sami posuďte, jak se nám daří je naplňovat:

  • Vybudování plaveckého stadiónu v Městských sadech
  • Vyřešení problému Slezanky a prostoru za Slezankou
  • Rekonstrukce Zimního stadiónu
  • Vybudování průmyslové zóny Opava – Vávrovice
  • Revitalizace Dukelská kasárna
  • Prosazujeme jízdné zdarma pro MHD pro osoby nad 70 let
  Děkujeme všem za dosavadní podporu a těšíme se na spolupráci se všemi stranami a hnutími, které mají zájem rozvíjet naše město společně!

  A ještě jedna věc nakonec ..

  Přijďte na Opavský vinný trh, který se bude konat 14.10.2016 od 15:00 – 23:00 v obchodním centru Breda & Weinstein. Můžete se zeptat přímo svých zástupců z hnutí Změna na cokoliv, co vás zajímá, na čem naši další členové pracují 🙂

  Hezký den,

  Libor, Dalibor, Ondra a Saša