• Byznys je o přidané hodnotě

  Česká ekonomika dlouhodobě vykazuje nerovnovážný stav. Budoucnost montoven, a to i úspěšných, nemá z dlouhodobého hlediska perspektivu. Pokud nezvýšíme konkurenceschopnost našich produktů, více se nezačleníme do ekonomiky eurozóny a pokud bude ČNB dále diktovat českému trhu, problémy budou podle kybernetika, podnikatele a manažera Libora Witasska přetrvávat.

  Článek pokračuje ZDE

 • Žádáme o svolání mimořádného Zastupitelstva města Opavy (ZMO)

  Situace v řízení města je nadále neúnosná. Primátor zrušil řádné jednání Zastupitelstva pouhých pár hodin před jeho konáním, což nadále způsobuje jen odkládání důležitých rozhodnutí. 

  Požadujeme transparentní správu majetku města, proto Změna pro Opavu předkládá do programu mimořádného Zastupitelstva města Opavy bod „Zadávání veřejných zakázek ve společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s.„. 

  V souvislosti s rozhodnutím několika úřadů máme důvodné obavy z:
  – nedodržování principů péče řádného hospodáře v MDPO a.s., 
  – porušování rozpočtové kázně, 
  – netransparentních veřejných zakázek a diskriminačních výběrových řízeních na dodavatele služeb v opavském dopravním podniku,
  – snahy představenstva bránit veřejné kontrole v rozhodování orgánů této městské společnosti.

  Proto jsme připravili návrhy usnesení, jejich řádné zdůvodnění a předložíme důkazy v podobě rozhodnutí několika úřadů i nezávislé protikorupční organizace. Chceme neutěšenou a neudržitelnou situaci v MDPO a.s. co nejdříve řešit a eliminovat tak možné další ztráty v této městské společnosti. 

  Primátor je povinen naší žádosti vyhovět a svolat mimořádné jednání Zastupitelstva města Opavy do 21 dní. Jsme zvědavi, zda se budou opakovat obstrukce v podobě zrušení jednání ZMO na poslední chvíli. 

  https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/co-se-deje/zastupitele-se-sejdou-prvni-breznovy-den.html

 • Kvalitní pitný režim a vitamíny pro zdravotníky Slezské nemocnice Opava

  KDO SE PŘIDÁ? Nemocnice cítí, že na ně na rozdíl od jarního období Covid sponzoři zapomněli. Viz následující článek.

  Článek v tisku: Lidé přestali přispívat nemocnicím.

  Jednou z potřeb zdravotníků je KVALITNÍ PITNÝ REŽIM A VITAMÍNY. Rozhodli jsme se uspořádat sbírku na nákup vitamínů v podobě kelímků Vitaminátoru. Kelímky 100% přírodní šťávy Vitaminátor nám firma prodá za cenu nákladů 10 Kč/ks. Dovolit si přispět tedy může libovolným počtem téměř každý 🙂

  Příští týden v úterý odveze Vitaminátor do nemocnice první dodávku. Doufáme, že to bude aspoň 1000 Ks…

  Chcete-li podpořit naše zdravotníky, personál či pacienty Slezské nemocnice Opava, můžete přispět na náš transparentní účet 2700621579/2010.

  Děkujeme !

  Alexandr Burda & Libor Witassek

   

   

 • Petice za historizující podobu Slezanky

  Podpořte přestavbu Slezanky do historizující podoby z počátku roku 1945 !
  Centrum Opavy bylo zničeno osvobozovacími boji na konci 2.světové války. Nyní je centrum stále nedostavěné a zaplácnuté předraženou budovou Slezanky, i díky přesunu úřadů do areálu kasáren na Krnovské ulici vyprchává z centra život.
  Podařilo se odstranit komunistický panelák a následně se podařilo zabránit výstavbě obřího shopping centra vykoupením projektu ze strany města. Podařilo se rovněž vytvořit velmi zdařilou studii rozvoje území v prostoru za Slezankou, kde se již v roce 2018 podařilo zčásti opravit část parku.
  Nyní je potřeba přejít k akci. Podpořme společně záměr přestavby Slezanky do historizující podoby před 2.světovou válkou! Domy Slezanky na Horním náměstí má zafinancovat město Opava jako své obecní domy s obecními byty a nebytovými prostory, prostor za Slezankou pak mohou vybudovat soukromí podnikatelé.
  Je potřeba po více než 10 letech konečně začít jednat !
  Připojit svůj podpis můžete zde: PETICE

  POJĎME SPOLEČNĚ TVOŘIT MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJEME

 • Dusná nálada v HC Slezan ohrožuje budoucnost opavského hokeje

  Dusná nálada v HC Slezan ohrožuje budoucnost opavského hokeje 😢

  Cílevědomou prací Lubomíra Tobolky (jednatel v HC Slezan) s podporou a osobním zapojením Libora Witasska (Změna pro Opavu) do několika osobních jednání v posledních 2-3 měsících s generálním partnerem HC Slezan – společností pana Marka Hájka – se podařilo dořešit dohodout úhradu za všechna reklamní plnění. Pan Marek Hájek dodržel své slovo a doplatil všechny faktury do Hokejového klubu Opava, s.r.o. 👍

  Každý zkušený manažer ví, že dohoda a partnerský přístup jsou vždy výrazně úspěšnější než zbytečná konfrontace, navíc se zbytečně drahými tzv. „auditory“ za zády. Kolem podnikatelů, kteří jsou ochotní dávat obrovské finanční prostředky do podpory sportu, se musí našlapovat opatrně a klobouček dolů před finančními příspěvky pana Marka Hájka v posledních 4 letech v opavských sportech, které dosáhly téměř 40 mil.Kč !!! .. 👍 Zbytečná konfrontace ze strany vedení města rozhodně nepomáhá, ani v hokeji, ani ve fotbale. 😉

  Přesto je atmosféra v Hokejovém klubu Opava opravdu špatná. Nová Dozorčí rada naprosto neplní svou funkci a alibisticky, bezdůvodně a opakovaně odkládá důležitá rozhodnutí, čímž poškozuje finančně nejen samotný hokejový klub, ale rovněž pozici jednatele Lubomíra Tobolky 😢 Naplňují se naše obavy, jelikož sice formálně zodpovědná, ale v dané oblasti naprosto nekvalifikovaná a nezkušená náměstkyně Hana Brňáková (Piráti) zásadně znejišťuje i další reklamní partnery HC Slezan, čímž ohrožuje finanční stabilitu klubu do budoucna 😟 Bylo to především její chování a chování dalších Pirátů neustále lživě napadajících opavský hokej, kteréžto způsobily zdržení s platbami Marka Hájka, který opakovaně požadoval ujištění o podpoře HKO. Místo toho mohl jen sledovat stupňující se projevy nedůvěry, či dokonce otevřené urážky vůči panu Tobolkovi, které bohužel nadále pokračují. 😤

  Kde jsou ty časy, kdy členové Dozorčí rady opavského hokeje pracovali nejen stovky hodin zdarma, ale byli dokonce reklamními sponzory a do hokeje dávali své soukromé peníze a navíc zcela nezištně pomáhali jednatelům v jejich práci? Nenávratně pryč, bohužel .. 😢

  Vyzýváme primátora a celé vedení města k okamžitým personálním změnám v Dozorčí radě HKO a změně odpovědného náměstka, abychom předešli zbytečným „injekcím“ města do další zbytné záchrany sportovní společnosti města, tentokrát opavského hokejového klubu. Změna je připravena podpořit nejen okamžité personální změny, ale i tak dlouho odkládanou rekonstrukcí zimního stadiónu. 😉

 • Program 2014 – Plníme sliby !

  V roce 2014 jsme představili priority v našem volebním programu. Ne vše jde tak rychle, jak jsme si představovali, ale řadu věcí se nám podařilo dotáhnout do úspěšného konce.

  Plníme sliby, jsme Změna pro Opavu

      

       

 • Volební zpravodaj Změny pro Opavu 2018

  Volební noviny Změny pro Opavu přináší základní informace o týmu, který chce společně s vámi změnit město Opavu. Co najdete v našem zpravodaji:

  Zpravodaj je distribuován do poštovních schránek v Opavě, vyjma těch, které si nepřejí reklamní letáky. My respektujeme zákony a přání občanů. Náš skvělý a zkušený tým nepotřebuje dohánět chybějící kvalitu masivní reklamou 🙂

  Zpravodaj je k dispozici ke stažení ZDE

 • #2018 Měníme Opavu k lepšímu

  Přehled investičních akcí města Opavy v roce 2018

  #42 V roce 2018 probíhá výměna oken a obnova fasády na budově bývalé kavárny Niedermeyer od architekta Otto Reichnera, který podtavil krom jiných i opavské koupaliště. Obnova vzhledu budovy do původního stavu v roce 1930 přijde celkem na 4.547.724,- Kč.

  #43 V roce 2018 jsme zrekonstruovali partery bytových domů Mezi Trhy a na Dolním náměstí za celkem 2.758.338,- Kč

  #44 V roce 2018 jsme zrekonstruovali celé obchodní partery bytových domů na Horním náměstí za celkem 4 547 724Kč

  #45 V roce 2018 prošla rekonstrukcí budova zahradnictví Technických služeb Opava za celkem 2 300 000 Kč

  #46 V roce 2018 jsme zrekonstruovali chodníky na Rybím Trhu za celkem 515 727 Kč

  #47 V roce 2018 jsme zrekonstruovali vozovku na ulici Čapkova za celkem 650 000 Kč

  #48 V roce 2018 prošla rekonstrukcí vozovka ulice Purkyňova za celkem 1 750 000 Kč

  #49 V roce 2018 proběhla další z rekonstrukcí školních kuchyní, tentokráte kuchyně – U Hřiště na ZŠ Kylešovice. Kompletní rekonstrukce se stavebními úpravami, novým vybavením a vzduchotechnikou přišla na 10 496 488 Kč

  #50 V roce 2018 započala výstavba nového Penzionu pro seniory na ulici Hálkova v Kateřinkách, celková cena byla vysoutěžena za 96 214 072 Kč.

  #51 V roce 2018 probiha generální rekonstrukce Kina Mír, komplexní proměna největšího městského sálu si vyžádá náklady přesahující 30 mil. Kč

  #52 V roce 2018 jsme započli realizaci rekonstrukce umělého fotbalového a hokejbalového hřiště v Kylešovicích za celkem 14 604 206 Kč

  #53 V roce 2018 proběhla rekonstrukce fasád na MŠ Hejdukova za celkem 2 418 093 Kč

  #54 V roce 2018 probíhá komplexní zateplení MŠ Krnovská za celkem 11 477 701 Kč

  #55 V roce 2018 proběhla rekonstrukce ulice Žižkova a vystavěn nový most přes Jaktarku za celkem 11 400 054 Kč

  #56 V roce 2018 jsme započali práce na zateplení celé budovy ZŠ Otická a přístavby enviromentální učebny za celkem 39 306 934 Kč

  Nebyli jsme na to samozřejmě sami, ale bez Změny by to nebylo 😉

   

 • #2017 Měníme Opavu k lepšímu

  Přehled investičních akcí města Opavy v roce 2017

  #24 Investice do výměny oken a zateplení Mezi Trhy 4,6,8 a Dolní nám. 23,24,25 v hodnotě 14,7 mil. Kč

   

  #25 Investice do bezbariérových zastávek MHD v hodnotě 4,75 mil.Kč

   

  #26 Investice do fasády a výměny oken ZŠ Vrchní v hodnotě 7,2 mil. Kč

  #27 V roce 2017 jsme provedli kompletní rekonstrukci objektu centra sociálních služeb na Hradecké ulici 16 za celkem 11 620 054 Kč.

  #28 V roce 2017 byla postavena cyklostezka z Opavy do Otic za celkem 2 708 845 Kč a je součástí budoucích cyklostezek údolím Hvozdnice do Jakartovic a přes Hradec nad Moravicí do údolí Moravice na které jsou vypracovány projektové dokumentace a vydána potřebná povolení.

  #29 V roce 2017 jsme pokračovali v rekonstrukcích mostů, nový silniční most přes Jaktarku v ulici Stypova stál 6 658 227 Kč.

  #30 V roce 2017 jsme na základě projednávání s občany započali revitalizaci celého sídliště Opava – Kylešovice a začali jsme u dětských hřišť, kdy se proměnily hned tři velké plochy za celkem 2 696 438 Kč

  #31 V roce 2017 bylo na základě investiční akce ČEZ, kdy byly demontovány staré stožáry elektrického vedení, provedeno nové veřejné osvětlení v délce přes 2 km a v celkové ceně 6 263 378 Kč

  #32 V roce 2017 byla dokončena zateplení a rekonstrukce MŠ Neumannova na Olomoucké ulici v celkové ceně 3 114 793 Kč

  #33 V roce 2017 jsme dokončili rekonstrukci a zateplení budovy MŠ Čajkovského za celkem 3 615 522 Kč

  #34 V roce 2017 se za pomoci takřka stovky školáků a pár desítek dospělých pokračovalo v další části zelených hradeb a vysázel se remíz u sv.Anny, celkový náklad na sazenice a oplocenku byl 150 tis.

  #35 V roce 2017 proběhly i největší výsadby v rámci projektu Zelených hradeb, výsadby alejí na ulici Hillova a Nad Stromkem a byl vysazen genofondový sad Nad Velkou s pětiletou údržbou za celkem 1 967 228 Kč

  #36 V roce 2017 jsme pokračovali v rekonstrukcích místních komunikací ve městě. Ulice Hobzíkova byla rekonstruována za celkem 1 835 528 Kč

  #37 V roce 2017 byla rekonstruována ulice Šeděnkova za celkových nákladů 1 827 821 Kč

  #38 V roce 2017 byla uvedena do provozu investice do městského koupaliště – zásobování upravenou vodou z povrchového vodního zdroje v hodnotě 2,3 mil.Kč.

  #39 V roce 2017 jsme zrealizovali investici do zateplení MŠ Malé Hoštice ve výši 1,6 mil.Kč.

  #40 V roce 2017 byl vybudován nový skleník v zahradnictví Technických služeb v Opavě v hodnotě 990 tis. Kč

  #41 V roce 2017 jsme se věnovali i výsadbě na kruhových objezdech u Globusu a v Jaktaři

  V roce 2017 byly zajištěny tyto jmenovité investiční akce v Opavě ze strany městské společnosti Technické služby Opava.

   

   

 • Ztracené čtvrtstoletí v Opavě, hloupost, chyby nebo úmysl?

  Jsou to čtyři roky, kdy jsem se jako občan a podnikatel již nedokázal dívat na vedení města Opavy a rozhodl se vstoupit do věcí samosprávy. Šli jsme do voleb po značkou nového místního hnutí Změna pro Opavu. Bylo to v období naprosté stagnace města, která byla zapříčiněna primárně chybami minulých zastupitelstev pod vedením ODS s asistencí ČSSD, které vyústily v astronomické zadlužení města díky tunelu Slezanka a následně naprostou impotencí nefunkční koalice tehdejší ČSSD s rozhádanou SOS pro Opavu.
  Dovolím si sdílet svůj dlouhodobější názor na největší ztracené příležitosti posledních 25 let v Opavě. Hodnotím pouze 5 vybraných strategických chyb z mnoha dalších, které možná ani nebyly chybami, ale úmyslem nezodpovědných politiků, z nichž někteří v zastupitelstvu trčí dodnes a tak není snadné ty chyby napravit. Chyb je samozřejmě mnohem více, ale tyto stály občany města vždy stovky miliónů či v kumulaci dokonce miliardy Kč.

  1. Privatizace vody a tepla

  Ve jménu „ideologie“ tehdejší ODS, že vše, co není soukromé, to je špatně, bez ohledu na monopolní postavení se v celém kraji prodaly akcie SMVaK z vlastnictví měst do rukou soukromého zahraničního kapitálu. Výsledkem jsou miliardové zisky zahraničních zlatokopů a miliardový tunel na kapsy občanů našeho regionu. Z každé složenky za vodu činí zisky zahraničního kapitálu i více než 40% z částky, kterou musí občané každé 3 měsíce zaplatit, o astronomických poplatcích pro podnikatele nemluvě.
  Zisky nejsou reinvestovány do kanalizační a vodovodní sítě v adekvátním rozsahu, sítě chátrají a musí to opět platit města a obce, či EU, což jsou opět jen peníze občanů, viz letošní schválení budování kanalizační sítě v Opavě – Kylešovicích, do kterého město Opava zainvestuje cca 50 mil.Kč, či běžící akce města odkanalizování Zlatník, Milostovic a Vlaštoviček. Po celé ty roky vždy „zasloužilý“ politik tehdejších ODS či ČSSD seděl v dobře placené funkci Dozorčí rady SMVaK, aby na tento „systém“ dohlížel.
  Podobný „úspěšný“ model byl použit pro privatizaci opavského tepla. Výroba a distribuce tepla pro občany a byty se prodala do soukromé společnosti, která tak má logicky přirozený monopol.
  Byla to celé hloupost, chyba nebo úmysl? Nevratná rozhodnutí politických dinosaurů budou i v budoucnu stát občany další miliardy. Pokud by dividendy SMVaK pobíraly města a obce, měli bychom ročně alespoň o stovky mil. Kč více na jejich rozvoj nebo třeba levnější vodu.
  Nebude jednoduché to vyřešit, přesto v případě tepla to nebude až tak složité a u SMVaK rozhodně nepodpoříme dosavadní servilní přístup města Opavy.

  2. Privatizace skládek a sběru odpadů

  Opět chorobná „ideologie“ ODS privatizovat monopoly způsobila v devadesátých letech to, že skládky komunálního odpadu jsou soukromé a města musí platit soukromníkům v monopolním postavení vysoké poplatky za to, že na tyto skládky odváží komunální odpad. Skládky odpad neřeší, jen problém odkládají v čase, a tak se blíží rok 2025, kdy již nebude možné skládky dále plnit a budou to opět města a obce, kdo bude muset odpad řešit a bude to stát další miliardy. Zisky soukromníků jsou jejich, ale problémy s odpady zaplatí samospráva. Ano, pár obcí má příjmy z poplatků za to, že je u nich v blízkosti skládka, ale kdo zaplatí spalovny či obrovské kompostárny s bioplynovými stanicemi a proč se opět plnily kapsy soukromých firem, aniž by měly povinnost odpady skutečně řešit?
  Můžeme opět jen spekulovat, zda to byla hloupost, chyba nebo úmysl? Jsme rádi, že se nám v posledním období podařilo ceny za svoz odpadu alespoň zrušit pro mládež do 18 let díky masivnímu třídění občanů v Opavě, ale takové strategické chyby jsou bohužel nevratné, znárodňovat bez náhrady nelze, je však nutné začít budovat infrastrukturu, která bude v rukou samosprávy, ne soukromého monopolu či oligopolu. Kde není možná konkurence, je převod do privátního vlastnictví k ničemu.

  3. Zplundrované opavské městské lesy

  Historie lesního majetku vlastněného Statutárním městem Opava se datuje od LP 1277, kdy daroval král český Otakar II městu Opavě 1281 ha hvozdu ( lesa ) v oblasti obce Skřipov. Pak se postupně lesní plochy rozšířily a ve vlastnictví města tak městské lesy přežily více než 730 let !!! Než přišli „budovatelé“ z ODS, kteří celá devadesátá léta jen těžili a plundrovali městské lesy tak, že v roce 2015 jsme mohli již jen konstatovat, že zbyly vykácené planiny a nechráněná půda, kterou ničí eroze, a to co zbylo, dorazí kůrovec.
  Na začátku roku 2015 pak přišli „my makáme“ z hnutí ANO s „geniální“ myšlenkou, aby město poničené lesy prodalo, či alespoň pronajalo. Proč by si to někdo kupoval nebo najímal? No, aby na tom vydělal a občané města dostanou drobné. Hloupost, chyba nebo úmysl? Jsme rádi, že se nám podařilo zabránit privatizaci opavských lesů, zajistili dozor skutečných lesních odborníků a v budoucnu je budeme muset sanovat většími částkami z rozpočtu města, abychom je uchovali pro naše děti a příští generace.
  I v dalším období budeme zásadně proti pronájmu a prodeji tohoto cenného historického majetku města.

  4. Megatunel zvaný Slezanka

  Opět to byla ODS s asistencí tehdejší ČSSD, kdo koupil za přibližně desetinásobek tržní hodnoty budovu obchodního centra Slezanky a cca 250 mil. Kč nového zadlužení města splácíme dodnes. Hloupost, chyba nebo úmysl? Kde všude skončily tyto vytunelované peníze už dnes nezjistíme. Zato znovu slyšíme především z opavské ODS, že za Slezanku již „politicky“ zaplatili, jistě, ale kdy ODS vrátí ty vytunelované peníze zpět do městské kasy? Odpovím si sám, nikdy. Naopak vytváří nové bludy o tom, že firma Crestyl měla tyto peníze městu vrátit, aniž by pro to existoval jediný písemný důkaz.
  Díky novému vedení města a tedy i díky nám obří supermarket na náměstí v Opavě již definitivně nebude, s investorem jsme se férově vyrovnali, nyní je potřeba centrum města úplně přestavět. Projektový návrh části za Slezankou jsme dokončili, peníze jsou, stačí jen protlačit zatuchlým zastupitelstvem, kde stále cokoliv napadají a protahují dinosauři z dob nedávno minulých.

  5. Rozpadlý Zimní stadión a zdevastované lední sporty

  V letech 1908, 1928 a 1938 byly v Opavě mistrovství světa a Evropy v krasobruslení, letos to je 110 let od první zmínky o opavském hokeji. Byli jsme slavní v mnoha oblastech, Breda byl největší obchodní dům v ČR, koupaliště na svou dobu naprostá bomba a budova hospodářské komory svědčí o tom, že Opava byla skutečně bohatou a sebevědomou metropolí českého Slezska.
  A s touto slavnou historií světového dosahu se musíme podívat na to, že vedení města Opavy posledních 20 let neřešilo chátrající Zimní stadión v Opavě, pouze predátorsky získávalo aktiva hokejového spolku, když odkupovalo od spolku pozemky pod stadiónem ač bylo jasné, že jednou pozemky dojdou a toto není řešení. V roce 2015 opavský hokej úplně zkolaboval, protože peníze z prodejů pozemků se projedly a nebylo ze spolku už dál co prodávat. Pro pochopení příčiny stačí selský rozum, ve spolku asi byli někteří „stratégové“, kteří neumí přemýšlet ani na dva tahy dopředu. Hloupost, chyba nebo úmysl?
  Nyní bude rekonstrukce zdevastovaného Zimního stadiónu, restaurace a hotelu stát 150 – 200 mil.Kč, tedy pokud už konečně zastupitelé pochopí, že v Opavě potřebujeme opravit zimní stadión.
  S ohledem na nedávný soudní spor Aloise Hadamczika s Milanem Kolářem (ANO) týkající se nevyúčtovaného předvolebního „příspěvku“ právě pro opavské hnutí ANO lze pochopit, že od „my makáme“ asi žádné konstruktivní řešení hokeje ani čekat nešlo.
  My jsme žádné předvolební „příspěvky“ nevzali a tak nikomu nic nedlužíme. Projekt rekonstrukce zimního stadiónu jsme nechali zpracovat a předložili, chyběl pouhý 1 hlas pro schválení záměru rekonstrukce, zkusíme to znovu, práce na projektu běží.
  Navíc jsme navrhli a prosadili nový funkční model provozování ledních sportů ve správě města s podporou dnes již 25 opavských soukromých firem, hokejový klub hospodaří se ziskem, bez dluhů a opět funguje, obnovujeme po 27 letech mezinárodní Slezský pohár Opavy.
  Je jen škoda, že Piráti pod vedením Hany Brňákové se postavili na stranu firmy Aloise Hadamczika, protože nikdy převod tehdy kolabujícího klubu na město nepodpořili. Nenechme se mýlit novými tvářemi mladých Pirátů v Praze, ti opavští jsou primárně léty protřelé političky, které se již předvedly ve vedení města Opavy, a to v éře Pavly Brady a rozhádané SOS pro Opavu. Dlouho jsem nechápal, proč soustavně šikanují nový hokejový klub, až se rozjasnilo. Na jejich kandidátce do voleb jsou někteří „stratégové“ z bývalého hokejového spolku, jejichž denním chlebem je šířit lži a pomluvy, či dokonce rovnou přízeň kravařského podnikatele.
  Hokeji se navzdory těmto nesmyslným obstrukcím opět daří a nezbývá než se těšit, že kromě hokeje se brzy v Opavě objeví i krasobruslařky a krasobruslaři, případně další lední sporty. 🤔

  Závěrem ..

  Problémů v Opavě je samozřejmě mnohem více, chátrající Slezanka, rezavý bazén, či ruina OD Breda, ale tyto mega-ztrátové průšvihy opravdu není jednoduché řešit, stály nás zatím v kumulaci odhadem 2-3 miliardy Kč a budou stát další miliardy. Málem jsme přišli o městské lesy či o opavský hokej a u každé složenky za vodu či za teplo si vzpomeňte na politiky privatizátory.
  Bude to chtít ještě hodně odvahy a trpělivosti, aby se změnila dosavadní nesmyslná „spolupráce“ se SMVaK, začít budovat vlastní infrastrukturu pro likvidaci odpadů nebo změnit smlouvy s firmou Opatherm.
  Na našich stránkách navrhl jeden z občanů, že přispěje na bourací kouli, aby srovnala Slezanku 😂 Skvělý nápad, je načase konečně vystavět nové centrum Opavy s úplně novou Slezankou, hrdé centrum statutárního města!
  V případě zplundrovaných městských lesů a zdecimovaného opavského hokeje jsme již ukázali, že se velkých problémů nebojíme a potřebné strategické projekty umíme dotáhnout do konce, frustrovaným prudičům navzdory. Nyní jsme našli i silného investora pro výstavbu nové čtvrti v Dukelských kasárnách včetně záměru opravit staré historické budovy.
  Jsme připraveni spolupracovat se všemi, kdo mají a budou mít chuť měnit Opavu k lepšímu. Nemusíme být jen malým městem někde na Ostravsku, kde po 18.hodině chcípl pes. Můžeme opět vrátit Opavě status skutečné metropole, s rušným životem pro občany všech generací. Kde je vůle, tam je i cesta.
  Zrekonstruovat stávající Zimní stadión či vybudovat novou Slezanku jako multifunkční centrum služeb a řemesel budou z tohoto pohledu jen malá rozcvička .. 😂
  Libor Witassek a vaše Změna pro Opavu