• Libor Witassek výkonným ředitelem Nadace ZET

  Nadace ZET prof. Milana Zeleného zvolila svým výkonným ředitelem Ing.Libora Witasska, MBA.

  V roce 2015 byl Milan Zelený jmenován emeritním profesorem americké Fordham University v New Yorku. V témže roce založil nadaci ZET Foundation pro rozvoj národního a mezinárodního podnikatelství v transformujících ekonomikách.

  Shlédněte video o podnikatelské Nadaci ZET: VIDEO

  Libor Witassek bude kromě působení v Nadaci ZET dále rozvíjet své podnikatelské aktivity v DC VISION, IMPACTIVE a RCO. Samozřejmě zůstává i nadále lídrem Změny pro Opavu pro komunální volby 2018.

 • Ambasador Evropského týdne odborného vzdělávání 2018

  V červenci 2018 byl potvrzen Evropskou komisí za Českou republiku do funkce „Ambassador for our European Vocational Skills Week 2018“ pan Ing. Libor Witassek, MBA (předseda ZO Změna pro Opavu, DC VISION, Rekvalifikační centrum Opava) na základě doporučení českých státních institucí jako příklad nejlepších praktik pro moderní odborné vzdělávání, ve kterém Libor Witassek podniká více než 25 let.

  „Bude mi ctí v letošním roce podpořit spolupráci firem a odborných škol v Evropě, abychom zvýšili konkurenceschopnost naší české ekonomiky a reprezentovat české dovednosti na závěrečném evropském summitu ve Vídni v listopadu 2018. Libor Witassek“

  O této akci EK budeme dále informovat na našich stránkách případně přímo na stránkách EK zde.

 • Změna pro Opavu v pořadu ČT Politické spektrum

  Libor Witassek (Změna pro Opavu) jednoznačně v pořadu České televize Politické spektrum podpořil výstavbu železničních rychlotratí v České republice, vodní dopravu pro účely zvýšení příjmů z cestovního ruchu, stejně jako odvolání nejhoršího ministra dopravy všech dob Dana Ťoka (další slibotechna z hnutí ANO), který „dokázal“ postavit pouhých 7 km / ročně za poslední 4 roky.

  „učme se z chyb druhých, nikoliv vlastních“

  Město Opava v posledních 4 letech podpořilo dostavbu jižního obchvatu, a to 1,7 mil.Kč v roce 2016 z rozpočtu města na jeho dokončení, a zároveň uvolnilo 18,8 mil. Kč v roce 2017 na výstavbu severního obchvatu Opavy. K tomu řada investičních akcí města v oblasti oprav komunikací a mostů, sledujte naše novinky s investičními akcemi města Opavy ..

 • #2016 Měníme Opavu k lepšímu

  Přehled investičních akcí města Opavy v roce 2016

  #16 Rekonstrukci mostu na ulici Slavkovské jsme zrealizovali v roce 2016 s celkovými investičními náklady 4,7 mil.Kč.

  #17 Výstavba nové budovy hasičské zbrojnice a úřadu městské části v Podvihově byla zainvestována v roce 2016 s celkovými investičními náklady 5,4 mil.Kč.

  #18 V roce 2016 probíhaly rovněž menší investiční akce, kupříkladu oprava chodniků na ulici Matiční a Rybí trh za celkovou cenu 290 tis.Kč.

  #19 V Kylešovicích se v roce 2016 kompletně zrekonstruovaly ulice Staňkova, Mařákova a Rybníky za celkem 12 386 560 Kč.

  #20 V roce 2016 jsme pokračovali v budování přístřešků na zastávkách MHD, celkem jich v tomto roce přibylo 20 za celkem 1 250 266 Kč.

  #21 V roce 2016 jsme pokračovali v opravách chodniků na sídlišti Olomoucká, chodníky dvou bloků jsme obnovili za 790 tis.Kč.

  #22 Opravu fasády a statické zajištění přistavku u MŠ Riegrova jsme provedli v roce 2016 za 1 595 101 Kč.

  #23 V roce 2016 jsme zmodernizovali řadiče semaforů na křižovatkách ul.Jánska, Nádražní okruh, Praskova, Hradecká, Olbrichova za celkem 1 957 418 Kč.

  Mezi další investice patřily:

  • ZŠ Mařádkova – fasáda v hodnotě 850 tis. Kč
  • ZŠ Edvarda Beneše – atrium v hodnotě 1,1 mil.Kč

  V roce 2016 jsme investovali do příprav na investice bohatého roku 2017 a investovali jsme do projektových dokumentací celkem 8,1 mil. Kč.

  Dále se realizovaly jmenovité akce pod správou Technických služeb Opava v hodnotě 12 mil.Kč ..

 • #2015 Měníme Opavu k lepšímu

  Přehled investičních akcí města Opavy v roce 2015

  #1 Rekonstrukci ulice Gudrichova jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 25 mil.Kč. Kompletní rekonstrukce chodníků, silnice a kanalizací.

  #2 Výstavbu cyklostezky v Opavě Komárově jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 8 mil.Kč.

  #3 Výstavbu nové tělocvičny v Opavě Komárově jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 25 mil.Kč.

  #4 Vybudování nového parkoviště a rekonstrukce parteru Olomoucká – Sokolovská – Vančurova jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 2 mil.Kč.

  #5 Zateplení a výměnu oken na ZŠ Edvarda Beneše jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 29 mil.Kč.

  #6 Zrekonstruovali jsme křižovatku v Opavě Komárově v roce 2015 s celkovými investičními náklady 2,1 mil.Kč.

  #7 Investici do zateplení a výměny oken ZŠ v Kylešovicích jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 31 mil.Kč.

   

  #8 Investici do zateplení a výměny oken MŠ Vaníčkova jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 7,1 mil.Kč.

  #9 Investici do rekonstrukce MŠ Mnišská jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 6,8 mil.Kč.

   

  #10 Investici do zateplení a výměny oken MŠ Edvarda Beneše jsme zrealizovali v roce 2015 s celkovými investičními náklady 8,5 mil.Kč.

  #11 V roce 2015 jsme dokončili investici do komunitního centra ve výši 10,723 mil. Kč. Komunitní centrum v Kylešovicích prošlo kompletní rekonstrukcí, výměnou oken a zateplením.

  #12 V roce 2015 jsme dokončili investici do zlepšení dopravní infrastruktury a VO ve výši 10,966 mil.Kč. Poslední etapa rekonstrukce sídliště Kateřinky, kdy byly rekonstruovány parkoviště a komunikace s veřejným osvětlením kolem ulice Zeyerova.

  #13 V roce 2015 jsme dokončili investici do hlavní rozvodny VO Horní náměstí ve výši 2,211mil.Kč. Rozvodny veřejného osvětlení byly modernizovány a sdruženy do jediného bodu pro lepší ovládání a rychlost .

  #14 V roce 2015 jsme dokončili investici do parku sv. Hedviky ve výši 6,320 mil.Kč. Rekonstrukce povrchů chodníků, výstavby víceúčelového hřiště, dětského hřiště a workoutového hřiště v parčíku za kostelem sv. Hedviky.

  #15 V roce 2015 jsme dokončili investici do SFC – víceúčelové haly a hřiště ve výši 34,016 mil. Kč. Víceúčelová hala a malá plocha s umělým povrchem v areálu SFC.

  Dále byly zainvestovány desítky jmenovitých akcí ve městě, které realizují v rámci svých investic Technické služby Opava, s.r.o.

 • Montovny v euforii, brzy přijde kocovina

  Česká ekonomika roste již několik let po sobě, politici i podnikatelé jsou v euforii, občané se v průměru mají lépe než kdykoliv dříve. Klíčovým faktorem tohoto nesporného úspěchu je vstup české ekonomiky do vnitřního trhu Evropské Unie, který způsobil radikální nárůsty exportu českých podniků, masivní příliv investic do nových výrobních podniků a výrazně nižší nezaměstnanost. Jaké jsou naše hospodářské vyhlídky na dalších 10 let?

  Montovny dlouhodobou prosperitu nezajistí

  Řada podniků považuje označení „montovna“ za urážku, od slova montovna se distancuje stále více politiků, stále častěji slyšíme „my nejsme žádná montovna, v našich českých podnicích jsou přece nejnovější roboti a špičkové technologie!“.

  V roce 1992 zveřejnil Stan Shih (CEO firmy ACER) definici aktivit, které přinášejí nejvyšší a nejnižší přidanou hodnotu. Nejvyšší přidanou hodnotu vytváří výzkum a vývoj na straně jedné, na straně druhé jsou to služby zákazníkům, myšleno koncovým zákazníkům. Na pomyslném dně žebříčku aktivit s nejnižší přidanou hodnotou jsou výroba a montáž.

  I z tohoto důvodu globální korporace již desítky let přesunují výrobu a montáž do zemí s levnější pracovní silou, v poměrně významné míře tomu tak bylo v posledních 15 letech i do České republiky, jsou to činnosti, které mají malou přidanou hodnotu. Nyní naše pracovní síla prudce zdražuje a řada podniků se tak začala a bude přesouvat do levnějších zemí, jako jsou Rumunsko, Bulharsko a v globálním měřítku například do Číny, Mexika či Brazílie.

  Manufacturing“ byl do České republiky outsourcován ze strany globálních podniků a značná část českého průmyslu tak není ve své podstatě svébytnými podniky, ale pouze manufakturami, s roboty či bez robotů, tj. montovny s nízkou přidanou hodnotou.

  Pokud podnik nemá vlastní produkt či službu, nemá značku a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi, pak je z principu „montovnou“, i když občas vybavenou nejmodernějšími výrobními technologiemi. Slovem „montovna“ totiž nejsou myšleny firmy, které postrádají automaty či jiné pokročilé technologie, ale firmy, které jsou de-fakto poskytovanou službou zvanou „outsourcing“ pro globální a nadnárodní společnosti s nízkým podílem vlastního výzkumu a vývoje.

  Outsourcing lze vypnout vypínačem

  V případě jakýchkoliv tržních turbulencí, montovny jsou první na řadě, koho globální korporace uzavřou, tj. vypnou montovnu vypínačem. Ostatně u nás už vypínají jednu po druhé, jako to udělal Catepillar a přesunul výrobu z Ostravy do Číny, ale nemusí to být jen z důvodu zvyšujících se mzdových nákladů, což dokládá příklad Briggs & Straton, který v roce 2012 převedl výrobu z ČR zpět do USA, díky novým pokročilým technologiím, kterým drahá pracovní síla v USA již nepřekáží. Příkladů jsou nyní u nás jednotky ročně, brzy to budou desítky a stovky vypnutých montoven v nádenickém Česku.

  Akcelerující nástup nových technologií

  Nástup nových technologií není o budoucnosti, to je přítomnost. Jsme svědky fascinující transformace celé globální ekonomiky, která je hnána kupředu pomocí nových digitálních technologií. Naprosto klíčovým aspektem je fúze fyzického a virtuálního světa do nového virtuálního světa kyberfyzických systémů.

  Tyto trendy mají „rušivé“ dopady na každou část nejen výrobních firem. Za pouhé 3 roky od první zmínky o Industry 4.0 jsme byli svědky desítek nových technologií, které přinášejí zvýšení produktivity práce až o 30%, dramaticky vyšší přidanou hodnotu pro zákazníky, nové zkušenosti a zážitky pro spotřebitele.

  Centrální myšlenkou je decentralizovaný model řízení, kde materiály, produkty a stroje komunikují navzájem v reálném čase bez potřeby fixních plánů. Digitální továrny jsou napojeny on-line na globální poptávkové a dodavatelské řetězce.

  Z nádeníků se musíme stát opět dobrými řemeslníky

  Ekonomika zcela mění své paradigma, doslova každý den před našima očima. My však zůstáváme povětšinou jen nádeníky (subdodavateli) globálních dodavatelských řetězců, nerozhodujeme sami, nejsme autonomní ekonomikou. Byli to Němci, kdo rozjel marketingovou kampaň Průmysl 4.0 a s ní spojené investice a my opět jen v řadě podniků čekáme na pokyny z centrál v Mnichově, z Londýna, Houstonu nebo Paříže, které technologie se nainstalují do českých provozů a co na nás výrobně zbude.

  Važme si českých podniků, které jsou vlastněny českým kapitálem. Český kapitál není totéž jako globální kapitál, to je jen kupa peněz, které jsou dnes tady a zítra nemusí. Naše národní zájmy a prosperita našich podniků závisí na českém kapitálu, na konání českých podnikatelů a českých zaměstnanců či řemeslníků v naší zemi na bázi VLASTNÍHO, pokud možno finálního výrobku pro světové trhy.

  My nežijeme v éře Průmysl 4.0, ale Průmysl 4%, kdy značná část českých podniků prodává své výrobky mateřským centrálám v zahraničí za transferové ceny s cca 4% marží, a ty je dál prodají s marží v desítkách procent koncovým zákazníkům v Číně, USA či kdekoliv jinde na světě.

  V tomto kontextu je zajímavé číst různá politická memoranda, třeba Memorandum o lithiu či Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice a různé další deklarace. Já z nich rozhodně nemám pocit, že české ministerstvo byť i vzdáleně pochopilo, kde jsou skutečné pilíře naší prosperity v budoucnu. Nu což, lithium pravděpodobně vytěží a zhodnotí cizinci, no a v autech snad na nás nějaká sada součástek zbude, vždyť auta jsou „jen“ 25% našeho HDP.

  Pokud se opět nedokážeme prosadit u koncových zákazníků s českými výrobky ve světě, pokud se opět nestaneme řemeslníky s vlastními produkty, pak zůstaneme nádeníky a Němce nikdy nedoženeme, jako národ budeme navždy pouhým subdodavatelem prosperujících ekonomik a vždy budeme první, kdo bude trpět v jakékoliv recesi či turbulencích.

  Naštěstí je i jiná cesta. Važme si českých podniků, které prodávají české finální produkty na světových trzích, které drží koncového zákazníka. Nestačí jen uraženě křičet, že nejsme montovna. Je potřeba iniciovat a podporovat vývoj, výrobu s pomocí nejmodernějších technologií a prodej českých finálních produktů na celém světě.

  Kde je vůle, tam je i cesta a já zůstávám rozhodně optimistou, pár příkladů již opět máme (Avast, Fosfa, Kofola, Jablotron, Meopta, Finídr, Hamé…), jen houšť a větší kapky. No a pak se o montovnách už nebudeme muset vůbec bavit, to už bude skutečně lépe :o)

  Libor Witassek

 • Město Opava podpoří zhodnocení stadiónu SFC více než 22 mil.Kč

  Opavští zastupitelé dnes schválili, že město poskytne fotbalovému klubu Slezský FC Opava 22 milionů korun na vybudování vyhřívaného trávníku na stadionu v Městských sadech. Vyhřívaný trávník je podmínkou pro to, aby tým mohl hrát první ligu.

  Město Opava rovněž podpoří výměnu LCD tabule pro výsledky v hodnotě cca 1,5 mil.Kč a také plynovou kotelnu jako nutné zázemí pro vyhřívaný trávník, opět v přibližné hodnotě 1,5 mil.Kč.

  Změna pro Opavu má zástupce v Dozorčí radě SFC Opava a tyto investice jsme nejen podpořili, ale aktivně prosazovali. Veškeré úsilí města je nyní směřováno k tomu, aby tato nezbytná infrastruktura byla k dispozici v srpnu 2018.

  Nyní intenzivně pracujeme na získání / nalezení strategického investora pro SFC Opava.

  Libor Witassek
  předseda ZO Změna pro Opavu

   

 • Blahopřejeme prezidentovi Miloši Zemanovi k obhajobě mandátu

  Sportovně je potřeba přiznat, že volby byly referendem o Miloši Zemanovi a prezident vyhrál mj. proto, že většina voličů Jiřího Drahoše ve skutečnosti nevolila Jiřího Drahoše, ale volila „už nechceme Miloše Zemana“. Panu prezidentovi přejeme především hodně zdraví do dalšího období.
   
  Negativní volba je primárně negativní energie, která pro úspěch u našich spoluobčanů zjevně nestačí. Tým Změny pro Opavu nedělá politiku ve stylu „to my nechceme“ a „ti druzí jsou ti špatní“, naopak my chceme a prosazujeme POSTUPNÝ RŮST POČTU OBYVATEL OPAVY, tj. chceme zastavit dlouhodobý úbytek a odchod našich obyvatel z Opavy do jiných měst, a k tomu potřebujeme vytvořit místo, kde se skvěle žije mladým rodinám s dětmi, prosazujeme lepší podmínky pro práci, bydlení i volný čas:
  • výstavbu nového bazénu v Opavě za nejnižší možnou vysoutěženou cenu v řádném tendru v roce 2018,
  • rekonstrukci Zimního stadiónu v Opavě, dnes nejstaršího stadiónu v ČR, dokončili jsme již stavební projekt, takže nejpozději v roce 2019,
  • dobudování průmyslové zóny Vávrovice pro nové hi-tec investory s vyšší přidanou hodnotou a vyššími platy pro naše občany, již zahájeno, musíme to dokončit v roce 2019,
  • výstavbu penzionu Hálkova pro důchodce v roce 2018,
  • výstavbu nového centra za Slezankou a zahájit soutěže o investory v roce 2018,
  • výstavbu nové rezidenční čtvrti v Dukelských kasárnách se zahájením již v roce 2018,
  • opravy opavských mostů, abychom neskončili jako v Praze, nejpozději od roku 2019,
  • úspěšné sportovní kluby,
  • rozšířit MHD zdarma i pro děti a mládež a mnoho dalších akcí ..
  A k tomu musíme spolupracovat se všemi stranami, proto si po těchto volbách podejme opět ruce a pojďme společně budovat naše krásné město !!!
   
  Libor Witassek, předseda ZO Změny v Opavě
 • Opava se po 10 letech opět začíná rozvíjet

  Rok 2017 byl v Opavě završen na 27. zasedání zastupitelstva města Opavy, kde došlo k důležitému zvratu v dlouhodobé stagnaci města Opavy z důvodu obrovského zadlužení koupí Slezanky a nastartování nového rozvoje.

  Nyní po dlouhých 9 letech došlo konečně ke schválení nového územního plánu města Opavy, na kterém se podíleli odborníci z mnoha stran a hnutí napříč politickým spektrem v Opavě. Koncept dlouhodobě koordinovali pan architekt Zelinka (ODS) a náměstek Halátek (Změna). Nový územní plán byl opakovaně a veřejně komunikován s občany i dalšími zájmovými skupinami a každý měl po dobu posledních 2 let dostatek příležitostí se vyjádřit. Tento plán určuje koncepci rozvoje města v oblastech nové výstavby, zón pro podnikání, rozvoje dopravy a dalších oblastí pro všechny, kteří chtějí v Opavě rozvíjet nové aktivity.

  Dne 11.12.2017 byl schválen rozpočet města Opavy na rok 2018 a výhled na roky 2019 – 2020. Podstatný rozdíl oproti minulosti je v investicích, které konečně opět startujeme. Nejde jen o bazén se zázemím pro děti, jehož rozpočet budeme chtít srazit co nejníže ve veřejné soutěži a který nesmí být vyšší než 350 mil. Kč (DPH bude nárokováno, takže rozpočet nenavýší). Rozpočet necháme ještě posoudit komisi, aby byl co možná nejekonomičtější, do výběrové komise na zhotovitele zcela jistě budeme podporovat nominace zástupců napříč politickým spektrem, aby se zamezilo jakýmkoliv spekulacím. Jde rovněž o důležitý bod, kterým je plánovaná rekonstrukce Zimního stadiónu v Opavě v roce 2019 s rozpočtem cca 100 mil. Kč.

  Důležitou stavbou v příštím roce bude Penzion pro seniory v hodnotě 80 mil.Kč, 52 plně bezbariérových bytů v celkové hodnotě 80 mil. Kč včetně DPH. Výstavba bude již v příštím roce 2018.

  Developera ze Slezanky jsme po 10 letech trápení vyplatili a poslali zpátky domů do Prahy. Nyní byla dokončena studie rozvoje celého centra za Slezankou a byla prezentována architekty na posledním Zastupitelstvu. Naprostá většina občanů, kteří se k projektu vyjádřili, je ohledně tohoto konceptu velmi pozitivní. Podpoříme první kroky a úpravy již v příštím roce, začneme především tou zelenou částí.

  Součástí schváleného rozpočtu je i realizace průmyslové zóny v Opavě, která je / bude určena pro hi-tec firmy s nadprůměrnou přidanou hodnotou a možnostmi vyšších mezd pro zaměstnance. Je to první průmyslová zóna jako projekt města Opavy od sametové revoluce v roce 1989, trvalo celých 28 let než se nám konečně podařilo tento projekt v Opavě prosadit a dotáhnout. Součástí této zóny bude oddělení rezidenční části Vávrovic zeleným valem, aby se opticky i hlukově omezily budoucí dopady na místní občany. Cílem je zamezit konzervaci opavského trhu práce jako trhu „levné pracovní síly“, kde Opavsko má až o 15% nižší mzdy než je celostátní průměr a tato nová zóna má otevřít příležitosti pro investory, kteří budou mít schopnosti hradit vyšší než průměrné mzdy. Je zjevné, že tento projekt bude řadě podnikatelů trnem v oku, zvláště pak těm, kteří nechtějí platit vyšší mzdy svým zaměstnancům.  V Krnově mají několik zón a právě v říjnu 2017 prodali cca 50% připravené zóny místním firmám, jako RETIS nebo Skol a dalším, kteří mají možnost se v Krnově rozvíjet a budou expandovat. Štěstí přeje připraveným a my věříme, že po 28 letech konečně Opava bude mít co nabídnout.

  Zastupitelstvo města Opavy rovněž schválilo zrušení poplatků za svoz a likvidaci odpadů pro občany do 18 let věku. Bylo to možné i díky velké snaze všech občanů města ve třídění odpadů, jelikož město Opava patří ve třídění odpadů ke špičce v ČR, což šetří značné finanční prostředky na likvidaci odpadů. Je to především úleva rodinám s dětmi.

  Vyhodnotili jsme rovněž náš návrh na dopravu pro seniory v MHD zdarma. Ekonomické dopady na rozpočet budou 2 x nižší než byly původní odhady a tak můžeme i dále naše seniory podpořit dopravou zdarma v dalších letech.

  Na zasedání zastupitelstva byla všem členům doručena Výroční zpráva Slezský FC Opava, našeho opavského fotbalového klubu, který skončil již po několika letech opět vyrovnaným rozpočtem a má za sebou nejlepší sportovní sezónu po více než 15 letech, kdy bojovala ve finále českého poháru MOL Cup 2017 a A-tým zazimuje na prvním postupovém místě Národní fotbalové ligy. Máme na postup do nejvyšší soutěže? Nechme se překvapit, připravujeme strategii již v prvním čtvrtletí 2018 a brzy vás s ní seznámíme.

  Zastupitelé rovněž obdrželi čtvrtletní report Hokejového klubu Opava, který zachraňujeme od dlouhodobého úpadku. Hokejový klub v roce 2017 hospodaří konečně s mírným ziskem, po mnoha letech! Je to především díky novému managementu a podpoře desítek místních podnikatelů, kteří přispěli již více než 2,7 mil. Kč v letošním roce na záchranu opavského hokeje. Příští rok oslaví opavský hokej 110 let, obnovíme mezinárodní Slezský pohár a chystáme řadu dalších akcí.

  Velké překvapení chystáme na Zastupitelstvo v roce 2018, kde představíme možnosti řešení Dukelských kasáren. Ale toto malé překvapení si necháme až po Novém roce.. 🙂

  Krásné Vánoce!

  Změna pro Opavu

 • Špekáček u Kašpárkovy hasičárny 16.11.17 od 15:00 – 17:00

  Vážení přátelé,

  zveme vás a vaše děti na odpolední opékání špekáčků, aneb přijďte se zeptat svých zastupitelů na aktuální dění v Opavě.

  Akce Špekáček se bude konat dne 16.11.2017 od 15:00 – 17:00 u Kašpárkovy hasičárny.

  Program:

  • soutěže pro děti, závody koloběžek, střelba ze vzduchovky, jízda zručnosti na kole
  • opékání špekáčků

  ZMENA Plakat spekacek v2

  Těšíme se na Vás !

  Za tým Změny pro Opavu,

  Dalibor, Libor, Ondra a Saša